Aktuality

Představení nových publikací na Chlumu

1. 7. 2021 20:51 Martin Barus
Vytisknout

V sobotu 3. července 2021 se v rámci vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové uskuteční v Muzeu války 1866 na Chlumu od 10 hodin slavnostní představení tří nových publikací vztahujících se k prusko-rakouské válce. 

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866
Publikace vydaná Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 představuje moderní zpracování této úzce specializované faleristické tématiky. Ve své první části podává kompletní přehled oficiálních dekorací, které vydaly jednotlivé státy účastnící se tohoto konfliktu pro příslušníky svých jednotek. Druhá část je zaměřena na tzv. neoficiální dekorace, tedy medaile vydané různými organizacemi nebo spolky, medaile k odhalení památek, plakety, odznaky a jiné ražby - pro všechny je však společný vztah k území České republiky. Na 164 stranách jsou všechny tyto faleristické památky představeny podrobným popisem a barevnými fotografiemi.

Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler: ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866
Publikace, vydaná ve spolupráci Společnosti přátel Lužice a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, přináší netradiční pohled na válečný konflikt z roku 1866 optikou malého národa Lužických Srbů. Lužice, jedna z historických zemí Koruny české, byla za této války rozdělena mezi Prusko a Sasko, a muži z jednoho národa, často z jedné rodiny, tak mnohdy rukovali do navzájem nepřátelských armád. Tomuto paradoxu se v knize věnuje nejen několik současných textů, ale především samotní účastníci války, neboť publikace přináší ediční zpracování a překlady devíti bezprostředních svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže na pokračování, které již v roce 1866 vycházely v týdeníku Serbske nowiny.

Josef Šrámek: Muzeum války 1866 a areál bojiště u Hradce Králové. Místo vzpomínky na oběti prusko-rakouské války
Brožura je vydána Muzeem východních Čech v Hradci Králové u příležitosti 85. výročí vzniku Válečného musea na Chlumu – kauzálního předchůdce dnešního Muzea války 1866 coby pobočky Muzea východních Čech. Válečné museum bylo svého druhu ojedinělou institucí v Československu – zaměřené výlučně na problematiku jediného válečného konfliktu, stojící v místě jeho největší a rozhodující bitvy. Jeho vznik u příležitosti 70. výročí bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1936 je důkazem nejen o mimořádné důležitosti a nadčasovém významu prusko-rakouského konfliktu, ale i o pěstování historické paměti v regionu.

Po slavnostním představení těchto publikací, jemuž budou přítomni také jejich autoři, bude možné tyto knižní novinky také zakoupit. K dispozici budou rovněž na prodejním stánku Komitétu 1866, který bude stát během vzpomínkových akcí na tradičním místě u Muzea války 1866 a kde si bude zájemcům k dispozici i další letošní nová publikace vztahující se k roku 1866

Jaroslav Dvořák: Velké dny hradecké pevnosti za války 1866
Kniha poskytuje ojedinělý, chronologicky ucelený popis událostí ve městě a pevnosti Hradec Králové během válečného roku 1866. Autor při své práci vycházel jak z odborné vojenské literatury, tak z hojných pamětnických vzpomínek publikovaných v dobovém regionálním tisku. Díky této skutečnosti neztrácí kniha čítající 712 stran i přes množství faktických informací na čtivosti. Zapracování autentických vzpomínek a příběhů obohacuje text a napomáhá čtenáři navodit atmosféru tehdejší doby, vtahuje ho do dění ve městě a umožňuje mu vcítit se do prožitků obyvatel města, kteří zůstali v obležené pevnosti. Podrobné komentáře zase pomáhají čtenáři zorientovat se v historických souvislostech.

Kudrna Vankova kniha obal titul  Lužice1866 obalka  Sramek brozura  Dvorak

Všechny tyto publikace bude rovněž možné po 3. červenci zakoupit na e-shopu Komitétu 1866.