Aktuality

Slavnostní odhalení pomníků u Dlouhých Dvorů 2. července 2021

5. 7. 2021 13:29 Martin Barus
Vytisknout

V pátek 2. července 2021 se od 14 hodin konalo slavnostní odhalení čtyř opravených pomníků z války roku 1866 nedaleko Dlouhých Dvorů. Jednalo se o pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda von Dobruckiho, náhrobek z leštěné žuly rakouského nadporučíka Edmunda von Salemfelse, pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann a pískovcovou pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové. Oprava těchto památek, kterou provedl restaurátor Jiří Soukup, stála 607.699 Kč, přičemž 480.000 Kč poskytlo Ministerstvo obrany z dotace na péči o válečné hroby. Zemědělské družstvo Všestary přispělo částkou 80.000 Kč, obec Střezetice věnovala 40.000 Kč a Statek Dlouhé Dvory doplatil zbývající částku 7.699 Kč. Terénní úpravy uhradil Komitét 1866 a jeho členové zde odpracovali řadu brigádnických hodin.
Mezi hosty, kteří se na slavnost dostavili, byla místostarostka obce Střezetice Ilona Bramborová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, náměstkové primátora města Hradce Králové Monika Štayrová a Pavel Marek, vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký, ředitel statku Dlouhé Dvory Jiří Černý, starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, místostarosta Pavel Sailer, starosta obce Třesovice Pavel Mrkvička, předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně Karl Fleischhacker, zástupce armády ČR major Rudolf Beňo, zástupce zemědělského družstva Všestary Martin Košťál a ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek.
Jako symbolické poděkování předali zástupci Komitétu 1866 dekrety a pamětní medaile ke 155. výročí prusko-rakouské války za finanční podporu opravy těchto památek (Ministerstvu obrany ČR, zemědělskému družstvu Všestary, obci Střezetice, statku Dlouhé Dvory) a za významnou pomoc při opravě těchto památek (P. Sailerovi a M. Košťálovi). Dále byly děkovné dekrety uděleny restaurátorovi Jiřímu Soukupovi, který na vlastní náklady opravil typovou pyramidu ve Střezeticích, Jiřímu Holečkovi, který se podílel na opravě kříže na hromadném hrobě obětí královéhradecké bitvy v Benátkách a Františku Vondryskovi za brigádnickou činnost a péči o památky na Českoskalicku.
Spolková medaile ke 155. výročí prusko-rakouské války byla udělena také všem, kdo se brigádnicky podíleli na úpravě okolí pomníků u Dlouhých Dvorů (B. Karešová, Šárka Demlová, Jiří Vilím, Jiří Musílek, Jiří Kozák, M. Suchý, P. Mrkvička, Natálie Sailerová, Matyáš Musílek, Matyáš Deml a Michal Deml).
Při této slavnostní příležitosti Komitét 1866 také předal několik spolkových ocenění. Čestné členství Komitétu 1866 bylo uděleno Radku Balcárkovi, pod jehož vedením se vzpomínkové akce na Chlumu staly nejvýznamnější připomínkou prusko-rakouské války pro veřejnost a rok od roku přitahují více diváků a zájemců o vojenskou historii. Ocenění za zásluhy o Komitét 1866 bylo především za údržbu pomníků na Náchodsku uděleno Spolku Přátel Vojenské Historie – 6. praporu polních myslivců. Další ocenění na svou činnost převzali i někteří členové spolku. Pamětním dekretem vyjádřil Komitét 1866 poděkování za dlouhodobou péči o válečné hroby z roku 1866 C. k. řadovému pěšímu pluku č. 18, Gardě města Hradce Králové, Spolku vojenské historie Liberec – saskému 2. mysliveckému praporu a Kadetní setnině jičínského pěšího pluku č. 74. Následně pak představitel řádu Křižovníků s červeným srdcem – Cyriaků Petr Enc předal Medaili cti za péči o válečné hroby několika členům Komitétu 1866 a obdobně své poděkování vyjádřil také předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně Karl Fleischhacker, který další členy Komitétu 1866 dekoroval stříbrným pamětním křížem saského pomníku v Guntramsdorfu.

DL.Dv.2021 07 02

Kompletní fotogalerie https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-Dlouhe_Dvory/