Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 1. května 2010

Dne 1. května 2010 se uskutečnilo v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové další ze zasedání předsednictva Komitétu 1866. Na jeho počátku referoval místopředseda R. Teichman přítomným o problémech s vyúčtováním projektu Historické rekonstrukce a o dalších akcích souvisejících s tímto projektem. Za nepřítomného technického referenta pro severní Čechy J. Náhlovského seznámil přítomné opět R. Teichman s podrobnostmi smluv, které byly Komitétem uzavřeny se sedmi obcemi v okolí Mnichova Hradiště, z jejichž prostředků bude financováno vydání skládaček a průvodců po tamní naučné stezce. Jednotliví techničtí referenti pak informovali o aktualitách ze svých regionů. Technický referent pro Moravu a Slezsko J. Jemelka podal další informace o chystané centrální akci v Tovačově a dále informoval o konferenci o drobných památkách, jíž se za Komitét zúčastnil a kde o naší činnosti rovněž přednesl příspěvek. Do Komitétu byli následně přijati dva noví členové. Předseda J. Komárek vyzval k větší aktivitě pracovní skupinu, zabývající se shromažďováním financí pro stavbu pomníku ve Střezeticích. R. Teichman a P. Mrkvička informovali o možnosti financovat opravy některých pomníků prostřednictvím zdrojů z Místních akčních skupin (MAS), které jsou aktivní téměř na celém území státu. Právě P. Mrkvička podal na MAS Hradecký venkov žádost na opravu 24 pomníků na královehradeckém bojišti.
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM