Les Svíb

I v době koronavirové pandemie, která ovlivnila životy nás všech, někteří členové Komitétu 1866 pořádají individuální brigády na bojištích, aby tak nepřerušili kontinuitu v péči o památky. Ve Svíbském lese na bojišti u Hradce Králové provedli dne 8.4. 2020 předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a členka spolku Šárka Demlová brigádu. Sejmuli repliku nápisové desky, která upozorňuje na to, že v den bitvy byl na tomto místě od rakouského 13. praporu polních myslivců obklíčen pruský gpor. von Fransecky, velitel 7. pěší divize. Ten byl ovšem opětovně vysvobozen. Originální litinová deska zde byla umístěna Ústředním spolkem v roce 1901. Po očištění a odstranění starého nátěru bude replika natřena a opět umístěna na původní místo.

  

 

Severní Čechy

V pátek 10. dubna provedl David Koral drobnou brigádu u památek vztahujících se k válečnému roku 1866 v okolí Tanvaldu. Nejprve byl zveleben veteránský pomník u kostela sv. Petra a Pavla ev.č. 20. Pomník byl očištěn a bylo uhrabáno jeho okolí. Následoval přesun do Lučan nad Nisou k nově zaevidovanému pomníku ev.č. 42, který s obětmi Velké války nahradil původní památku z roku 1906 věnovanou lučanskému rodákovi Josefovi Wanderovy padlému v bitvě u Hradce Králové v řadách rakouského pěšího pluku č. 12. Jméno padlého bylo přesz to na nový pomník přitesáno a to na zadní stranu za jména nezvěstných vojáků světové války. Zprvu byl odstraněn nevzhledný pařízek.Památka byla očištěna od lišejníku a mechu,uhrabání okolí ,na závěr obnoveno stříbřenkou písmo na pomníku.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_Mala_brigada_na_Velky_patek_10.4.2020/

 

 

 

Brigáda Chlum

Vážení přátelé a příznivci Komitétu. Na příští týden 18. dubna jsme plánovali tradiční brigádu na bojišti u Hradce Králové. Z pochopitelných důvodů se tato odkládá zatím na neurčito. Snad budeme mít dostatek prostoru abychom si zvolili v druhé polovině roku nějaký náhradní termín. Nic však nebrání tomu aby si zájemci udělali malé brigádky např. ve dvou nebo s rodinnými příslušníky třeba v rámci vycházky do přírody. Vždyť i upravení okolí jednoho či dvou pomníčků je velice záslužná práce. Případné provedené práce nám dejte prosím na vědomí. Přejeme všem abychom se ve zdraví sešli.

            Karešová, Vilím

 

74. pěší pluk v Jičíně

Dne 5.4.2020 se měla konat kulturní akce 74. pěší pluk v Jičíně.
Sestavili jsme program, zajistili si povolení města, ale pak se v České republice objevily komplikace (COVID-19), které nám akci nakonec úplně znemožnily uspořádat.
Proto jsme se rozhodli významné výročí spojené s 74. pěším plukem připomenout alespoň formou článku.

Tento den na Manévrech v zámeckém parku mělo být kadetům předáno nové vybavení. Vybavení je již majetkem klubu a kadeti se s ním pochlubí na akcích.
Co přesně bylo pro kadety připraveno, se dozvíte na konci tohoto článku.

74. pěší pluk, jehož tradici zde udržujeme, byl založen v roce 1860.
Letos si tedy připomínáme, rovných 160 let od založení této jednotky.
Jednotce byla přidělena doplňovací oblast právě na Jičínsku a dalších místech Královéhradeckého kraje.

Pluk založen: 1. února 1860, sestaven byl ze tří praporů, které opustily své původní jednotky a vytvořily nový pluk. Byly to prapor 28. pěšího pluku z Prahy, 36. pěšího pluku z Mladé Boleslavi a 55. pěšího pluku z Brzezanu (Ukrajina). Tito vojáci začali cvičit nové vojáky pro 74. pěší pluk. Pluk se postupně rozrostl na čtyři prapory po 1000 mužích v dobách míru, ve válce až 1500 mužích.
Majitelem pluku se stal tajný rada a nejvyšší hofmistr Jejího Veličenstva císařovny Alžběty Johann hrabě Nobili. Samotná císařovna Alžběta (Sisi) se dokonce stala kmotrou praporu 74. pěšího pluku. Prvním velitelem pluku byl jmenován plukovník Antonín Krebs ze Sturmvallu od 28. pěšího pluku.
Pluk byl poprvé nasazen do boje v roce 1866, kdy bojoval u České Skalice, Hradce Králové a Aschaffenburgu.
Vojáci z této jednotky pochodovali i do Velké války (1914 – 1918). Po válce byl však 74. pluk zrušen.

