Brigáda v severních Čechách – Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště

Na neděli 7. října 2012 byla plánovaná další brigáda v severních Čechách, jejíž hlavní náplní se mělo stát zhotovení základu pro pomník rakouského důstojníka Julia von Cornides v Klášteře Hradiště nad Jizerou. Bohužel velmi deštivé počástí, při kterém hrozilo vyplavení betonu, způsobilo zrušení plánované akce. Z uvedeného důvodu se brigáda přesunula na následující sobotu 13. října, kdy nastalo zcela opačné počasí v podobě krásného a slunného dne. Cornidesův pomník v podobě železného svařence, který vzniknul v polovině 90. let minulého století byl odstraněn a na jeho místě byl vybetonován nový základ. Cílem těchto prací je obnovit Cornidesův pomník do stavu z roku 1867. Další náplní pracovní soboty se stalo posekání trávy na mnichovohradišťském bojišti u pomníků e.č. 1, 10 - 21, 35, 41 a 45. U pomníku e.č. 21 došlo k odstranění několika pařezů náletových dřevin. Rovněž proběhlo zkontrolování pomníku na bojišti u Kuřívod. Brigády se zůčastnil D. Koral, P. Novák a J. Náhlovský, v dopoledních hodinách byl také nápomocen M. Janoušek. V pozdních odpoledních hodinách se prvně jmenovaní členové spolku rozloučili s pocitem dobře vykonané práce, který plně naplnil výraz slov, které zdůrazňují mozoly a pot při ůdržbě pomníků, která se nedá dělat v podobě planých řečí a bez odpovídajícího velení. Ve čtvrtek 19. října M. Janoušek a P. Novák natřeli stojan naučné tabule v Bosni a upravili okolní terén.

Br_rij_1DSCN2793 Br_rij_2DSCN2795 Br_rij_4DSCN2803
Br_rij_5DSCN2806 Br_rij_6untitled Br_rij_7untitled_0
 

Naučná stezka Po stopách bitvy u Tovačova 1866

Nová naučná stezka věnovaná prusko-rakouské válce roku 1866 vzniká v těchto dnech v Tovačově, kde 15. července 1866 došlo ke srážce rakouské Rothkirchovy brigády od VIII. armádního s boru s pruskou brigádou generálmajora Malotkiho. Naučná stezka, zřizovaná městem Tovačovem za spolupráce s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, má celkem 7 zastávek a návštěvníka provede nejzajímavějšími částmi bojiště a seznámí ho s průběhem bojů na Tovačovsku. Jedná se o první naučnou stezku věnovanou válečnému roku 1866 na území Moravy.
IMG_0929

IMG_0951 IMG_0954
IMG_0958 DSCN0208
 

Nová publikace o prusko-rakouské válce

Sedm let po vydání velké publikace autorů Pavla Běliny a Josefa Fučíka komplexně shrnující problematiku prusko-rakouského konfliktu nazvané prostě a výstižně "Válka 1866" se v říjnu letošního roku dostala na pulty knihkupectví kniha druhého jmenovaného pojmenovaná tentokrát "Válka 1866. Běda poraženým". Je pojata jako druhý díl výše uvedené publikace, do níž - jak autor zdůrazňuje v úvodu - nebylo možné zpracovat všechna témata, o což se alespoň částečně pokusil v předkládaném díle. Jak je již patrné z názvu, Josef Fučík se zaměřil na poraženou stranu, tj. rakouskou armádu, respektive celou habsburskou monarchii. Knihy se věnuje třem hlavním oblastem - osudům poražené rakouské generality v čele s polním zbrojmistrem Benedekem a jeho štábem, dále pak různým národnostním problémům v poraženém mocnářství (Klapkova maďarská legie, vzdávající se italští vojáci či celkové "české otázce") a konečně tragickém osudu kadeta Františka Kabeláče, který nahlíží z nového pohledu.
Je zřejmé, že tato publikace by neměla chybět v knihovně žádného ze zájemců o prusko-rakouskou válku roku 1866!

Fucik_-_beda_porazenym


 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 6. října 2012

V sobotu 6. října 2012 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové konalo další zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na programu bylo zejména řešení organizace letošní podzimní valné hromady, která se v sobotu 3. listopadu uskuteční na Chlumu u Hradce Králové a bude spojena s tradičními Dušičkami - pietní vzpomínkou na padlé vojáky. J. Jemelka přítomné seznámil s aktuální fází dokončování generálního katalogu památek z války roku 1866, přičemž přeložil i první verze zestručněné tištěné verze tohoto obřího díla pro některá vytipovaná bojiště. Dále J. Jemelka společně s technickým referentem pro oblast Moravy a Slezska J. Synkem informovali o chystaném vybudování naučné stezky po bojišti z prusko-rakouské války u Tovačova a zároveň o vytváření nové expozice věnované tomuto bojišti na tamním zámku. Rovněž bylo diskutováno zřízení digitálního archivu Komitétu, který by měl zejména spravovat P. Lazurko. Předsednictvo dále odsouhlasilo vyrobení sádrového odlitku v měřítku 1:1 pro zhotovení budoucího Pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Samozřejmostí byly i zprávy technických referentů z jednotlivých bojišť, z nichž vedle běžných udrožovacích prací vyniká sdělení J. Synka ohledně připravovaného restaurování pruského kyrysníka Bülowa v Ivani či informace J. Náhlovského o příslibu magistrátů měst Liberce a Turnova o vybudování tabule naučné stezky i v těchto lokalitách.
 

