Aktuality

Severní Čechy - Březina, Svijany, Ptýrov, Ševčín a Kuřívody.

9. 12. 2020 14:29 David Koral
Vytisknout

V sobotu 5. prosince 2020 zakončil severočeský oddíl pracovní sezónu brigádou uskutečněnou zároveň na 4 bojištích prusko-rakouské války. Nejdříve J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák na bojišti u Mnichova Hradiště v Březině posekali trávu u pomníku ev. č. 55, a potom se všichni přesunuli na bojiště Svijany-Podolí, kde shrabali listí u pomníků ev. č. 35 - 39. Následná pracovní činnost již probíhala ve dvou samostatně operujících skupinách. Prvně tři jmenovaní brigádníci na kuřívodském bojišti upravili okolí zdejších pomníků nacházejících se v lese. Druhá skupina po odjezdu ze Svijan zpět na michovohradišťském bojišti uhrabala okolí pomníku ev. č. 54 a obdobnou činnost provedla u pomníků ev. č. 1, 2 a 3, které tvoří lokalitu památek jičínského bojiště. Po jejím opětovném přejezdu k Mnichovu Hradišti došlo na úklid prostoru u pomníku ev. č. 1. Zde se obě skupiny opět spojily a mnichovohradišťské bojiště bylo opuštěno po úpravě okolí pomníků ev. č. 28 - 31, 33 a 34. 

1866-brigáda M.H.+K. 5.12.2020 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)