Cerekvice nad Bystřicí

Další brigáda VIRIBUS UNITIS proběhla dne 17.5. 2021 v Cerekvici nad Bystřicí. M. Suchý a R. Balcárek očistili od mechu a nečistot pomník ev. č. 97 na místním hřbitově. Po odstranění silné vrstvy mechu byl důkladně omyt vodou. Další brigáda se konala dne 23.5. 2021 ve složení M. Suchý, J. Vorel, R. Balcárek a M. Deml. Pomník byl odkopán, hydraulickým heverem se podařilo pískovcový blok srovnat a vypodložit. Jako finální úprava byla použita geotextilie a drobný kačírek. Další brigáda před plánovaným pietním aktem bude spočívat v opravě písma. 

1866-Cerekvice nad Bistřicí 1 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   

 

 

Pruský hřbitov v Mikulově

V pátek 21. 5. 2021 odpoledne J. Synek a M. Svoboda vypleli prostor okolo pomníků na pruském hřbitově v Mikulově hustě zarostlý travou (posekání hřbitova zajistí technické služby města). Také byly očištěny kříže a zapálena svíčka na památku vojáků zemřelých na choleru. Na zpáteční cestě J. Synek očistil náhrobek genpor. Clausewitze v Čejči.

  

  

 

Další brigáda na Náchodsku

V uplynulých dnech dvojice P.Tylš a P.Havránek obnovila několik natěrů křížů na náchodském bojišti , jednalo se o památky e.č.42. Kříž na hrobě F.J.B.6 u Vysokova e.č.57 a pomník na hrobě rakouského důstojníka K.Mayera na hřbitůvku u železniční trati ve Vysokově e.č.49.

   

 

Severní Čechy

V sobotu 8. května 2021 proběhla první brigáda severočeského oddílu a stejně jako vloni byl její termín ovlivněn situací s virovým onemocněním Covid-19. Opět se hlavní činnost na kuřívodském bojišti zaměřila na sběr veškerých odpadků podél silnice E268. Celkem se naplnilo 16 igelitových pytlů. Dále byly sebrány čtyři pneumatiky a kompletní kolo osobního automobilu a list z ruční pily. Raritou se stal nález zbytku sovětských novin. Ovšem díky několika měsíčnímu uzavření silnice z důvodu opravy v minulém roce, zhotovení sjezdů a bagrování nových příkopů by se dal předpokládat pokles odpadků, ale skutečnost vyzněla opačně a jejich množství bohužel výrazně nekleslo! Současně došlo k úpravě okolí zdejších pomníků po zimním období. Komitét 1866 děkuje Městskému úřadu Ralsko za poskytnutí pytlů a jejich následný odvoz i s rozměrnými sebranými předměty.

Další práce spočívaly v nátěru stojanů informačních panelů 1866 v Mimoni, kde byl zároveň natřen stojan týkající se událostí 1914 - 1918, v Ploužnici a Kuřívody les. Po přesunu na mnichovohradišťské bojiště bylo upraveno okolí pomníku v Ševčíně, natřen stojan v Klášteře Hradišti nad Jizerou u potoka a v Mnichově Hradišti u zámku. Úklidové práce proběhly na tomto bojišti ještě u Žďáru. Bez náležité péče nezůstal ani sousední pomník u Žehrova spadající již do lokality jičínského bojiště.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Kurivody_8.5.2021/

  

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 8-9.5.2021

V sobotu dne 8.5. a v neděli dne 9.5. jsme na bojišti provedli dvě brigády VIRIBUS UNITIS.
 
V sobotu ve složení M. Suchý, J. Vorel, R. Balcárek, V. Švec a M. Deml. Odkopali jsme splavenou hlínu z pole, která byla i v zadní části pomníku ev. č. 34 v Čistěvsi vytlačena zemědělskou technikou. Potom jsme se přesunuli k pomníku ev. č. 407,  který jsme očistili od mechu a usazeného prachu a pečlivě omyli před výročím.
 
V neděli jsme se sešli ve složení M. Suchý, R. Balcárek a V. Švec u pomníku ev. č. 225. Tam jsme obnovili písmo na již očištěném pomníku z předchozí brigády.
  
 

Brigáda na bojišti u HK 2

V sobotu 8. května 2021 se uskutečnila na královéhradeckém bojišti plánovaná brigáda svolaná za účelem výměny stojanů naučných stezek, které dosluhují, za nové. Akce se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek a J. Vilím. Bylo vytipováno 5 kusů nejvíce postižených stojanů v těchto lokalitách: Cerekvice u kostela, Dohalice u pomníku Knebelovy brigády, Mokrovousy náves, zde s přihlédnutím na zamýšlené parkové úpravy, Lubno a u Komárovské bažantnice. Trochu komplikaci nám přidělal rozměr tří stojanů, do kterých se nevešly tabule ani plexi, tak že jsme museli přistoupit k jejich zkrácení asi o 5 mm. Drážky jsou dost široké pro pohodlné nasazení ale měli by být alespoň o zmíněných 5 mm hlubší. U dvou nejvíce poničených plexi bylo rozhodnuto o jejich výměně. V Dohalicích a Mokrovousech jsme museli ořezat větve stromu a keře, které přímo zasahovaly do stojanů. Veškeré staré části stojanů a ořezané větve byly odvezeny a okolí uklizena. Náklady na vratové šrouby M12, matice, velkoplošné podložky a vrták na dřevo uhradil OÚ Máslojedy jako dar Komitétu.

1866-brigáda H.K. 2 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda na bojišti u HK 1

V sobotu 24. dubna 2020 se sešlo několik členů Komitétu, zejména za účelem seznámení se s novými stojany naučných stezek.

Akce se zúčastnili: B. Karešová, J. Musílek, J. Vilím a mládež N. Sailerová a M. Musílek. Abychom se po zimě a zákazech trochu rozcvičili, upravili a natřeli jsme několik šachetních křížů, na jižní části bojiště. Akci jsme začali na silnici z Břízy k Rosnicím u kříže ev.č. 389, kde jsme pokáceli a spálili poslední suchou osiku z dřívějšího osikového hájku, uklidili odpadky v příkopu i kolmé svodnici, posekali trávu kolem památky a natřeli kříž. Postoupili jsme ke kříži ev.č. 390 kde byla opět posekána tráva, kříž natřen a sesbírány odpadky. Totéž se provedlo u kříže ev.č. 324 na odbočce do Rosnic. Poté jsme se přemístili k Žižkovci a ošetřili stejným způsobem dva kříže ev.č. 321 a 322 na palebném postavení rakouských kanónů. Přejeli jsme k pomníku ev.č. 66 saského npor. Stieglitze, u kterého byla pravděpodobně z pole naházená hromada suchých větví, které jsme odnosili do lesa. Přední dub dvoják je už celý suchý a bylo by ho třeba odstranit. Sice není přímo ohrožen pomník, ale větve budou padat i nadále. Památku máme zapsanou na kat. č. 348/17 - Římskokatolická církev Nechanice ale oba suché stromy jsou již na pozemku kat. č. 348/10 jehož majitel je Statek Dlouhé Dvory. Požádáme vedení statku o odstranění stromů.

 Nakonec jsme přejeli do Máslojed, kde jsme odkopali a narovnali kříž ev.č. 337, který bude obec letos spolu s č. 338 opravovat a natřeli kříže č. 335 a 336 pod Římanem (u č. 336 byla zjištěna prasklá litina). Na úplný závěr jsme se zabývaly již zmíněnými stojany NS umístěnými v obecním skladu. Rozměřili jsme stojny, zda budou pasovat do traverz a zjistili co je nutno nakoupit za spojovací materiál potřebný k montáži.

1866-brigáda u H.K. – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   

 

Přednáškový cyklus Válka 1866 on-line přilákal přes 10 000 diváků

Cyklus videopřednášek "Válka 1866 on-line", který u přležitosti 155. výročí prusko-rakouské války pořádá Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s., přesáhl na konci dubna již celkově 10 000 shlédnutí. Každá z již 11 odvysílaných přednášek, jejichž premiéra se koná každé pondělí od 17 hodin, zaujala diváky pochopitelně různým způsobem, ta nejpopulárnější si však našla již přes 2800 diváků, mnohé pak přesáhly 1000 shlédnutí. Za tento zájem je Komitét 1866 velmi vděčný a na tomto místě by rád poděkoval všem svým věrným divákům a pozval by ke shlédnutí těchto přednášek i všechny další zájemce. Všechna videa nalezente ZDE.

Válka 1866 on line

 

Drobná brigáda na náchodském bojišti.

Na bojišti u Náchoda proběhla další z řady drobných brigád provedených P.Tylšem a P.Havránkem zaměřená na údržbu památek na zdejším bojišti.

1866-Brigáda -náchodské bojiště – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové

Dne 25.4. 2021 proběhla další brigáda na bojišti u Hradce Králové. Pánové M. Suchý za Komitét 1866 a R. Balcárek za Gardu města Hradce Králové se sešli opět na levém křídle. Šetrnými postupy odstranili nečistoty a mech z pomníků. ev. č. 225, 63 a 65. Prospekcí bojiště si vytyčili další postupy v údržbě pomníků na bojišti.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_u_Hradce_Kralove/

  

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM