Aktuality

Praha

1. 11. 2021 19:17 David Koral
Vytisknout

Předdušičkový čas využila Petra Grulichová k úpravě některých hrobů na Olšanských hřbitovech. Konkrétně šlo o hroby Viléma Dokoupila, Rudolfa Ottenfelda, setníka Ignáze Waagnera, majora Emanuela hr. Waldstein-Wartenberga, generála Jaroslava Červinky a setníka Steinského. Neočištěn a bez rozsvícené svíčky nezůstal ani hrob s ostatky vojáků z Invalidovny, který leží hned naproti Dokoupilova hrobu.