Neděliště

V rámci 155. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866 byla dokončena obnova hřbitůvku v Nedělištích. Odhalením nového kříže na pomníku padlým ev.č. HK-114 tak byla završena půlroční práce spolků Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. a Garda města Hradce Králové a zároveň byl pamětním výročním křížem oceněn pan Pavel Krejčí - majitel zámku v Nedělištích, který se o hřbitůvek vzorně stará. Navštivte toto krásné pietní místo a věnujte tichou vzpomínku zde pohřbeným vojákům.

1866-Neděliště. – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Série přednášek "Válka 1866 on-line" - rekapitulace

Od 15. února do 24. května tohoto roku představil Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. všem zájemců o historii prusko-rakouské války a památky z tohoto válečného konfliktu na svém youtube kanálu sérii videopřednášek Válka 1866 on-line. Nebývalý úspěch těchto celkem 15 přednášek stále trvá, o čemž nejlépe svědčí aktuální počet více jak 22 000 shlénutí. Přednášky jsou na našem youtube kanálu umístěné natrvalo, což lze využít mj. právě v těchto výročních dnech.

Válka 1866 on line 

 

Nová publikace Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866

Při příležitosti vzpomínkové akce v Cerekvicích nad Bystřicí, kde byl veřejnosti představen obraz vzniklý jako památka na padlého rakouského podporučíka Eugena Sauer-Csáky von Nordendorf, byla veřejnosti představena také publikace "Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866", jejímiž autory jsou Jiří Synek a Radek Balcárek. Čtenář se v ní seznámí nejen se souvislostmi vzniku tohoto obrazu, ale také s událostmi prusko-rakouské války v obci Cerekvice, kde je Eugen Sauer-Csáky pohřben. Publikaci bude možné mj. zakoupit 3. července 2021 během vzpomínkové akce ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové v prodejním stánku Komitétu 1866 na Chlumu, případně také na našem e-shopu.

Cerekvice titulka web

 

Bojiště u Náchoda

V předvečer bitvy u Náchoda P.Tylš a P.Havránek položily věnce u několika památek na zdejším bojišti.

    

 

155. výročí bitvy u Jičína - Železnice

Ve čtvrtek 24.6.2021 se uskutečnila vycházka k uctění padlých  „155. výročí bitvy u Jičína - Železnice“  pořádaná Vlastivědným muzeem v Železnici.

Slova se ujal technický referent Jičínského bojiště Petr Lazurko. Veřejnost seznámil se vznikem Prusko-rakouské války a důvody, proč došlo k bitvě u Jičína. Pokračoval výkladem o tom, jaké jednotky byly nasazeny v okolí městečka Železnice.
Přímo městečko a jeho okolí bránili vojáci z 18. pěšího pluku z Hradce Králové.
Před kostelem byla postavena čestná stráž a vojáci zde položili kytici k pomníku Piretovy brigády. Vycházka pokračovala ke hrobu setníka Kovaříka, který na následky zranění zemřel v budově dnešní pošty.
Další cesta vedla ve směru útoku rakouských jednotek směrem na Zámezí, konkrétně k rybníku Valcha, kde je pomník, kde byl postřelen zmíněný setník Kovařík.

V této lokalitě však bylo zjištěno poškození panelu naučné stezky. V ceduli je spousta děr způsobených střelbou z Airsoftové pistole.

Celou dobu vycházky byly popisovány nejrůznější zajímavosti z této části bojiště, ať už se jednalo o plukovního sluhu, který se během bitvy u Jičína vyznamenal, nebo příběh polního trubače, který v dešti kulí vrátil ustřelenou brašnu svému veliteli.

