Beseda v Jičíně

V pátek 27. srpna 2021 v 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku pořádala Jičínská beseda přednášku nazvanou „Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce a bitvě u Jičína r. 1866“. Přednášejícími byli archeoložka, překladatelka z lužické srbštiny a odborná pracovnice Univerzity Karlovy PhDr. Zuzana Bláhova-Sklenářova, Ph.D. a historik a odborný pracovník Historického ústavu AV ČR, člen Komitétu 1866 Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. Lužickosrbští vojáci bojovali v roce 1866 jak v pruské armádě, tak i v saském armádním sboru. Ten se vyznamenal v bojích u Dílců a ve večerních hodinách přímo ve městě Jičíně. Prostřednictvím devíti svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže, se posluchači seznámili mimo jiné i s dosud neznámými pohledy na bitvu u Jičína dne 29. 6. 1866, jakož i lidskými osudy zúčastněných vojáků. Účastníci přednášky měli možnost zakoupit si i knihu obou přednášejících s názvem: „… a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat… Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866“

 

 

 

Brigáda Probluz

Dne 21., 22. a 25.8. proběhly brigády na hřbitově v Probluzi. Jednalo se o očištění pomníků ev. č. 52, 122, 46 a pomník faráře Františka Nováka. Pánové M. Suchý, J. Vorel, R. Balcárek a Martin Suchý se věnovali očištění a omytí památek a prořez křovin a stromů, které památky ohrožovaly.
  
 
 
 
 
 
 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 21.8.2021.

V sobotu 21.8.2021 se uskutečnila neplánovaná narychlo svolaná brigáda zaměřená na instalaci (po dohodě s majitelem pozemku) 4 ks. patníků k pomníku č. 138 pruského por. Barbenese v poli u Svíbu. Dopravu patníků zajistil P. Sailer svým vozidlem. Druhou akcí bylo odstranění břečťanu z pomníku a zdi na hřbitově v Choustníkově Hradišti o čemž jsme již delší dobu na předsednictvech jednali, kde jsme si náležitě užili vedra. Tímto bych chtěl požádat Matouše (pokud se již vrátil z Ameriky nebo někoho z bližšího okolí) o postřik zdi z obou stran a okolí pomníků v obrubníku koncentrovanějším Roundupem. Postřik by chtělo realizovat cca. za 14 dní, na podzim až břečťan obrazí a ještě alespoň jednou na jaře. Třetí akcí bylo provizorní ošetření pyramidy č. 126 u Šrámova kříže podle rady kameníka pana Soukupa jím dodaným přípravkem na zpevnění kamene. Brigády se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. a M. Musílkové, I. Stolín a J. Vilím.

1866-brigáda bojiště u Hradce Králové 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Kunratice

V sobotu 31.7.2021 proběhla v obci Kunratice u Frýdlantu již tradiční vojensko historická akce Tongrund 1813, organizovaná místní samosprávou a SVH Liberec. Akce se skládala z dvojice pietních aktů. První proběhl v centru obce u torza pomníku padlých ve Velké válce 1914-1918. Druhý u obnoveného památníku tongrundské šarvátky z roku 1813. Za Komitét 1866 se akce v historických uniformách zúčastnili - Jiří Třešňák (rakouský sapér 1813), Štěpán Novák (saský myslivec 1866) a David Koral (rakouský trén 1866). Posledně jmenovaný položil u tongrundského pomníku kytici za Komitét 1866.

1866-akce Kunratice 1813-2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

 

Severní Čechy - Ševčín, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Březina a Boseň.

V sobotu 24. července 2021 proběhla na celé ploše bojiště u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na sekání trávy. Celodenních prací se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, D. Koral, P. Megela, J. Třešňák, M. Janoušek a Š. Novák. Nejdříve se všichni zaměřili na rozsáhlejší plochu u pomníku ev. č. 32 v sousedství klášterského kostela. Další činnost prvních čtyř brigádníků byla přenesena k pomníkům ev. č. 7, 9, 17 - 20, 26 a 27. Zbývající brigádníci navštívili pomníky ev. č. 2 - 5, 10 - 16 a 24. Následovaly společné práce u pomníku ev. č. 1 v Ševčíně, kde navíc byly vyměněny dvě horní prkna dřevěného plotu, když stávající již ve větším rozsahu zasáhla hniloba. Pro dosažení dalších cílů vznikly opět dvě uvedené skupiny. První se zaměřila na pomníky ev. č. 21, 44, 42 a 55 a druhá na pomníky ev. 43, 44, 46 a 52. Při návratu od Mužského J. Třešňák pomohl se sekáním u pomníku ev. č. 55. Sraz všech zúčastněných následoval u pomníku ev. č. 35.

1866-brigáda Mnichovo Hradiště 24.7.2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Brigáda-Probluz

Dne 28.7. 2021 pánové M. Suchý, L. Petr a R. Balcárek provedli plánovanou brigádu na hřbitově v Probluzi. Důkladně očistili od mechu a nečistot památky ev. č. 48, 49, 50 a 233. Tyto byly potom důkladně omyty vodou. Tímto započali členové Komitétu 1866 sérii brigád před plánovanými Dušičkami, kde bude nutné očistit a opravit písmo atd. u zbylých pomníků. Dušičky budou spojeny i s odhalením opravených památek, které jsou nyní v odborné péči kameníků.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Probluz/

   

 

Brigáda Rozběřice

Dne 18.7. 2021 se sešel M. Suchý a R. Balcárek v lokalitě u Šrámova kříže v Rozběřicích. Nejprve ořezali větve, které ohrožovaly památky. Dále křovinořezem posekali náletové křoviny a trávu. Potom očistili pomníky ev. č. 125, 126, 127, 208, 316 a 317 od mechu a nečistot a důkladně omyli.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Rozberice/

   

 

Pieta v Dubu a vycházka na Tovačovsku 17. 7. 2021

Za krásného počasí se v sobotu 17. 7. 2021 uskutečnila vycházka po tovačovském bojišti, které se zúčastnilo téměř 40 účastníků. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se stavem širšího okolí tovačovského bojiště po ukončení bojů na základě vzpomínek pamětníků a dobového tisku. Poté starosta Ivo Čečman spolu se členem rady městyse Pavlem Piňosem položili kytici ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách a také František Sklenář v uniformě rakouského pěšáka z roku 1849. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za udržení tradice pietních setkání v Dubu a také za velmi přátelskou atmosféru, která při těchto setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka Svobody, ředitele ZŠ Leona Bouchala a kastelánky zámku Květy Zajícové zahájena již 25. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo 36 zájemců o vojenskou historii, a kterou svým výkladem doprovázeli Jiří Synek a Jiří Jemelka. Po úvodním výkladu a předání děkovných dekretů za péči o památky oběma příslušníkům 27. praporu polních myslivců se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala ke kříži na Olomoucké ulici. Na dalších zastávkách u Bezedného dolu a Behrova pomníku byli návštěvníci podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními památkami, které se k této historické události vztahují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka vojáků padlých na okolních polích a položena kytice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a také za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců (Jan Juna a Jan Březina), saského 2. mysliveckého praporu (Jiří Třešňák a Štěpán Novák ze Spolku vojenské historie v Liberci) a 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 (Jiří Náhlovský) v dobových uniformách. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Jemelka, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský, Štěpán Novák, Zdeněk Studený, Jiří Synek a Jiří Třešňák a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný. Akce byla zakončena přátelským posezením v restauraci U Tří králů v Tovačově.

2021 7 17 Tovačov Hanuš 12  2021 7 17 Tovačov Hanuš 106  2021 7 17 Tovačov Hanuš 72

 

Bojiště u Hradce Králové - stojany

V sobotu 10. července 2021 se uskutečnila druhá brigáda zaměřená na výměnu stojanů naučných stezek. Brigády se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek a J. Vilím.

Výměna se provedla na stezce „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“ v těchto lokalitách: Hněvčeves č. 2, Sadová č. 4, Hrádek č. 17, Horní Přím „U sv. Aloise“ č. 18 a Dolní Přím č. 19. Materiál ze starých stojanů byl odvezen případně jinak zlikvidován. V okolí stojanu u hřbitova na Hrádku byl z části ostříhán keř, který do něho zasahoval a větve odneseny na skládku. Zároveň byla také vyměněna dvě nejvíce poškozená plexiskla. Znovu poukazujeme na mělké drážky v hranolech, neboť všechny tabule a plexiskla musela být přibližně o 0.5 cm zkrácena.

Na konec brigády se k nám připojil K. Daniel a s B. Karešovou ještě posekali trávu a křoviny u křížů ev.č. 337 a 338, u pomníku ev.č. 192 magdeburského pěšího pluku č. 26 a kolem Římana s přilehlým křížem.

 

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM