Aktuality

Krásná Lípa

15. 9. 2020 11:20 David Koral
Vytisknout

V sobotu 29. srpna 2020 proběhlo v Krásné Lípě slavnostní odhalení opraveného pomníku Lva připomínající zemřelé občany v polním tažení v roce 1859 proti armádě Sardinsko-piemontského království a v roce 1866 proti Pruskému království. Program začal přednesem písně Čechy krásné, Čechy mé od Krásnolipského komorního sboru. Hraná scénka rumburského divadla Hraničář, z.s. vztahující se k roku 1870, tedy do doby doručení povyšujícího dekretu, volně navazovala na uvítání císaře Františka Josefa I. s císařovnou Alžbětou. Následoval projev současného starosty města Jana Koláře a předsedy Komitétu 1866 M. Suchého. Látkové zahalení části kamenného podstavce Lva bylo odstraněno p. Kolářem a prezidentem polského města Zyrardowa p. Lucyanem Krzysztofem Chrzanowskim a před všemi přítomnými se opravený pomník ukázal v celé své kráse, jako v době svého vzniku v roce 1908. Na kamenném podstavci byla znovu umístěna deska související s 60. výročím vlády císaře Františka Josefa I. a Carlem Dittrichem, čestným členem Vojenského veteránského spolku v Krásné Lípě, a deska se jmény padlých vojáků u Solferina v roce 1859 a u Jičína a Hradce Králové v roce 1866. Čelní stranu podstavce opět ozdobil medailon císaře. Všechny tyto části byly vyrobeny z umělé hmoty na bázi pryskyřice. Generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek s krásnolipským farářem Antonínem Sedlákem provedli žehnání a stejně tak v sousedství umístěného nového praporu Krásné Lípy. Po salvě a přednesení písně Kde domov můj následovalo předání darů městu Krásná Lípa ze strany Komitétu 1866 jako poděkování za provedenou opravu. Ovšem nebylo to jediné předávání darů a tentokráte byli obdarování zúčastnění vojáci a dobově oblečené dámy. Všichni dostali pamětní minci, kterou nechala vyrobit Krásná Lípa u firmy Zinako, s. r. o., Valašské Meziříčí. Lícní stranu zdobí pomník s německým textem, vycházející z originální medaile z roku 1908, a doplněný rokem 1859 a 1866. Rubovou stranu vytváří text: 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město, lipový list a letopočet 1870 - 2020. Posledním bodem se stalo vysazení stromu česko-polského partnerství, které provedl p. J. Kolář a p. L. K. Chrzanowski. Poblíž pomníku instalovalo město informační tabuli s českým a německým textem. Celá akce proběhla v rámci dvoudenních oslav 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město.
Uvedenému odhalení předcházela oprava kamenného podstavce a obrubníků, kterou od května do srpna uskutečnil restaurátor BcA. Miloš Kubišta z Krásné Lípy. 

 

Komitét 1866 velmi děkuje městu Krásná Lípa za finanční podporu, se kterou byla provedena oprava pomníku!

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Krasna_Lipa_29.8.2020/

 

https://www.krasnalipa.cz/galerie.html?id=1305