Brigáda v severních Čechách - Hodkovice nad Mohelkou

V neděli 16. září 2012 na hřbitově v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníku z prusko-rakouské války roku 1866 a 1. světové války J. Náhlovský a D. Koral vypleli plochu, kde se nacházejí okrasné dřeviny, která byla následně opětovně zasypána můlčovací kůrou. Rovněž došlo k odstranění ojedinělých rostlin z prostoru zasypaného kačírkem, který byl v srpnu ošetřen chemickým přípravkem proti růstu nežádoucí vegetace. Dále byly sestřihnuty šlahouny popínavých rostlin a z vrcholových částí vykartáčován ptačí trus. Konečnou fází bylo odstranění mechů z některých částí pomníku a odkopání drnů z prostorů k sousedním náhrobkům. Mulčovací kůru poskytnul MÚ v Hodkovicích n. M.
DSCN2780  DSCN2783
DSCN2784  DSCN2785  DSCN2786
 

Brigáda na mnichovohradišťském bojišti

V pátek 17. srpna proběhla další brigáda na mnichovohradišťském bojišti, která byla opět zaměřená hlavně na sekání trávy. Jelikož přálo počasí, práce se zaměřily i na terénní úpravy a to hlavně u pomníků e.č. 20 a 22, kde došlo k odkopání navršené zeminy s travními trsy a k jejich odvozu. Práce stejného zaměření se u těchto památek vykonaly před šesti lety, ale i přes pravidelné sekání trávy postupem času došlo k navršení terénu, takže nad zemí byla již pouze část obrubníků. U pomníku e.č. 9 byly provedeny podobné terénní úpravy a kříže e.č. 28 - 31 byly navíc natřeny černou barvou. Sekání trávy nebo drobnější práce spojené s úpravou nejbližšího okolí proběhly ve zmíněné lokalitě jednak u uvedených památek, ale rovněž u pomníků e.č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 16, 19, 21, 26, 27, 33, 34 a 35. V rámci spolkové brigády proběhlo i sekání na bojišti u Kuřívod u pomníků e.č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a 13. Okolí centrálního pomníku e.č. 1 nechal posekat Městský úřad Ralsko. Brigády se zúčastnil za Komitét 1866 M. Janoušek, P. Novák a J. Náhlovský. Ruku k dílu přiložil i pozvaný D. Koral, který s iniciativou nového rekruta spolku znovu řádně poznal, že k péči o pomníky nestačí pouze plané řeči, ale rozhodující jsou mozoly a pot.

DSCN2752  DSCN2753  DSCN2758

DSCN2755  DSCN2757  
 

Vzpomínka na Karla Kopala

V neděli 22. července se v dopoledních hodiních sešli na hřbitově v obci Řepov u Mladé Boleslavi lidé, spjatí různým způsobem s bývalým členem Komitétu 1866 Karlem Kopalem. Ten totiž právě před pěti lety (konkrétně 23. září 2007) ve svých 65 letech opustil navždy naše řady. Karel Kopal se především v 90. letech minulého století aktivně podílel na obnově severočeských bojišť z prusko-rakouské války r. 1866, zvláště pak toho u Mnichova Hradiště. Několik let působil v této oblasti také jako technický referent. V neděli přišli do Řepova uctít jeho památku a zároveň si připomenout jeho nedožité 70. narozeniny i 20. výročí do vstupu do Komitétu 1866 jeho příbuzní Miloslava a Pavel Kopalovi, jeho spolupracovník ze Škodovky Jiří Dobeš a zejména kolegové a kamarádi z Komitétu 1866 Petr Koucký, Jiří Jemelka, Jiří Hanuš, Jiří Vilím, Jiří Musílek, Zdeněk Studený, Milan Janoušek, Petr Novák a Martin Barus.
 

Vycházka u Tovačova

V sobotu 14. července 2012 se na bojišti u Tovačova uskutečnila již po sedmnácté tradiční vycházka organizovaná městem Tovačov, které bylo zastoupeno starostou města Mgr. Leonem Bouchalem a kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou. Celkem 38 zájemců o vojenskou historii tohoto regionu prováděl po bojišti člen Komitétu 1866 Jiří Jemelka. Vycházka byla zahájena u kříže poblíž autobusového nádraží (ev. č. MS 07), odkud se všichni přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice (