Olšany

Čas Dušiček je období, kdy vzpomínáme na mrtvé více nežli obyčejně. Je proto pochopitelné, že členové Komitétu se svými dětmi navštěvují hřbitovy i v tuto dobu. Na přiloženém snímku můžeme vidět Aničku Megelovou během dušičkové piety na hrobě setníka J. N. Steinského na Olšanských hřbitovech. Pochopitelně při té příležitosti došlo i k úpravě jeho hrobu.

 

Brigáda v Mikulově a v Čejči

V sobotu 7. 11. 2020 uskutečnil J. Synek s manželkou a dětmi krátkou brigádu v Mikulově, při níž byly očištěny pomníky na pruském cholerovém hřbitově od ptačího trusu a mechu, byla okolo nich vypleta tráva a také posbírány odpadky. Nakonec byla u centrálního kříže zapálena svíčka a při modlitbě za zemřelé bylo vzpomenuto na všechny pruské vojáky, jejichž ostatky spočívají v tomto kousku země. Na zpáteční cestě byl také od napadeného listí očištěn hrob pruského generálporučíka von Clausewitze v Čejči, který nedávno nechala obec restaurátorsky očistit a nakonzervovat. Městu Mikulov příkladně pečujícímu o stromy a travnaté plochy pruského cholerového hřbitova, i obci Čejč jenž nechala znovu uvést do důstojného stavu hrob pruského generála, patří velký dík.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Mikulovi_Cejc/

  

 

Dušičky-Dlouhé Dvory 24.10.2020

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Dusicky_Dlouhe_Dvory/

  

 

Drobná brigáda na Pruském hřbitově na Chlumu

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Prusky_hrbitov_Chlum/

 

 

Brigáda Les Svíb

Dne 17.10.se konala brigáda ve Svíbském lese.
Po sběru odpadků a množství vyhořelých svíček jsme se občerstvili opékání špekáčků. Přítomni byli Miroslav Suchý, Šárka Demlová, Michal Deml, Matyáš Deml, Vanesa Jarošová a Filip Jaroš.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Les_Svib_17.10.2020/

 

 

Tradiční Dušičky a další akce zrušeny

Vzhledem k současně platným vládním opatřením se Komitét 1866 v součinnosti s Gardou města Hradce Králové rozhodl zrušit vzpomínkové akce souvisejícím s tradičními Dušičkami na královéhradeckém bojišti 24. října 2020. Konkrétně se mělo jednat o slavnostní odhalení souboru 4 kompletně zrekonsturovaných pomníků u Dlouhých Dvorů a pietní akt u nově opravené typové pyramidy ve Střezeticích. Komitét 1866 zároveň ruší konání své valné hromady, která se měla rovněž uskutečnit 24. října. Individuální uctění památky padlých je však v tomto termínu přirozeně možné, a to jak na bojišti u Hradce Králové, tak i v jiných lokalitách.

 

Aleš Kubeš

Dne 12. září 2020 nás v tichosti opustil ve věku devadesáti tří let čestný člen Komitétu 1866 pan Aleš Kubeš. Vzpomeňme s úctou všichni, kteří jsme ho znali.

 

Brigáda u Hradce Králové

Vážení kolegové a příznivci Komitétu.

V sobotu 17. října se bude konat plánovaná podzimní brigáda na bojišti u HK. Sejdeme se v 9.00 na Chlumu pod rozhlednou. Drobné nářadí vezměte sebou. V plánu je běžná údržba okolí pomníků, případně výměna stojanů naučných stezek, pokud budou k dispozici. Za účast předem děkujeme, 

Techničtí referenti B. Karešová, J. Vilím a Komitét.

 

154. výročí bitvy u Jičína

Dne 19.9 se na Jičínsko sjeli vojáci v historických uniformách, aby připomněli 154. výročí bitvy u Jičína.
Dopolední program se konal v obci Radim. Vojáci  historických jednotek prošli obcí a zastavili před radnicí, kde byli přivítáni starostkou obce Radim Zdeňkou Stříbrnou. Po přivítání se vojsko přesunulo před hřbitov, kde byl připraven zapáskovaný prostor určený na ukázky výcviku. Diváci si zde sledovali výcvik rakouské a pruské pěchoty, saských myslivců a rakouského dělostřelectva. Následovalo seznámení s děním v Radimi v roce 1866. S obcí je spjat osud Augusta Bystronovského, který na Jičínsko bojoval ve věku 26 let jako podporučík u 8. setniny 18. pěšího pluku. Během bojů o obec Zámezí byl střelen do prsou. Těžce raněného ho na zádech z bojiště odnesl desátník Andreas Fischer. Později však byl těžce raněný podporučík ponechán svému osudu v příkopu u státní silnice na Hořice. Tam jej nalezl rolník z Radimi a odvezl ho do Dřevěníce, kde podporučík zemřel. Původně byl pohřben na starém hřbitově v Radimi. Po jeho zrušení byla 5.12.1958 provedena exhumace a ostatky byly uloženy na novém hřbitově v Radimi.

U hrobu Augusta Bystronovského proběhl pietní akt. Čestnou stráž u pomníku tvořili vojáci v uniformách 18. pěšího pluku z Hradce Králové, tedy stejné jednotky, ze které pocházel.
Po pietním aktu následovala malá bitevní ukázka, kdy se vojáci snažili lidem přiblížit taktiku tehdejších armád. Po ukončení ukázky paní starostka předala zúčastněným historickým jednotkám pamětní stuhy.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/154._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Radim/

 

Odpoledne probíhalo tradičně ve středu rakouské obranné linie v obci Prachov. U pomníků v Prachovském sedle byl proveden pietní akt k uctění památky vojáků padlých na Jičínském bojišti. Připomenuto bylo i několik kamarádů z řad historických jednotek, kteří nás tento rok opustili. Letos jsme si navíc připomněli rovných 130. let od postavení čtyř pomníků v Pracovském sedle věncovaných vojákům 35. pěšího pluku z Plzně, který bránil Prachovské skály. Tyto pomníky nechal roku 1890 na své náklady postavit tehdejší majitel panství Ervín hrabě Schlik.

Následovala bitevní ukázka provedená na autentickém místě a to v lese v místech, kde Rakušané v roce 1866 odráželi pruský útok. Diváci zde obdivovali útok pruské pěchoty do prudkého svahu, kde vojákům v podkovaných botách ujížděly nohy na jehličí. Nad nimi ve svahu byli rozvinutí saští myslivci a rakouská pěchota. Diváci sledovali rakouské dělostřelectvo a pozorovali,  jak se vojáci kryjí za skalami a stromy.
Večer pak vojáci v historických uniformách navštívili všechny pomníky 1866 v obci Prachov a zapálili zde svíčky.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/154._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov/

Přípravy akce byly tento rok díky současné koronavirové době a zejména nezvyklým opatřením velmi neobvyklé. Kvůli uzavíraným hranicím nám třeba nemohli přijet nahlášení kamarádi z Německa. Musely se omluvit i některé jednotky z Čech a účast vojska poklesla přibližně na 65%.
Přesto se na akci předvedlo 59 vojáků v historických uniformách, kteří kvůli této akci přijeli například z Rakouska, udržujeme  tedy status mezinárodní akce.
Akce se zúčastnily následující historické jednotky:
Rakouská armáda: 8. pěší pluk Brno, 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 49. pěší pluk z Rakouska, 73. pěší pluk z Železnice, 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín) a Rakouská dělostřelecká baterie Vimus
Saská armáda: 2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec) a  Sanitní jednotka Saského armádního sboru
Pruská armáda: 1. Gardový pěší pluk (Garda města Hradec Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem) a 2. magdeburský pěší pluk č. 27.

Děkujeme všem zúčastněným historickým jednotkám a těšíme se na spolupráci v příštím roce na 155. výročí bitvy u Jičína.

 

Sychrov+Jičín

Čas dovolené využili Petra Šolcová a Zdeněk Pátek k tomu, aby dne 5. 9. zdokumentovali pamětní desku na zámku Sychrov (e. č LB 23) a dne 9. 9. provedli očistu pomníku c. k. šikovatele Grimma (e. č. J 48) na jičínském židovském hřbitově.

   

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM