Aktuality

48. valná hromada Komitétu 1866

11. 4. 2022 19:38 Martin Barus
Vytisknout

V sobotu 9. dubna 2022 se v restauraci Naše hospoda ve Všestarech konala v pořadí již 48. valná hromada Komitétu 1866, které se zúčastnilo 48 řádných členů našeho spolku, 1 čestný člen a jako hosté Mgr. V. Doležalová z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a restaurátorka P. Szabová.
Hned v úvodu byla minutou ticha uctěna památka zemřelých čestných členů P. Mertlíka a E. Tichého a po nezbytných organizačních záležitostech předseda M. Suchý seznámil přítomné s činností spolku v loňském roce. Poté hospodář M. Barus přednesl zprávu o hospodaření v roce 2021 a představil rozpočet na rok 2022 a předseda kontrolní komise J. Kozák všechny seznámil se svou zprávou shrnující předchozí rok. P. Lazurko krátce představil kalendář plánovaných akcí a jednotliví techničtí referenti pohovořili o problematice svých oblastí, které spravují. Po dalších kratších zprávách týkajících se spolkového webu nebo generálního katalogu vystoupila v odpolední části programu restaurátorka P. Szabová s přednáškou o údržbě památek z války roku 1866, kterou byla valná hromada ukončena.
Ve 14.00 hod. se část účastníků přesunula k Muzeu války 1866 na Chlumu, kde bylo vzpomenuto 130. výročí založení Ústředního spolku v roce 1892 a při pietním aktu byla u pomníku J. N. Steinského položena spolková kytice. Poté byly navštíveny pomníky u osária a na Pruském hřbitově, a nakonec byla uctěna památka obětí bitvy u Hradce Králové položením další kytice u monumentálního pomníku rakouského I. armádního sboru na okraji chlumského návrší.

 VH 2022 04 09 1  VH 2022 04 09 2  VH 2022 04 09 3