Série přednášek "Válka 1866 on-line"

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. připravil v souvislosti s blížícími se vzpomínkovými akcemi ke 155. výročí prusko-rakouské války sérii on-line přednášek nazvanou „Válka 1866 on-line“, která má do jisté míry nahradit možnost osobního setkávání zájemců o tuto problematiku, přiblížit nové pohledy na tento válečný konflikt a představit i Komitét 1866 jako takový.
Série celkem 14 přednášek určených pro širokou veřejnost je pojata formou seriálu a prezentována zdarma na youtube kanálu Komitétu 1866 a na webu www.1866.cz. Každé pondělí počínaje 15. únorem a konče 17. květnem bude zveřejněna jedna přenáška, kterou bude možné přehrát i zpětně, ale pouze po dobu dvou týdnů.

Program přednášek

I.blok: Prusko-rakouská válka roku 1866 z nezvyklých perspektiv
15. 2. 2021 Nejčastější mýty a omyly prusko-rakouské války 1866 (P. Lazurko)
22. 2. 2021 Dopravní a komunikační aspekty prusko-rakouské války 1866 (V. Szajkó)
1. 3. 2021 Cholerová epidemie na Moravě v roce 1866 (M. Svoboda)
8. 3. 2021 Konfesní aspekty prusko-rakouské války 1866 (M. Barus)

II. blok: Vojenská každodennost v roce 1866
15. 3. 2021 Výstroj a výzbroj rakouského pěšáka (M. Holas)
22. 3. 2021 Život v pevnostním městě za války 1866 (V. Kessler)
29. 3. 2021 Vojenská lékařská péče v roce 1866 (V. Szajkó)

III. blok: Památky a paměť prusko-rakouské války 1866
5. 4. 2021 Baterie mrtvých a její pomník (V. Kessler)
12. 4. 2021 Osobní vzpomínky na válku 1866 jako historický pramen (V. Kessler)
19. 4. 2021 Vzpomínky Ignáta Herrmanna na život v královéhradecká pevnosti v roce 1866 (J. Šrámek)
26. 4. 2021 Památky na prusko-rakouskou válku 1866 mimo bojiště (M. Barus)

IV.blok: Komitét 1866 v minulosti a dnes
3. 5. 2021 Vznik a počátky královéhradeckého komitétu (J. Šrámek)
10. 5. 2021 Komitét 1866 dnes (M. Barus, M. Suchý, J. Synek)
17. 5. 2021 speciální díl: Jičínská kadetní setnina (P. Lazurko)
24. 5. 2021 bonusový díl: Jehlovka proti předovce (R. a A. Balcárkovi)

Propagační video zde: https://www.youtube.com/watch?v=A_LHGK72EkQ&feature=youtu.be

Válka 1866 on line plakát DEF

 

Královéhradecké bojiště v zimním hávu

Přinášíme pohled na zimní královéhradecké bojiště objektivem člena Komitétu 1866 Pavla Vrby:

https://www.facebook.com/komitet1866bojistehradeckralove/photos/pcb.2703675833228072/2703674236561565/?type=3&theater

 

Uctění památky Františka Nemeráda v Náměšti na Hané

V sobotu 16. ledna 2021 se na hřbitově v Náměšti na Hané uskutečnila pietní vzpomínka na bývalého člena Komitétu 1866 a historického 8. pěšího pluku Františka Nemeráda, od jehož úmrtí 15. 1. 2011 uplynulo 10 let. Setkání muselo být vzhledem k panujícím opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru značně omezené a tak byla vzpomínka na Františka uctěna položením květin se stuhou 27. polních myslivců, zapálením dvou svíček s krátkou promluvou. Akce se zúčastnili J. Juna, Z. Junová, J. Březina a J. Jemelka, kterým patří velký dík.

 

10 let od úmrtí Františka Nemeráda

V pátek 15. ledna 2021 uplynulo již 10 let od tragického a nečekaného úmrtí Františka Nemeráda, člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a vojenské historické jednotky 8. pěšího pluku.
František byl velmi přátelský, ihned připraven každému pomoci a stal se hybným prvkem skupinky členů 8. pěšího pluku v okolí Tovačova a Olomouce. Rád se účastnil všech pořádaných akcí, ať už to byly vycházky po bojišti u Tovačova, vzpomínkové akce u Hradce Králové nebo ve Slavkově. Pomáhal na všech brigádách pořádaných na Tovačovsku a Přerovsku a účastnil se oprav pomníků z roku 1866 v těchto lokalitách.
Jeho odchodem náš spolek na Moravě velmi utrpěl, neboť zde pozbyl člověka, který neváhal přiložit ruku k dílu a jehož dobrá nálada vždy přispívala k zdárnému dokončení jakékoli akce.
Kdykoli pojedete přes Náměť na Hané, zastavte se, prosím, na místním hřbitově a vzpomeňte u Františkova hrobu na tohoto jedinečného člověka, jehož život byl tak předčasně a zbytečně přerván.

    

 

PF 2021

PF 2021 1

 

Severní Čechy - Tanvald a Turnov.

V neděli 13. prosince 2020 uhrabal J. Náhlovský listí v prvně zmíněné lokalitě u pomníků připomínající zemřelé v 19. století a z Velké války. Stejnou činnost uskutečnil v sobotu 19. prosince v Turnově u pomníků související s rokem 1866.

 

 

 

Výměny stojanů naučných stezek po bojištích z roku 1866

Komitét 1866 se pečuje nejen o pomníky a hroby padlých z prusko-rakouské války, ale již krátce po roce 2000 začal rovněž budovat síť naučných stezek propojující jednotlivá historická bojiště. I těchto 137 zastávek (další několik desítek tabulí umístilo na královéhradecké bojiště Muzeum východních Čech a na trutnovském bojišti město Trutnov) potřebuje péči a vzhledem k postupné degradaci mnoha stojanů přistoupil letos Komitét 1866 s podporou Královéhradeckého kraje k výměně 25 stojanů na naučných stezkách Náchod – Vysokov – Václavice 1866, Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866, Josefov – Smiřice – Chlum 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo a Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866. Výměny dalších havarijních stojanů budou následovat v příštím roce.

Dubno 13 III 2019  Dubno 13 III 2020 Náchod zámek 1 2019  Náchod zámek 1 2020

Josefov 33 I 2019  Josefov 33 I 2020 1  Josefov 33 I 2020 2

Přiložené obrázky zachycují vždy stav stojanu před a po výměně (josefovský stojan je oboustranný).

 

Opravený soubor čtyř pomníků u Dlouhých Dvorů

Soubor čtyř pomníků nedaleko Dlouhých Dvorů, které se vztahují zejména k legendární jezdecké srážce u Střezetic, která se odehrála v rámci bitvy u Hradce Králové 3. července 1866, patřil již řadu let mezi nejohroženější památky na tomto historickém bojišti. Tento soubor je tvořen čtyřmi svébytnými památkami:

1) Pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda rytíře von Dobruckiho velitele III. praporu 23. pěšího pluku, který byl 3. července 1866 smrtelně zasažen nepřátelským projektilem do břicha. Pohřben byl v polích mezi Horními Dohalicemi a Dlouhými Dvory poblíž železniční trati. Pomník zřízený důstojnickým sborem jeho pluku byl později přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4046).

2) Jehlanec z leštěné žuly s bronzovým erbem s žulovou záklopní deskou je věnován rakouskému nadporučíku Edmundu von Salemfelsovi od 2. eskadrony 9. hulánského pluku, jenž byl v bitvě u Hradce Králové zabit pruskou kulkou. Pohřben byl do dnes již neznámého hromadného hrobu a rodina vztyčila alespoň na jeho památku v místech, kde bojoval, tento pomník zhotovený vídeňským sochařem Antonem Wasserburgerem (válečný hrob ev. č. CZE5205-4047).

3) Pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann od 4. kyrysnického pluku, který byl v průběhu jezdecké bitvy u Střezetic zasažen střelou do hlavy. Jeho tělo byl pohřbeno do hromadného hrobu u Dlouhých Dvorů, na počátku srpna 1866 pak došlo k jeho exhumaci a odvozu z bojiště. Na místě původního hrobu byl rodinou padlého vztyčen mohutný pomník, který byl v roce 1894 přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4048).

4) Pískovcová typová pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866, kterou zřídil krátce po válce pruský řád johanitů (válečný hrob ev. č. CZE5205-4049).

V letošním roce provedl kameník Jiří Soukup kompletní opravu těchto čtyř pomníků, spočívající v jejich úplném rozebrání, restaurování a konzervování, včetně dílčích obnov chybějících původních kovových oplůtků, a osazení na nové základy. Realizace akce byla provedena za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany, Zemědělského družstva Všestary, Obce Střezetice, Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a Statku Dlouhé Dvory, který je vlastníkem těchto uvedených pomníků.

Slavnostní odhalení těchto opravených pomníků bylo naplánováno na letošní Dušičky. S ohledem na vládní opatření jsme nakonec byli nuceni tuto akci zrušit a tuto vzpomínkovou akci odložit na vhodnější dobu. V tomto předvánočním čase jsme se však rozhodli seznámit i prostřednictvím tohoto informačního kanálu všechny zájemce s úspěšnou opravou těchto pomníku, a to i jako důkaz toho, že i v této nelehké době je možné uskutečňovat velké věci.

DlDvory 1  DlDvory 2

 

Severní Čechy - Březina, Svijany, Ptýrov, Ševčín a Kuřívody.

V sobotu 5. prosince 2020 zakončil severočeský oddíl pracovní sezónu brigádou uskutečněnou zároveň na 4 bojištích prusko-rakouské války. Nejdříve J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák na bojišti u Mnichova Hradiště v Březině posekali trávu u pomníku ev. č. 55, a potom se všichni přesunuli na bojiště Svijany-Podolí, kde shrabali listí u pomníků ev. č. 35 - 39. Následná pracovní činnost již probíhala ve dvou samostatně operujících skupinách. Prvně tři jmenovaní brigádníci na kuřívodském bojišti upravili okolí zdejších pomníků nacházejících se v lese. Druhá skupina po odjezdu ze Svijan zpět na michovohradišťském bojišti uhrabala okolí pomníku ev. č. 54 a obdobnou činnost provedla u pomníků ev. č. 1, 2 a 3, které tvoří lokalitu památek jičínského bojiště. Po jejím opětovném přejezdu k Mnichovu Hradišti došlo na úklid prostoru u pomníku ev. č. 1. Zde se obě skupiny opět spojily a mnichovohradišťské bojiště bylo opuštěno po úpravě okolí pomníků ev. č. 28 - 31, 33 a 34. 

1866-brigáda M.H.+K. 5.12.2020 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Drobné brigády u Hradce Králové

"Ve dnech 22.8. a 28.10.2020 v Dohalicích a na Chlumu V. Hladíková očistila pomník ev. č. 382, pomníky v okolí kostela v Dohaličkách, v Sadové za býv. cukrovarem, pomníky na vojenském hřbitůvku naproti hostinci "U kanonýra Jabůrka" v Sadové, v jejichž okolí vytrhala plevel, podobně jako v okolí pomníků 1.rak. armádního sboru na Chlumu, v okolí ossaria a Baterie mrtvých. Památky na Pruském hřbitově ometla od nečistot." 

"Protože on-line se pomníky čistit nedají, navštívila V. Hladíková (dnes již bývalá členka Komitétu 1866) ve dnech 14. a 22. 11. 2020 bojiště, od nečistot ometla některé pomníky na vojenském hřbitově v Máslojedech, dále památky ev. č. 5 - "Říman", ev. č. 192, 103 a 6, 219, 278 a zejména od listí ometla pomníky ve směru od V vstupu do lesa Svíb, podél Aleje mrtvých k J okraji lesa. Sebrala vyhořelé svíčky kromě skleněných lamp. V Dohalicích a podél silnice do Sadové opětovně zbavila nečistot pomníky ev. č. 382, 188, 190 a 191. Taktéž učinila na S okraji lesa Holá u památek ev. č. 9 a 247."

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM