Obnovená památka na Bathlidině palouku u České Skalice

Jednou z posledních akcí roku 2018, ne-li poslední, se konala v sobotu 22. prosince na bojišti u České Skalice. Jednalo se o pietní akt u obnoveného pomníku padlých pruských vojáků v lese Dubno na tzv. Bathildině palouku, na jehož obnově se finančně podílel rovněž Komitét 1866. Vzhledem k předvánočnímu času se u hájenky konala ještě jedna akce – Vánoce se zvířátky. Tak se kromě čestných salv nesly lesem i vánoční koledy. Celá vzpomínková akce byla ukončena prohlídkou dalších pomníků stojících v již zmíněném lese.

CS Bl 01  CS Bl 02  CS Bl 03

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště n. J., Ševčín 2018

Sobota 17. listopadu 2018 znamenala den, kdy J. Náhlovský, P. Novák a M. Janoušek spojili svoje síly a na bojišti u Mnichova Hradiště posekali trávu nebo shrabali listí u pomníků ev. č. 1, 17 - 21, 26, 27, 32 a 33. U pomníku ev. č. 21 a ev. č. 32 byly navíc odstraněny pařezy, které bránily plynulosti sekání a hrabání trávy. K zbytku původního kamenného soklu pomníku ev. č. 34 se přes hluboké údolí náročně dopravil těžký betonový sokl s křížem s pásové oceli pro lepší zviditelnění pietního místa.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Klaster_Hradiste_n._J.,_Sevcin_2018

 

Tradiční podzimní brigáda na bojišti u Náchoda

Podzimní brigády svolané k datu 10.11. 2018 se celkem zúčastnilo 7 dobrovolníků (M.Štěpař, J.Čížek, K.Metelková, M.Holas,P.Tylš, C.Holas s přítelkyní). 
Pracovní síly byly rozděleny do dvou a později do tří automobilů. Brigádníci upravili okolí památek na vojenském hřbitově na konci zámecké áleje v Náchodě a dále pam. ev. č. 55, 63, 64, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 114 a 109. Rovněž byl očištěn pomník na hrobě Rudolfa barona Ulmensteina prvního předsedy spolku s názvem "Spolek pro udržování hrobů a pomníků na bojištích z r. 1866 u Náchoda, Skalice a Svinišťan", hrob se nachází na hřbitově evangelického kostela nedaleko Šonova, je vyroben z mramoru a důležitější zásah prozatím jeho stav nevyžaduje. Bohužel ale byly zjištěny jiné problémy, během těžení dřeva v lese u Václavic byl poškozen pomník ev. č. 81 a vedle stojíci nápisová deska již není čitelná, čitelný není rovněž text na pam. ev. č. 56, 57, 109 a 129, nově vysazené zakrslé tůjky u pam. ev. č. 85 nepřežily letošní suché léto.
 
Nach br 18 1  Nach br 18 2  Nach br 18 3
 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 27. října 2018 se konala za ne příliš vlídného počasí na bojišti u Hradce Králové tradiční brigáda, které se zúčastnili tito členové Komitétu či jejich rodinní příslušníci: B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, M. Suchý s rodinou, J. Vilím a J. Vorel. Omluveni byli V. Hladíková a J. Šrámek. Důležitým úkolem bylo uvést do náležitého stavu trasu vycházky, která se uskuteční po Valné hromadě v sobotu 3.11.2018 po stopách památného honu, kterého se zúčastnil i Jan Nepomuk Steinský, který inicioval založení našeho spolku. Plánovaná trasa - Říman, Alej mrtvých, Myslivec a pěšinou po jižním a východním okraji Svíbu zpět do Máslojed.

     Práce započal předseda Suchý s rodinou u pomníku Myslivce a přilehlé pyramidy přes památky ev.č. 7 a 269, dále byly upraveny 4 pomníky na křižovatce a na hřebenové cestě pomník rak. 51. pěšího pluku, 30. praporu pol. myslivců, hrob pruského npor. Schmidta a tři pomníky při východním vstupu do lesa.

     Ostatní se věnovali nejprve doupravení okolí pomníku Římana, kde byly odstraněny přerostlé zeravy a nainstalován nový šachetní kříž. Vyhrabané kořeny a kameny odvezl místostarosta Máslojed P. Sailer na obecní skládku. Druhá parta upravila okolí památky ev.č. 192 1. magdeburského pěš. pluku č. 26, kde byly odstraněny nálety, větve okolních stromů a shrabáno listí. Poté jsme přejeli do Svíbu k hájovně a pokračovali po okraji lesa a upravili pomníky ev.č. 278, 276, 159 a 158 včetně jejich okolí. U Myslivce na nás již čekalo občerstvení, horký čaj a káva s bábovkou od kolegyně B. Karešové, které všem přišlo vhod. Potom jsme upravili okolí památky ev.č. 206 4. durynského pěš. pluku č. 72 na jižním okraji lesa.

Od Svíbu odjela jedna skupina napřed na vrch Horka nad Račicemi k pomníku ev.č. 2 rakouského setníka Weilenfelda, druhá k "Hessově" pomníku rakouského 49. pěšího pluku, který byl z vnější strany oplocení obrostlý šípkovými keři, které jsme odstranili. Na Horce byl vysekán černý bez v širším okolí památky a upraven i setníkův hrob s pomníkem. Odstranili jsme i křoví u pomníku rakouského 69. pěš. pluku na temeni kopce a ořezali větve sousední třešně ohrožující památku. Poslední akcí brigády byla úprava okolí pomníků, typové pyramidy ev.č. 173 dvou pruských vojáků a č. 293, pylonu rakouského setníka Sautera na mezi u státní silnice pod ossariem. Zde jsme odstranili dva letité polosuché cypřiše s dalšími keři v bezprostředním okolí památek a posekali a shrabali trávu.

     Všem, kteří se i v tomto špatném počasí této akce zúčastnili, patří naše uznání a dík.

 

Fotografie:  https://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2018

 

Čechůvky a Tišnov 2018

Ve druhé polovině října 2018 očistil J. Synek od nárůstů mechu a lišejníku pomník v Čechůvkách u Prostějova připomínající střetnutí mezi pruskými husary z 1. tělesného husarského pluku č. 1 a jezdci ze saského 3. jezdeckého pluku, ke kterému došlo v okolí Čechůvek a Kralic na Hané 14. července 1866.

V Tišnově byl upraven náhrobek dvou pruských dragounů z 2. gardového dragounského pluku, který představuje jediný dochovaný náhrobek obětí srážky z 11. července 1866.

Ce Ti 18 1  Ce Ti 18 2

 

Severní Čechy - Přepeře, Svijany, Mnichovo Hradiště, Ševčín a Klášter Hradiště na Jizerou

V sobotu 20. října využil J. Náhlovský, P. Novák a D. Koral v Přepeřích krásného podzimního počasík odstranění větví nad souborem pomníků ev. č. 31 - 33 a zároveň byly vystříhány výhonky břečťanu obrůstající základové stupně těchto pomníků. Další činnost se věnovala pomníku ev. č. 39 na bojišti u Svijan-Podolí. Poté následoval přejezd na bojiště u Mnichova Hradiště, kde byla posekána tráva a upraveno okolí u pomníků ev. č. 1, 2, 3, 6, 9, 35, 41 a 42. Závěrečné práce spočívaly ve zhotovení nového základu u pomníků ev. č. 28 a 29, kde byl nápomocný M. Janoušek.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Prepere,_Svijany,_Mnichovo_Hradiste,_Sevcin_a_Klaster_Hradiste_na_Jizerou_2018

 

Některé z pomníků na Olšanských hřbitovech se dočkaly

Dne 28. září očistil některé pomníky na oddělení IX-10b technický referent Komitétu 1866 pro Čechy mimo bojiště Jiří Hanuš. Konkrétně se jednalo o hroby generálmajorů Philipa v. Weisse a Mählera Bernharda v. Mählersheima, plukovníka Josefa Harrera, majora Benoista de Limoneta a setníka Antona Oberbachera.

Dne 11. října pak člen našeho spolku Petr Megala upravil hroby zakladatele Komitétu majora Jana Nepomuka Steinského. Na hrobě setníka Ignaze Waagnera zlikvidoval malou náletovou břízu a u hrobu Viléme Dokoupila odstranil náletový keřík šeříku na levé straně hrobu.

Ols brig 1  Ols brig 2  Ols brig 3

 

Návštěva bojiště u Lamače

O víkendu 12. až 14. října 2018 navštívili členové Komitétu 1866 Petra Šolcová a Zdeněk Pátek historické bojiště u Lamače na předměstí Bratislavy. V sobotu 13. října se zde totiž konaly bitevní ukázky spojené se 152. výročím posledního bitvy prusko-rakouské války. Zmínění členové spolku však využili výjezdu k prohlídce historických bratislavských hřbitovů, kde mj. objevili hroby některých rakouských důstojníků, kteří se zúčastnili války v roce 1866, konflikt však přežili a zemřeli až v následujících desetiletích. Na samotném bojišti u Lamače pak navštívili všechny tamní památky (včetně vzdálených pomníků na vrších Klanec a Kamzík) a provedli jejich aktuální fotodokumentaci.

Lamač 1  Lamač 2  Lamač 3

 

Severní Čechy - Jablonec nad Nisou

V pátek 21. září 2018 náměstek primátora JUDR. Ing. Lukáš Pleticha a náměstek primátora Ing. Miloš Vele společně slavnostně odhalili pamětní desku na kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou věnovanou padlým občanům města v roce 1849 a 1866. Vlastní požehnání provedl pátek Josef Peňáz. Nejednalo se o novou památku, ale o obnovení desky, kterou v roce 1905 odhalil I. Vojenský veteránský podpůrný spolek pro Jablonec a okolí. Původní deska byla umístěna uvnitř kostela, ale události po roce 1945 a hlavně odstranění veškerého církevního vybavení s největší pravděpodobností stály za jejím zánikem. Jelikož kostel již neplní svoji původní funkci a rovněž není po celý rok přístupný bylo na jaře 2018 rozhodnuto obnovenou desku umístit na jeho venkovní stranu. Odhalení se uskutečnilo v rámci Podzimních slavností a přítomni byli také zástupci partnerských měst z Kaufbeurenu, Zwickau a Jelenie Góry. Přítomní diváci mohli shlédnout slavností výstroj z roku 1866 u rakouských pěších pluků č. 73 a č. 74 a také pruského 2. magdeburského pěšího pluku č. 27. Stranou nezůstalo ani starší vojenské období, kdy rok 1849 prezentoval v polní výstroji myslivec polního mysliveckého praporu č. 5. Za Komitét 1866 se zúčastnil Josef Votrubec, Pavel Daníček, Miroslav Malach, Petr Lazurko, David Koral, Zdeněk Studený a Jiří Náhlovský. Dále byl přítomný Milan Cerman a Jiří Doležal.
Komitét 1866 děkuje Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou za finanční podporu, s kterou se podařilo zaniklou památku obnovit a připomenout dnešní generaci starší historii města skla a bižuterie. Pan L. Pleticha obdržel od technického referenta pro oblast severních Čech J. Náhlovského výroční publikaci ke 130. výročí našeho spolku.
 
 
 

Čištění hrobu kontradmirála Lehnerta v Olomouci

V sobotu 22. září 2018 se na hřbitově v Olomouci – Neředíně uskutečnila brigáda zaměřená na očištění hrobu rakouského kontradmirála Josefa rytíře von Lehnerta (1841-1896), který se účastnil 9. 5. 1864 námořní bitvy u Helgolandu a 20. 7. 1866 bitvy u ostrova Vis. Žulový náhrobek byl kompletně zarostlý břečťanem a menšími náletovými dřevinami. Všechen tento nežádoucí rostlinný pokryv byl odstraněn a celý náhrobek byl omyt vodou. Poškozená lucerna byla z hrobu demontována a bude zajištěna její oprava. Dále byl od břečťanu a trávy očištěna hrobka viceadmirála Karla Löflera (1860-1931). Brigády se zúčastnila za Komitét 1866 Václav Hradil, Jiří Jemelka a Zdeněk Otruba a za 27. prapor polních Myslivců Jan Březina, Jan Juna a Zdena Junová. Všem jim patří náš velký dík.

Lehnert 1  Lehnert 2  Lehnert 3  Lehnert 4

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM