Aktuality

Vzpomínková akce v Cerekvici nad Bystřicí 19. června 2021

V sobotu 19. června 2021 se v Cerekvici nad Bystřicí konala vzpomínková akce na události z prusko-rakouské války roku 1866 organizovaná starostou obce Milanem Tobolkou, ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radkem Balcárkem a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.
Program byl zahájen ve 13.45 hod. před kostelem Zvěstování Panny Marie krátkým koncertem hudby 1. gardového pěšího pluku a po nástupu uniformovaného vojska přivítal moderátor Jiří Synek přítomné hosty, mezi nimiž nechyběli ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Tomáš Rak, starostka obce Máslojedy Blanka Karešová nebo náměstek primátora města Hradce Králové Jiří Bláha. Po projevech, které pronesli starosta obce M. Tobolka, R. Balcárek, historik Muzea východních Čech v Hradci Králové Josef Šrámek, J. Bláha a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý, byla slavnostně odhalena jedna historická rarita. Jednalo se o obraz, který namalovala matka podporučíka Eugena Sauer-Csáky von Nordendorf, jednoho z rakouských důstojníků, kteří v Cerekvici zemřeli na následky svých ran utrpěných ve svíbském lese. Tento mladý důstojník byl pohřben na cerekvickém hřbitově a jeho matka Virginie nechala do hřbitovní kaple zavěsit vlastnoručně malovaný obraz, kde je její syn vypodobněn mezi dalšími mrtvými vojáky. Obraz dlouho visel v kapli, pak byl přemístěn do obecní hospodářské budovy a byl téměř zapomenut. Na podzim loňského roku se ho šťastnou náhodou podařilo najít a díky R. Balcárkovi byl restaurován v Muzeu východních Čech v Hradci Králové restaurátorkou Danou Barvovou.
Následoval křest brožury Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866 z pera J. Synka a R. Balcárka, která vznikla s přispěním Jiřího Náhlovského, Ivana Tejkla a Jiřího Marko Bohdaneckého. Popisuje životní příběh Eugena Sauer-Csákyho a všechny peripetie spojené s objevením a záchranou jeho obrazu. Ve druhé části jsou zaznamenány události v Cerekvici, především od 1. do 3. července 1866 a známý příběh Cerekvických růží, který je s pobytem pruského vojska úzce spjat. K brožuře byly vytištěny i dvě pohlednice. Poté, co byla publikace pokřtěna cerekvickým vínem Stara trta, jehož sazenice byly přivezeny z okolí slovinského Mariboru, byli dekorováni pamětní medailí k 155. výročí bitvy u Hradce Králové všichni, kdo se podíleli na záchraně obrazu, vzniku publikace, či podpoře vzpomínkové akce a také ti, kdo opravili pomníky z války roku 1866 na cerekvickém hřbitově.
Po pietním aktu u kříže před kostelem a vystřelení čestné salvy byl uspořádán průvod vojska a diváků a odebral se na hřbitov, kde se odehrála další část programu. Ke všem hrobům padlých z roku 1866 byly položeny kytice (zvláště bohatou věnoval J. Náhlovský na hrob příslušníků 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, tedy jednotky, jejíž uniformu s hrdostí a se ctí nosí). Farář Marián Benko poté požehnal hrobům a pronesl modlitbu za padlé a zemřelé. Následovalo slavnostní zavěšení repliky obrazu Eugena Sauer-Csákyho, kterou nechal zhotovit R. Balcárek, do hřbitovní kaple, tedy na místo, kde ho původně umístili příbuzní zemřelého důstojníka.
Po požehnání obrazu se všichni přesunuli na nádvoří cerekvického zámku k občerstvení, které jim opět zpříjemnila hudba 1. gardového pěšího pluku. Od 17 hod. se v cerekvickém kostele konala zádušní mše za všechny oběti prusko-rakouské války a za Eugena Sauer-Csákyho sloužená farářem M. Benkem, která celý bohatý program tohoto dne důstojně zakončila. Všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu této krásné vzpomínkové akce, patří velký dík.

Cerekv 1  Cerekv 2  Cerekv 3

Kompletní fotogalerie z celé akce https://1866.rajce.idnes.cz/Vernisaz_restaurovaneho_obrazu_1866_v_Cerekvici_n_B./

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM