153. výročí bitvy u Hradce Králové

Již v pátek 28. června 2019 byly vzpomínkové akce zahájeny v Hradci Králové na náplavce Eliščina nábřeží kulturním pásmem nazvaným Dostaveníčko s rokem 1866. Večer se uskutečnil pochodňový průvod obcí Chlum a pietní akt na pruském hřbitově, při němž byli připomenuti členové Gardy města Hradce Králové zemřelí v letošním roce.
V sobotu 29. června se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 153. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili hejtman Královéhradeckého kraje J. Štěpán, náměstkyně hejtmana M. Berdychová, primátor města Hradce Králové A. Hrabálek a jeho náměstek J. Bláha, poslanec Evropského parlamentu T. Zdechovský, ředitel Muzea východních Čech P. Grulich, vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu J. Hrubecký, zástupci krajského vojenského ředitelství M. Urbánková a J. Hladík, starostka obce Máslojedy B. Karešová a místostarosta P. Sailer, starostka obce Hoříněves J. Kuthanová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zástupce rakouského Ferdinandova řádu I. Dubec a předseda Komitétu 1866 M. Suchý.
V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá komentovaná bitevní ukázka na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti.
Velký dík si zaslouží všichni, kdo se jakýmkoli způsobem podílejí na organizaci vzpomínkových akcí a pomáhají tak udržovat povědomí veřejnosti o prusko-rakouské válce roku 1866.

   

  

 

Metličany 2. července 2019

V úterý 2. července 2019 se u kostela sv. Jakuba Většího v Metličanech od 17 hod. konalo slavnostní odhalení informačního panelu, které pořádalo Město Nový Bydžov, Městské muzeum v Novém Bydžově a Komitét 1866. S projevy vystoupil ředitel muzea J. Kohout, předseda Komitétu 1866 M. Suchý a místopředseda J. Synek. Po odhalení infopanelu, který byl věnován zde pohřbenému rakouskému husarovi Stefanu Ocsvayovi od 10. husarského pluku, jehož totožnost se podařilo po 152 letech od jeho úmrtí zjistit, byl položen věnec u jeho hrobu a vystřelena čestná salva. Poté následovala přednáška J. Synka, ve které byla  49  návštěvníkům přiblížena stručná historie prusko-rakouské války, události roku 1866 na Novobydžovsku, památky v Novém Bydžově a také historie Komitétu 1866. Akci podpořilo 10 vojáků v dobových uniformách (R. Balcárek – ředitel projektu Königgrätz 1866, M. Kaván, D. Koral, P. Lazurko, P. Mrkvička, M. Musílek, J. Náhlovský, L. Ouzký, M. Suchý, J. Vilím), starostka obce Máslojedy B. Karešová (v dobových šatech), místostarosta P. Sailer a řada dalších členů Komitétu 1866 (J. Hanuš, V. Hladíková, K. Peregrin, V. Vávra).
Velký dík patří městu Nový Bydžov za osazení infotabule u pomníku a za péči o tuto památku a také řediteli novobydžovského muzea J. Kohoutovi, který celou vzpomínkovou akci v součinnosti s Komitétem 1866 organizoval.

  

 

Severní Čechy - Chrastava, Stráž nad Nisou, Liberec a Dlouhý Most.

V pondělí 24. června 2019 natřel J. Náhlovský a D. Koral stojan informačního panelu k roku 1866 v Chrastavě, Stráži nad Nisou, Liberci a Dlouhém Mostě. Při této příležitosti si opakovaně vzpomněli na události před 153 lety, které souvisely nejen s překročením hranic severních Čech pruskou 1. armádou, ale také s tím, že 24. června 1866 již Prusové plně ovládali uvedené lokality.

   

                                                                                        

 

Praha

Během návštěvy Prahy dne 19. 6. 2019 zkontroloval technický referent J. Hanuš některé pražské památky a na některých provedl drobnou údržbu.

  

 

Údržba tabule naučné stezky na Chlumu

Dne 15.6.2019 provedl pan M.Suchý s rodinou důkladnou očistu tabule naučné stezky u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu

  

 

Brigáda na Prostějovsku, Přerovsku a Tovačovsku

V sobotu 15. června 2019 se na Tovačovsku konala brigáda, které se zúčastnili Václav Hradil, Jiří Jemelka, Jiří Synek a Jan Březina (27. prapor polních myslivců). Byl očištěn pomník pruského poručíka Frankenberga v Prostějově (ev. č. 42), hrob vojáků z místního lazaretu v Hrubčicích (ev. č. 10), kříže na Olomoucké ulici (ev. č. 6) a u starého mlýna (ev. č. 7) v Tovačově a hroby ve Věrovanech (ev. č. 9) a Rokytnici (ev. č. 15). Na hrázi Skašovského rybníka u Tovačova bylo upraveno okolí pomníku neznámého vojáka (ev. č. 8). Kříž na místě jezdecké srážky u Čechůvek (ev. č. 11) byl očištěn od lišejníku, byla u něho odkopána naplavená zemina a odstraněny drny obrůstající nejnižší pískovcový stupeň památky. Odlomené bočnice nápisní desky umístěné před křížem byly očištěny a opět přilepeny na svá místa a okraje desky byly vyspárovány. Nakonec byl v Dluhonicích pískovcový jehlanec věnovaný padlým v jezdecké srážce (ev. č. 12), před čtyřmi dny očištěný tlakovou vodou, hydrofobizován prostředkem Repesil. Brigáda byla zakončena krátkým posezením v tovačovské restauraci U tří králů.                                                                                                                                                                                                        

    

 

 

Brigáda v Dluhonicích u Přerova 11. června 2019

V úterý 11. 6. provedl V. Hradil spolu se synem Petrem menší brigádu na bojišti u Tovačova v Dluhonicích. Jednalo se o očištění pomníku, na který se nedostalo při čištění v loňském roce, aby byl připraven na plánovanou sobotní brigádu, kdy bude provedena jeho hydrofobizace. Zároveň bylo uklizeno okolí pomníku. Pomník byl očištěn tlakovou vodou za pomoci elektrocentrály a wapky. Přestože bylo tropické vedro, práce šla od ruky, neboť pomník se nachází ve stínu okolních stromů.

  

      

 

 

 

Dotace z Ministerstva obrany České republiky na rok 2019-2020

Na rok 2019 mají dotaci:

Stráž nad Nisou

Na rok 2020 mají dotaci:

Dlouhé Dvory - skupina pomníků 

Roudnice nad Labem - pruský jehlanec v parku

Město Čáslav - oprava pomníku IR 21

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou 2019

V sobotu 1. června 2019 obec Klášter Hradiště nad Jizerou oslavila 875. výročí a část programu byla vyhrazena pro připomenutí událostí v roce 1866, které se významně dotkly uvedené lokality. Po úvodním slovu starosty p. Jiřího Navrátila následoval projev M. Suchého, předsedy Komitétu 1866, ve které vzpomenul zakladatele našeho spolku J. N. Steinského a rovněž zmínil mnichovohradišťský spolek založený v roce 1893. Za poskytnutí finančních prostředků na opravu pomníku ev. č. 18 v Ovocné ulici předal M. Suchý panu starostovi děkovný dekret. Další bod se zaměřil na představení vojáků v uniformách z roku 1866 a po té již následoval odchod do Ovocné ulice, kde p. J. Navrátil odhalil opravený pomník. Při této příležitosti položil za obec kytici na památku padlého rakouského vojáka a stejně tak památku uctil Komitét 1866. Pietní akt se uskutečnil rovněž u sousedního pomníku ev. č. 19 postaveného na památku myslivce Richarda Wolfa z pruského rýnského mysliveckého praporu č. 8. 
Po zbývající dobu trvání akce měli uniformovaní příslušníci možnost setrvat na hřišti v krytém prostoru, který nechal pro jejich potřebu extra postavit Obecní úřad Klášter Hradiště n. J.. Za Komitét 1866 se akce zúčastnil M. Suchý, J. Náhlovský, J. Votrubec, D. Koral, M. Malach, P. Lazurko, P. Novák a M. Janoušek.
Komitét 1866 velmi děkuje obci za výše uvedené zázemí a za hmotné zajištění všech dobově ustrojených účastníků a to i těch, kteří nejsou jeho členy.
 

Severní Čechy - Mimoň 2019

V pátek 24. května 2019 v rámci Muzejní noci v Mimoni proběhl pietní akt u hrobu pruských a rakouských vojáků zemřelých ve zdejších lazaretech, který se nachází v areálu Božího hrobu. Následovala přednáška Válka 1866 a město Mimoň, kterou technicky zajistil P. Lazurko a návštěvníci měli možnost seznámit se nejen s celkovou historií roku 1866, ale především s podrobnějšími informacemi k Mimoni a blízkému kuřívodskému bojišti z 26. června 1866. Po zbytek Muzejní noci trvající do 23 hodiny se Jiří Náhlovský, David Koral a Petr Lazurko nacházeli v expozici k prusko-rakouské válce, kde návštěvníkům dle zájmu zodpovídali jejich dotazy.

Fotografie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mimon_2019

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM