Aktuality

Spolková brigáda na Olšanských hřbitovech

30. 5. 2021 20:23 Martin Barus
Vytisknout

V sobotu 29. května se na pražských Olšanských hřbitovech konala další jarní brigáda Komitétu 1866. Členové našeho spolku zaměřili svou pozornost na většinu památek, které se na totmo proslulém hřbitově nachází a souvisí s prusko-rakouskou válkou. Očištěn byl hrob rakouské setníka Waagnera padlého v bitvě u České Skalice, upraveno bylo okolí hrobu prvního technického referenta historického královéhradeckého komitétu Viléma Doukoupila, který má dnešní Komitét 1866 v adopci, a očiště a omyt byl náhrobek našeho zakladatele Jana Nepomuka Steinského.

Hlavní pozornost však byla věnována náhrobní desce na hrobě rodiny Ottenfeldovy, kde je pohřebn také malíř Rudol Otto von Ottenfeld, autor řady obrazů vztahujících se k roku 1866, jehož záchranu si náš spolek pro letošní rok vytkl jako jeden ze svých úkolů. Po předchozím souhlasu Správy pražských hřbitovů, byla náhrobní deska za přítomností kameníka Petra Vericha odkopána, čímž se nejen odhalil její původní kónické tvar, ale především se tak připravila na následné vyjmutí pomocí mechanizace, přičemž teprve poté bude možno přistoupit ke konzervačnímu zásahu. Brigády se zúčastnili M. Tempírová, J. Hanuš, P. Megela a M. Barus.

Ve stejný den také M. Štrych osadil na hrob plukovníka Oberbachera, který se účastnil bojů v lese Svíb, zrestaurovanou nápisovou desku a za pomoci členek historického klubu Záviš očistil hroby dalších účastníků boje o Svíbský les.

Olš2021 05 1  Olš2021 05 2  Olš2021 05 3