Aktuality

Pieta v Dubu a vycházka na Tovačovsku 17. 7. 2021

19. 7. 2021 20:30 Martin Barus
Vytisknout

Za krásného počasí se v sobotu 17. 7. 2021 uskutečnila vycházka po tovačovském bojišti, které se zúčastnilo téměř 40 účastníků. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se stavem širšího okolí tovačovského bojiště po ukončení bojů na základě vzpomínek pamětníků a dobového tisku. Poté starosta Ivo Čečman spolu se členem rady městyse Pavlem Piňosem položili kytici ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách a také František Sklenář v uniformě rakouského pěšáka z roku 1849. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za udržení tradice pietních setkání v Dubu a také za velmi přátelskou atmosféru, která při těchto setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka Svobody, ředitele ZŠ Leona Bouchala a kastelánky zámku Květy Zajícové zahájena již 25. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo 36 zájemců o vojenskou historii, a kterou svým výkladem doprovázeli Jiří Synek a Jiří Jemelka. Po úvodním výkladu a předání děkovných dekretů za péči o památky oběma příslušníkům 27. praporu polních myslivců se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala ke kříži na Olomoucké ulici. Na dalších zastávkách u Bezedného dolu a Behrova pomníku byli návštěvníci podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními památkami, které se k této historické události vztahují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka vojáků padlých na okolních polích a položena kytice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a také za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců (Jan Juna a Jan Březina), saského 2. mysliveckého praporu (Jiří Třešňák a Štěpán Novák ze Spolku vojenské historie v Liberci) a 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 (Jiří Náhlovský) v dobových uniformách. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Jemelka, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský, Štěpán Novák, Zdeněk Studený, Jiří Synek a Jiří Třešňák a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný. Akce byla zakončena přátelským posezením v restauraci U Tří králů v Tovačově.

2021 7 17 Tovačov Hanuš 12  2021 7 17 Tovačov Hanuš 106  2021 7 17 Tovačov Hanuš 72