Aktuality

Opravený soubor čtyř pomníků u Dlouhých Dvorů

15. 12. 2020 20:54 Martin Barus
Vytisknout

Soubor čtyř pomníků nedaleko Dlouhých Dvorů, které se vztahují zejména k legendární jezdecké srážce u Střezetic, která se odehrála v rámci bitvy u Hradce Králové 3. července 1866, patřil již řadu let mezi nejohroženější památky na tomto historickém bojišti. Tento soubor je tvořen čtyřmi svébytnými památkami:

1) Pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda rytíře von Dobruckiho velitele III. praporu 23. pěšího pluku, který byl 3. července 1866 smrtelně zasažen nepřátelským projektilem do břicha. Pohřben byl v polích mezi Horními Dohalicemi a Dlouhými Dvory poblíž železniční trati. Pomník zřízený důstojnickým sborem jeho pluku byl později přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4046).

2) Jehlanec z leštěné žuly s bronzovým erbem s žulovou záklopní deskou je věnován rakouskému nadporučíku Edmundu von Salemfelsovi od 2. eskadrony 9. hulánského pluku, jenž byl v bitvě u Hradce Králové zabit pruskou kulkou. Pohřben byl do dnes již neznámého hromadného hrobu a rodina vztyčila alespoň na jeho památku v místech, kde bojoval, tento pomník zhotovený vídeňským sochařem Antonem Wasserburgerem (válečný hrob ev. č. CZE5205-4047).

3) Pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann od 4. kyrysnického pluku, který byl v průběhu jezdecké bitvy u Střezetic zasažen střelou do hlavy. Jeho tělo byl pohřbeno do hromadného hrobu u Dlouhých Dvorů, na počátku srpna 1866 pak došlo k jeho exhumaci a odvozu z bojiště. Na místě původního hrobu byl rodinou padlého vztyčen mohutný pomník, který byl v roce 1894 přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4048).

4) Pískovcová typová pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866, kterou zřídil krátce po válce pruský řád johanitů (válečný hrob ev. č. CZE5205-4049).

V letošním roce provedl kameník Jiří Soukup kompletní opravu těchto čtyř pomníků, spočívající v jejich úplném rozebrání, restaurování a konzervování, včetně dílčích obnov chybějících původních kovových oplůtků, a osazení na nové základy. Realizace akce byla provedena za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany, Zemědělského družstva Všestary, Obce Střezetice, Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a Statku Dlouhé Dvory, který je vlastníkem těchto uvedených pomníků.

Slavnostní odhalení těchto opravených pomníků bylo naplánováno na letošní Dušičky. S ohledem na vládní opatření jsme nakonec byli nuceni tuto akci zrušit a tuto vzpomínkovou akci odložit na vhodnější dobu. V tomto předvánočním čase jsme se však rozhodli seznámit i prostřednictvím tohoto informačního kanálu všechny zájemce s úspěšnou opravou těchto pomníku, a to i jako důkaz toho, že i v této nelehké době je možné uskutečňovat velké věci.

DlDvory 1  DlDvory 2