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Zeleznice/

 

Přispějte k opravě náhrobku malíře Rudolfa Ottenfelda

Asi každý zájemce o prusko-rakouskou válku i obecně vojenské dějiny habsburské monarchie zná dílo malířu Rudolfa Otto von Ottenfelda, který se ve své bohaté malířské kariéře specializoval právě na vojenské výjevy. Jednou z motivací mohlo být jistě i to, že jeho otec Rudolf von Ottenfeld padl jako major rakouského pěšího pluku č. 38 v bitvě u Hradce Králové 3. července 1866. Malíř Rudolf Otto von Ottenfeld zemřel v roce 1913 v 57 letech v Praze a byl pochována na Olšanských hřbitovech. Jeho náhrobek se v současné době nachází v tristním stavu a na okraji veřejného zájmu. Komitét 1866 si v letošním roce vytkl za cíl uvést tento náhrobek do důstojného stavu. Vzhledem k tomu, že tento záměr nemá podporu veřejných zdrojů, rozhodli jsme se obrátit na širokou veřejnost s žádostí o podporu našeho úsilí. Každý, kdo by chtěl přispět k opravě Ottenfeldova náhrobku si může zakoupit buď grafický list či pohlednici s reprodukcemi jeho slavných děl s vojenskou tématikou, přičemž ceny těchto produktů byly nastaveny jako dárcovské na 100 a 50 Kč. Grafický list i pohlednici si můžete zakoupit v prodejním stánku Komitétu 1866 v sobotu 26. června na vzpomínkové akci ve Vysokově u Náchoda a v sobotu 3. července na vzpomínkové akci na Chlumu u Hradce Králové. Po tomto termínu pak ještě také na e-shopu Komitétu 1866

Ottenfeld graficky list    Ottenfeld pohlednice final  Ottenfeld hrob

 

Turistické vizitky ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. inicioval při příležitosti 155. výročí bitvy u Hradce Králové vydání výroční turistické vizitky, která má dokonce dvě obrazové varianty – více info zde.
Vizitky bude možné zakoupit v prodejním stánku Komitétu 1866 v sobotu 26. června na vzpomínkové akci ve Vysokově u Náchoda a v sobotu 3. července na vzpomínkové akci na Chlumu u Hradce Králové. Po tomto termínu pak ještě také na e-shopu Komitétu 1866.

vizitka 1  vizitka 2

 

Vzpomínková akce v Cerekvici nad Bystřicí 19. června 2021

V sobotu 19. června 2021 se v Cerekvici nad Bystřicí konala vzpomínková akce na události z prusko-rakouské války roku 1866 organizovaná starostou obce Milanem Tobolkou, ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radkem Balcárkem a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.
Program byl zahájen ve 13.45 hod. před kostelem Zvěstování Panny Marie krátkým koncertem hudby 1. gardového pěšího pluku a po nástupu uniformovaného vojska přivítal moderátor Jiří Synek přítomné hosty, mezi nimiž nechyběli ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Tomáš Rak, starostka obce Máslojedy Blanka Karešová nebo náměstek primátora města Hradce Králové Jiří Bláha. Po projevech, které pronesli starosta obce M. Tobolka, R. Balcárek, historik Muzea východních Čech v Hradci Králové Josef Šrámek, J. Bláha a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý, byla slavnostně odhalena jedna historická rarita. Jednalo se o obraz, který namalovala matka podporučíka Eugena Sauer-Csáky von Nordendorf, jednoho z rakouských důstojníků, kteří v Cerekvici zemřeli na následky svých ran utrpěných ve svíbském lese. Tento mladý důstojník byl pohřben na cerekvickém hřbitově a jeho matka Virginie nechala do hřbitovní kaple zavěsit vlastnoručně malovaný obraz, kde je její syn vypodobněn mezi dalšími mrtvými vojáky. Obraz dlouho visel v kapli, pak byl přemístěn do obecní hospodářské budovy a byl téměř zapomenut. Na podzim loňského roku se ho šťastnou náhodou podařilo najít a díky R. Balcárkovi byl restaurován v Muzeu východních Čech v Hradci Králové restaurátorkou Danou Barvovou.
Následoval křest brožury Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866 z pera J. Synka a R. Balcárka, která vznikla s přispěním Jiřího Náhlovského, Ivana Tejkla a Jiřího Marko Bohdaneckého. Popisuje životní příběh Eugena Sauer-Csákyho a všechny peripetie spojené s objevením a záchranou jeho obrazu. Ve druhé části jsou zaznamenány události v Cerekvici, především od 1. do 3. července 1866 a známý příběh Cerekvických růží, který je s pobytem pruského vojska úzce spjat. K brožuře byly vytištěny i dvě pohlednice. Poté, co byla publikace pokřtěna cerekvickým vínem Stara trta, jehož sazenice byly přivezeny z okolí slovinského Mariboru, byli dekorováni pamětní medailí k 155. výročí bitvy u Hradce Králové všichni, kdo se podíleli na záchraně obrazu, vzniku publikace, či podpoře vzpomínkové akce a také ti, kdo opravili pomníky z války roku 1866 na cerekvickém hřbitově.
Po pietním aktu u kříže před kostelem a vystřelení čestné salvy byl uspořádán průvod vojska a diváků a odebral se na hřbitov, kde se odehrála další část programu. Ke všem hrobům padlých z roku 1866 byly položeny kytice (zvláště bohatou věnoval J. Náhlovský na hrob příslušníků 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, tedy jednotky, jejíž uniformu s hrdostí a se ctí nosí). Farář Marián Benko poté požehnal hrobům a pronesl modlitbu za padlé a zemřelé. Následovalo slavnostní zavěšení repliky obrazu Eugena Sauer-Csákyho, kterou nechal zhotovit R. Balcárek, do hřbitovní kaple, tedy na místo, kde ho původně umístili příbuzní zemřelého důstojníka.
Po požehnání obrazu se všichni přesunuli na nádvoří cerekvického zámku k občerstvení, které jim opět zpříjemnila hudba 1. gardového pěšího pluku. Od 17 hod. se v cerekvickém kostele konala zádušní mše za všechny oběti prusko-rakouské války a za Eugena Sauer-Csákyho sloužená farářem M. Benkem, která celý bohatý program tohoto dne důstojně zakončila. Všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu této krásné vzpomínkové akce, patří velký dík.

Cerekv 1  Cerekv 2  Cerekv 3

Kompletní fotogalerie z celé akce https://1866.rajce.idnes.cz/Vernisaz_restaurovaneho_obrazu_1866_v_Cerekvici_n_B./

 

Výsledky žádostí o dotaci Ministerstva obrany na rok 2022

Ministerstvo obrany zveřejnilo na svém webu přehled žádostí o dotaci na péči o válečné hroby na rok 2022 i s výčtem těch žádostí, kterým budou v příštím roce skutečně přiděleny finanční prostředky. S památek ve vztahu k prusko-rakouské válce roku 1866 dotaci obdrží

 - soubor pomníků na bojišti u Kuřívod (žadatel Vojenské lesy a statky ČR),

 - soubor pomníků na hřbitově v Turnově-Hruštici (žadatel Město Turnov).

(Dle webu ministerstva byly dále finanční prostředky na rok 2022 přiděleny také na opravu pomníku padlým z roku 1866 a z první světové války v Jeřmanicích u Liberce, podle vědomí Komitétu 1866 však tento pomník s událostmi prusko-rakouské války nijak nesouvisí.)

Naopak jako neúspěšné byly vyhodnoceny žádosti o dotaci na opravu následujících památek

 - pomník Václava Hory v Praze-Holešovicích (žadatel Římskokatolická farnost u sv. Antonína Paduánského Praha-Holešovice),

 - oprava pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866 a 1. světové války (žadatel Město Dvůr Králové nad Labem).

 

drobná brigáda na Českoskalickém bojišti.

Dne 19.6. provedl P.Tylš brigádu v okolí České Skalice kolem hrobů  a pomníků na zdejším bojišti posekal trávu a další plevel.

1866-brigáda Česká Skalice 19.6.2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM