Aktuality

Severní Čechy-Březina

4. 8. 2020 16:53 David Koral
Vytisknout

V sobotu 1. srpna 2020 se součástí letní slavnosti obce Březina stala i společenská akce vztahující se k válce roku 1866. Nejdříve přítomní diváci byli v krátkosti seznámeni s historií tohoto válečného konfliktu ve spojitosti s Březinou. Následovalo představení účastníků v dobových uniformách. Návštěvníci měli možnost poznat z pruské strany podplukovníka 1. gardového pěšího pluku a poddůstojníka 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 s dodatkem, že právě tento pluk 28. června 1866 postupoval od blízkého Žďáru na Mužský a Boseň. Z rakouské strany se jednalo o příslušníky pěšího pluku č. 73, bubeníka pěšího pluku č. 74, příslušníka trénu a dělostřelce. U posledně jmenovaného bylo zdůrazněno, že takto ustrojení vojáci obsluhovali děla střílející od kopce Mužský na Prusy postupující od Svijan a Žďáru. Spojeneckou saskou stranu zastupovali vojáci 2. mysliveckého praporu. Mluvené slovo zakončila zmínka o pomníku ev. č. 55 vedle budovy obecního úřadu a o pomníku ev. č. 53 na hřbitově u kostela sv. Vavřince. Konečnou tečkou se stalo poděkování obci za přispění na opravu prvně uvedeného pomníku v roce 2018. Technický referent Komitétu 1866 pro oblast severních Čech J. Náhlovský předal starostce obce ing. Dagmaře Svobodové děkovný dekret, publikaci a pamětní stuhu ke 130. výročí našeho spolku s propagačními materiály. 

Následoval pietní akt u pomníku ev. č. 55 připomínajícího 3 rakouské vojáky a po dalším přesunu také pieta u pomníku ev. č. 53 postaveného na památku 6 vojáků pruského 1. durynského pěšího pluku č. 31 s upozorněním, že jejich jména jsou uvedena na naučném panelu, který se nachází před vstupem na hřbitov. U obou pomníků starostka D. Svobodová položila kytici za obec a stejně tak provedl i Komitét 1866. 

Členové Spolku vojenské historie Liberec v uniformách saských myslivců provedli před kulturním programem v Březině pietní akt u pomníku ev. č. 35 u Sychrova, který byl postaven na památku jezdce Hofmanna ze saského 1. jezdeckého pluku.

Za Komitét 1866 se březinské akce zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, M. Macek, P. Daníček, M. Malach, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-AKCE_BREZINA_-2020/