Připomínáním tradice 74. pluku se snažíme ukázat, že Jičíňáci se zbraní v ruce pokládali život za svou vlast, a proto bychom na ně neměli zapomínat.
Jičínští kadeti jsou svou činností unikátní v celé Evropě. Jsou velmi aktivní a žádanou složkou na kulturních akcích. Důkazem rozsáhlé činnosti je fakt, že setnina v minulém roce absolvovala 38 akcí pro veřejnost.
K dnešnímu dni setnina vlastní již 28 uniforem, členská základna však mírně klesla na 17 členů kadetní setniny a 3 členy KVH s vlastním vybavením, celkem tedy máme 20 členů. Kadetní setnina stále hledá a přijímá nové členy, proto doufáme, že počet jejích členů v budoucnosti ještě stoupne.

Součástí akce měly být zkoušky budoucích praporečníků a poddůstojníků, kteří kadetní setnině velí na vzpomínkových akcích. Protože se jedná o jednotku tvořenou kadety, je připraven i test ze znalostí kadetů o 74. pěším pluku a jeho tažení za války 1866.
Kadeti však o tyto věci nepřijdou a proběhnou na první akci, která se bude konat.

Rok 2020 pro jičínské kadety začal velmi dobře. Setnina se totiž probojovala mezi tři nejúspěšnější v Nadačním fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Veřejnost tak mohla v Jičínské prodejně Tesco 20. 1.–16. 2. vhazovat žetony a hlasovat pro jednotlivé projekty. V hlasování náš projekt „Vybavení pro Jičínské kadety“ získal 2 886 hlasů, díky kterým jsme se umístili na krásném druhém místě, které znamenalo částku 16 000 Kč na nové vybavení. Proto děkujeme všem, kteří nám vhodili žeton a pomohli nám pořídit nové vybavení.
Vybavení zakoupené díky tomuto projektu mělo být kadetům předáno právě v Jičíně při připomínce 160 let založení pluku. Z tohoto projektu totiž bylo zakoupeno 7 bajonetů na pušky Enfield, které užívá Jičínská kadetní setnina. Bajonet byl základní součástí výstroje každého vojáka, tedy i kadeta.

Jak na tyto bajonety tak na všech našich 13 pušek byla vyražena čísla k jejich jednoznačné identifikaci. Při sesazování bajonetu na pušky však nastaly potíže, protože firma vyrábějící naše pušky udělala příliš velká mířidla, která musela být upravena, aby bajonet bylo možné nasadit na jakoukoli z našich pušek. Počet 7 není náhodný, protože jeden ponese velící kadet a z dalších šesti pak ostatní kadeti budou schopni postavit dvě stabilní pyramidy z pušek, mezi které bude možné zavěsit prapor. Bajonety jsou v ochranném koženém pouzdru s mosazným kováním. Bajonet je nošen v bílém koženém závěsu přes rameno, které pro kadetní setninu vyrobil Tomáš Vondryska, přezky na závěsy vyráběl Martin Tichý.
Bajonety však na akcích budou moci používat jen kadeti od IV. třídy výcviku, tedy ti kteří jsou zodpovědní a bezchybně zvládají všechny povely, ostatní je budou nosit jen v pouzdru přes rameno a nebudou je z pouzdra vyndávat.

I tak naše kadety čeká učení nových povelů na nasazování a sundávání bajonetu a povely na stavbu a rozebrání pyramid z pušek.
Navíc nového vybavení letos ještě přibude, protože se Klubu vojenské historie Jičín z.s. podařilo získat příspěvek Královéhradeckého kraje a nadace „Kde domov můj“.

Klub plánuje nové vybavení využít nejenom na akcích, ale i v rámci letního historického soustředění, které se koná od 16. - 22. 8. 2020 na Prachově. Soustředění je určeno pro všechny se zájmem o českou historii a zejména o rok 1866. Děti se můžou těšit na zajímavé povídání, výlety a hlavně na výcvik vojáka v roce 1866. Budeme stavět historické stany nebo cvičit se zbraněmi. Soustředění vyvrcholí polním tažením Českým rájem.

 

Drobná brigáda na Jičínsku

V neděli dostal technický referent informaci od p. Nováka o poškozené tabuli v Lužanech. Proto se hned v pondělí rozjel na místo, kde zjistil, že ze stojanu odpadla nápisová deska a ochranné plexisklo. Důvodem byly jednak chybějící šrouby, ale i trouchnivění zadní desky.
Technický referent nasadil tabuli, kterou musel zajistit jedním ze šroubů, aby byl schopen sám nasadit ochranné i plexisklo. Plexisklo však velmi odolávalo a nedařilo se ho tam napasovat. Nakonec se ho tam podařilo za cenu prolití krve technického referenta dostat.
(Technický referent podcenil plexisklo a povedlo se mu o něj říznout.)
Tabule je tedy úspěšně opravena a činnost Komitétu 1866 navzdory náročné situaci pokračuje.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Drobna_brigada_na_Jicinsku_2020

 

Olšany

Na Olšanských hřbitovech provedl Petr Megela drobnou brigádu
1. Oprášil jsem hrob JNS a zapálil svíci. Vše bylo v dobrém stavu, nejspíš tam někdo nedávno byl (při příští návštěvě plánuji náhrobní desku umýt)
2. Na pomník Friedberga-Mírohorského padl vzrostlý břečťan, nejspíše sfouknutý silným větrem ze zadního vysokého pomníku. Tak jsem celý ten keř pokácel a vyhodil. Rovněž jsem trochu probral zetlelé kapradě na rovu a zapálil svíci.
3. U Wagnera jsem ostříhal rašící proutí a břečťan. Částečně jsem vyhrabal zetlelé listí okolo náhrobku, ale to ještě musím dodělat, neb jsem neměl než malý smetáček a to chce lopatku či kramli. Odstranil jsem mech z náhrobku a zapálil svíci.
4. U Dokoupila jsem ustřihl rašící bez.
  
 
 

Na pomník Vestfálců na Probluzi byla osazena plastová kopie orlice

Na hřbitově v Probluzi byla na pomník padlých pruského 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 navrácena orlice, která z něho byla před časem ukradena. Jedná se o repliku orlice z umělého bronzu (plastu), kterou zhotovila umělecká slévárna HVH spol. s r.o. v Horní Kalné. Osazení orlice na pomník provedl restaurátor Jiří Soukup. Nezbytné finanční prostředky byly získány z dotace Královéhradeckého kraje, příspěvku projektu Königgrätz 1866 a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Ke slavnostnímu odhalení opravené památky dojde v den 154. výročí bitvy u Hradce Králové 3. července 2020 v 11 hodin. Všem, kteří se na obnově památky jakkoli podíleli, velmi děkujeme.
 
 
 

Navždy nás opustil pan Jaroslav Česák

V úterý 3. března 2020 navždy opustil řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 ve věku nedožýitých 90 let pan Jaroslav Česák z Hradce Králové. Členem Komitétu 1866 byl od 30. března 1990, tedy od samého vzniku spolku.

Čest jeho památce!

Česák

 

Radíkov u Olomouce

Dne 29. 2. 2020 proběhla v Radíkově u Olomouce na chatě Pod věží výroční schůze 1. hulánského pluku, kam byli rovněž pozváni členové Komitétu 1866 Z. Pátek a P. Šolcová. Program byl zahájen na střelnici Fortu Křelov XVII střelbou z křesadlových zbraní a po obědě proběhla výroční schůze zakončená společenským večerem. Na zpáteční cestě ze střelnice všichni navštívili vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře a při společném pietním aktu u pomníku 4 Prusů a 2 Sasů uctili památku všech vojáků, kteří v roce 1866 zemřeli v Olomouci. Členové Komitétu 1866 společně s 1. hulánským plukem položili věnec v prusko-saských barvách a zapálili svíčku.

  

 

Spolková exkurze Komitétu 1866 na bojiště u Jičína

Dne 29.2.  se uskutečnila Spolková exkurze Komitétu 1866 na bojiště u Jičína vedená technickým referentem Petrem Lazurkem.
Část účastníků se sešla na vlakovém nádraží v Jičíně. Ve vlaku se setkali s dalšími členy exkurze. V Železnici pak byla zahájena vlastní vycházka. Vzhledem k faktu, že na bojiště ten den konečně dorazilo zimní počasí, byla exkurze tvořena i motorizovanou částí skupiny, která dle potřeby přejížděla na jednotlivé lokace a vyčkávala, než dorazí pěší část výpravy.
Exkurze byla tvořená členy Komitétu 1866, SVH Liberec a širokou veřejností. Jednalo se celkem o 20 statečných. Část trasy v kočárku absolvovala i dcera technického referenta Lucie Lazurková.
Exkurze se v Železnici přesunula kolem sochy sv. Václava ke kostelu, kde si účastníci prohlédli zdejší pomníky. Byly zde čteny i úryvky z plukovních dějin 18. pěšího pluku, který zda bojoval. Následně exkurze pokračovala ve směru útoku 18. pěšího pluku do prostoru rybníku Valcha, pak až do Zámezí. Zde bylo citováno,  jak  velitel V. pruské divize generál Tüpling dorazil na bojiště a vymyslel plán úroku na rakouské pozice.  Dále byl v Podůlší navštíven nový prototyp stojanu naučné stezky, odkud se pokračovalo  k pruským pomníkům v lokalitě „na Luňáčku“ a dále k pomníkům v okolí Dílců a do Ossaria v obci Kbelnice, kde byla věnována pozornost hlavně památkám  kolem Ossaria. V obci Kbelnice bylo zjištěno, že na panelu naučné stezky kdosi ukradl horní řadu šroubů.
V Jičíně samotném byla navštívena lokalita „Na Žabínku“ a „Letná“ kde je nejstarší pomník na Jičínském bojišti. Exkurze pokračovala po trase postupu pruských jednotek na Valdštejnovo náměstí, odkud se na přání části účastníků pokračovalo kolem kasáren 74. pěšího pluku na městský hřbitov prohlédnout si hrob jičínského starosty z roku 1866 a velký figurální pomník na hromadném hrobu, kde jsou pochováni vojáci z roku 1866.

Exkurze byla ukončena v 16:00, ti kteří absolvovali celou trasu pěšky, ušli celkem 18 km rozmanitým terénem od asfaltu, polních cest, až po podmáčené louky.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-exkurze_po_bojisti_u_Jicina/

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM