Brigáda u Hradce Králové

V pátek 5.8.2022 byla provedena brigáda, zaměřená na nátěry šachetních křížů na bojišti u Hradce Králové. Akce se zúčastnili M. Musílek a J. Vilím. Po předchozím očištění soklů i litiny byly provedeny nátěry těchto křížů: č. 325 u silnice do Benátek, č. 309 v Benátkách u železničního viaduktu, č. 472 na východním okraji Havrance v sousedství hrobu ev.č. 139 pruského por. Breymanna, č. 404 na západním okraji Čistěvsi a osm křížů ve Svíbu v lokalitě za hájovnou a pod pomníkem č. 145 pruského npor. Schmidta, č. 410, 439, 440, 442, 446, 447, 448 a 449. Při této příležitosti byla provedena kontrola opraveného pomníku ev.č. 308 v Benátkách za statkem čp. 17, který byl shledán bez závad. Byly zkontrolovány také pomníky u Dlouhých Dvorů a na jaře opravený pomník ev.č. 211 v Čistěvsi.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_u_Hradce_Kralove_2022/

   

 

Brigáda na Kralovohradeckém bojišti.

V sobotu 30.7. 2022 se uskutečnila brigáda zaměřená na další etapu výměny stojanů naučných stezek. Z původního záměru nainstalovat 5 kusů stojanů sešlo pro dopolední vydatný déšť. Výměna proběhla u dvou kusů stojanů v lokalitě „U Šrámova kříže“ a to č. 26, patřící do stezky Bitva u Hradce Králové 3.7. 1866 – jižní křídlo a č. 16, který patří ke stezce Centrální bojiště, jejímž provozovatelem je Muzeum východních Čech. Tento stojan bude tomuto subjektu Komitétem vyúčtován. Třetím vyměněným stojanem je č. 24 ve Všestarech patřící rovněž „jižnímu křídlu“. Při této příležitosti byla také provedena kontrola opraveného pomníku na hrobě saského poručíka Lohseho ev.č. 258 na soukromé zahradě v Rosnicích a pyramida na hromadném hrobě ev.č. 123 na bývalé pastvině na Hrádku, kde obec nechala zřídit kovové oplocení a úpravu terénu uvnitř i vně hrobu. Brigády se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek a J. Vilím. Omluveni byli Š. Demlová, M. Deml a M. Suchý.

  

 

 

Les Svíb v Letní punktě

Les Svíb se stal dalším tematem podcastu "Letní punkta", který zve k návštěvě výjimečných míst s duchovní tématikou, přičemž průvodce po tomto ikonickém místě se v procítněné osobní reflexi stal katolický kněz, církevní historik  a hořický rodák prof. Tomáš Petráček. Pořad si můžete poslechnout zde.

 

Tongrund 1813-2022

30.7.2022 proběhla v Kunraticích u Frýdlantu již tradiční akce pod názvem Tongrund 1813. Skládá se z dvojice pietních aktů. První se odehrává v centru obce u pomníku připomínající oběti Velké války 1914-1918.Pak následuje přesun k pomníku Tongrundské šarvátky z období Napoleonova tažení roku 1813. U obou pomníků promluvil liberecký vojenský duchovní kapitán Šabatka. Za komitét 1866 se akce v dobových uniformách zúčastnili - D.Koral (rakouský trén 1866) , J.Třešňák (rakouský sapér 1809) a Š.Novák (rakouský myslivec 1809).Bohužel díky nepříznivému počasí byla účast diváků minimální.

1866-akce Kunratice 2022 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Drobná brigáda v okolí Tanvaldu.

Vrámci dovolené uskutečnil David Koral se synem Františkem drobnou brigádu u památek vztahujících se k válečnému roku 1866 v okolí Tanvaldu.Započal v Lučanech n.N. kde byl u monumentálního pomníku Velké války a války prusko rakouské vyplet kačírek a následně byl celý kamenný blok očišten a okolí uhrabáno.Následoval přesun do Horního Tanvaldu ,kde bylo zvelebeno okolí i samotný veteránský pomník padlých ve válkách 1859-1866-1878 a 1914-1918

 

 

 

125 let saského pomníku v Guntramsdorfu u Vídně

V dolnorakouské obci Guntramsdorf ležící jen 10 km jižně od Vídně byla ve druhé polovině roku 1866 umístěna 4. saská polní nemocnice, v níž zemřelo celkem 27 saských vojáků. Jejich těla byla pohřbena na místním hřbitově a na jejich společném hrobě byl o třicet let později vztyčen mohutný pomník s křížem, k jehož slavnostnímu odhalení došlo 10. května 1896. V roce 2014 prošel pomník náročnou opravou z podnětu předsedy místní pobočky Österreichischer Kameradschaftsbund (ÖKB) Karla Fleischhackera a za podpory obce. Na rok 2021 připadlo 125. výročí postavení pomníku, ale vzhledem k opatřením spojeným s epidemií kovidu Covid-19 byla akce přesunuta na letošní rok.

            V sobotu 23. července 2022 se před radnicí v Guntramsdorfu na ulici Rathausviertel od brzkého rána shromažďovali četní účastníci slavnosti, nad kterou převzala patronát místní organizace ÖKB a řídil ji K. Fleischhacker. V 9 hodin byl z účastníků sestaven slavnostní průvod a za hudebního doprovodu vojenské kapely CSLI International se odebral po Friedhofstraße na místní hřbitov k saskému pomníku, u jehož paty již byly položeny věnce, z nichž jeden byl věnován Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, jehož místopředseda Jiří Synek se akce zúčastnil jako čestný host. U saského hrobu stála čestná stráž ze dvou vojáků rakouské armády a četní vlajkonoši vojenských a veteránských spolků s prapory. V úvodu K. Fleischhacker představil historii pomníku a poděkoval městu Guntramsdorf za podporu v péči o tuto památku. Poté vystoupil s krátkým projevem starosta obce Robert Weber a poděkoval místní organizaci ÖKB a jejímu předsedovi za udržování vojenských tradic a péči o památky. Vojenský kaplan se zamýšlel nad osudy saských vojáků, kteří po boku Rakušanů bojovali u Jičína a Hradce Králové a pak zde, daleko od vlasti umírali v lazaretu. Po krátké modlitbě a urovnání stuh na věncích následovaly tři salvy z dobových pušek čestné jednotky v uniformách pěšího pluku č. 49 Hess, které slavnostní pietní akt ukončily.

Poté průvod zamířil zpět do centra obce a účastníci se shromáždili v kostele sv. Jakuba, kde program pokračoval oslavou 130 let od založení místní pobočky ÖKB v Guntramsdorfu. Po krátké mši K. Fleischhacker představil všechny přítomné hosty, mezi kterými nechyběl hrabě Olaf von Neuendorf zu Nauendorf ze Saska, podplukovnice Maria Mezzaros (prezidentka maďarské sekce Mezinárodní policejní asociace IPA), Patrick Faustin (bavorské ministerstvo sociálních věcí), zástupci Okresního hejtmanství v Mödlingu, představitelé ÖKB a Rakouského černého kříže, ale také delegace Klubu vojenské historie Rakovník (Spolku vojenských vysloužilců Rakovník) vedená místopředsedou Jindřichem Lipeckým a za Komitét 1866 J. Synek. Následovalo seznámení s bohatou historií ÖKB v Guntramsdorfu a slavnost byla zakončena posvěcením pamětních stuh a jejich předáním věnconošům spolkových a vojenských praporů.

Program byl ukončen slavnostním nástupem před kostelem, kde vojenská hudba zahrála národní hymny států, ze kterých pocházeli účastníci akce, mezi kterými nechyběla ani ta česká. Nezbývá, než poděkovat panu Karlu Fleischhackerovi za soustavnou péči o saský pomník a udržování tradice vzpomínek na vojáky zemřelé v průběhu válečného roku 1866.

    

 

Dotace Ministerstva vnitra na opravu válečných hrobů na rok 2023

Před několika dny zveřejnilo Ministerstvo obrany na svém webu (https://valecnehroby.army.cz/dokumenty-ke-stazeni) výsledky posuzování žádostí o dotaci na péči o válečné hroby pro rok 2023. Z celkem 88 podaných žádostí se jich pět týkalo památek vztahujících se k roku 1866, přičemž všechny tyto projekty, na jejichž vypracování se podíleli členové Komitétu 1866, uspěly a v přítím roce jim bude poskytnuta finanční podpora. Jedná se o následující projekty:

Oprava souboru pomníků z války roku 1866 u kostela v Dohaličkách – 1. etapa
Oprava souboru pomníků z války roku 1866 na hřbitově v Nedělišti – 1. etapa
Celková oprava pomníku rakouského dělostřeleckého pluku č. 6 u Nedělišť
Celková oprava pomníku polního myslivce Václava Hory v Praze-Holešovicích
Oprava vojenského hřbitova z roku 1866 v České Skalici

 

Vycházka po bojišti u Tovačova a pieta v Dubu nad Moravou

V sobotu 16. 7. 2022 se uskutečnila vycházka po tovačovském bojišti, které předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu upozornil na některé paralely událostí z roku 1866 se současným děním v Evropě. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 30 přihlížejících se zajímavými vzpomínkami jednoho z dubských pamětníků.  Poté starosta Ivo Čečman spolu s místostarostou Lubomírem Vaňákem a členy rady městyse Pavlem Piňosem a Stanislavem Klukou položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, 8. pěšího pluku Josef Melichar a Petr Behančin a K. k. Pionier Kompanie Robert Teplík a Jakub Novotný. Vojákům v dobových uniformách velen Ondřej Král od 6. praporu polních myslivců a atmosféru dotvářela Helena Melicharová v šatech dle módy z 19. století. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a národní hymny České republiky a habsburské monarchie a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za udržení tradice pietních setkání v Dubu a také za velmi přátelskou atmosféru, která při těchto setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže u starého tovačovského mlýna za přítomnosti kastelánky zámku Květy Zajícové zahájena již 26. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo přibližně 25 zájemců o vojenskou historii, a kterou vedl Jiří Synek. Po úvodním výkladu se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala ke kříži na Olomoucké ulici. Na dalších zastávkách u Bezedného dolu a Behrova pomníku byli návštěvníci podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a s místními památkami, které se k této historické události vztahují. U Bezedného dolu byla také k pomníku 108 pruských a rakouských vojáků položena kytice za město Tovačov a vojáci předvedli předpisové nabíjení rakouských předovek systému Lorenz. Vycházka byla zakončena u rakouské mohyly a dvou dalších pomníků, které se zde nacházejí.

Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí městského kulturního kalendáře. Těsně před vycházkou se také podařilo realizovat výměnu starých a již nečitelných tabulí naučné stezky za nové. Doprovod návštěvníků tvořili stejní příslušníci klubů vojenské historie v dobových uniformách, jako v Dubu, za Komitét 1866 se akce zúčastnili Petr Hudeček, Pavel Mrkvička, Zdeněk Studený a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný a letos také Klára Synková. Akce byla zakončena přátelským posezením ve vinárně na tovačovském náměstí.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacovsko_2022/

  

 

Brigáda na náchodsku

V tomto týdnu Petr Havránek a Petr Tylš posekali trávu na nachodském bojišti u pomníku a křížů připomínající padlé z bitvy u Náchoda z 27.června 1866 evidenční číslo 84 85 88 95 96 97 98 101 102 106 107 dále dosypali černou kamenou drť u pomníku 6 pruských vojáků evidenční číslo 36 na Brance a přebetonovali typizační kříž evidenční číslo 35 taktéž na Brance u hlavní silnice z Náchoda do Nového města nad Metují

1866-Náchodsko – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

 

Brigády mimo bojiště I.

Během měsíců června a července navštívili někteří členové Komitétu 1866 vybrané hroby, aby je upravili.

4. 6. to byla Petra Grulichová, která se zaměřila na hrob V. Dokoupila na Olšanech. Tamním problémem jsou sousední neudržované hroby, které zarůstají. Kopřivy s vlaštovičníkem se přesunují právě na Dokoupilův hrob.

8. 6. navštívil Olšanský hřbitov J. Hanuš, aby očistil hrob setníka A. Oberbachera a omyl žulovou náhrobní desku setníka J. N. Steinského.

Do třetice navštívil 8. 7. Olšanské hřbitovy P. Megela, kde bylo již znovu potřeba věnovat se úpravě jak Dokoupilovu, tak Steinského hrobu. Zároveň očistil hrob setníka I. Waagnera, a upravil zeleň na hrobě E. S. von Friedberga - Mírohorského. Brigádu zakončil ve Zbraslavi na hřbitově, kde jak konstatoval je taky vše OK, takže na hrobě tří rakouských vojáků stačilo vytrhat jen tři bodláky a nějaké drobnější plívy.

Ten samý den se P. Grulichová během dovolené věnovala pomníku na hromadném hrobě v Rokytnici v Orlických horách.

Nelenili ani členové historického klubu Záviš. Sešli se na hřbitově ve Svitavách, na hromadném hrobě 180 pruských vojáků. Uschlý mech, nahradili drobnými kamínky, čímž vynikl kříž, kterým je hrob ozdoben.

Do letních brigád se zapojil i Ivan Stolín na hřbitově v Litomyšli.

Všem zúčastněným patří veliký dík! 

1866-brigády mimo bojiště – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM