Aktuality

Seminář Údržba a ochrana památek prusko-rakouské války r. 1866

11. 4. 2022 19:11 Martin Barus
Vytisknout

V pátek 8. dubna 2022 se v přednáškovém sále Muzea války 1866 konal seminář Údržba a ochrana památek prusko-rakouské války r. 1866 pořádaný Královéhradeckým krajem (Mgr. Věra Doležalová), Komitétem 1866 (J. Synek, M. Suchý) a Muzeem východních Čech (Mgr. Jan Hrubecký). V dopolední části si účastníci semináře vyslechli následující přednášky:
1. Postavení Ministerstva obrany v systému péče o válečné hroby – Ing. Imrich Vetrák (Ministerstvo obrany ČR)
2. Koordinace a péče o válečné hroby v Královéhradeckém kraji – Mgr. Věra Doležalová (Královéhradecký kraj)
3. Úvod do památkové péče – Mgr. Pavla Laštůvková (NPÚ Josefov)
4. Památky 1866 pohledem archeologa - Mgr. Matouš Holas (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
5. Údržba pomníků prusko-rakouské války, metody a postupy – BcA. Pavla Szabová (restaurátor)

Odpoledne byla uspořádána komentovaná vycházka po okolí Chlumu, při níž restaurátorka P. Szabová u jednotlivých pomníků uváděla správné metody péče o jednotlivé druhy kamene a další materiály. Za Komitét 1866 se semináře zúčastnili: R. Balcárek, Š. Demlová, P. Grulichová, M. Holas, B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, L. Petr, M. Suchý, J. Synek, J. Šrámek, J. Vilím.
Velký dík patří vedoucímu Muzea války 1866 na Chlumu panu J. Hrubeckému za poskytnutí prostor a technickou podporu, Královéhradeckému kraji zastoupenému paní V. Doležalovou za zorganizování semináře a podporu v celém jeho průběhu a obci Máslojedy za pomoc s občerstvením.

 

seminar 1  seminar 2  seminar 3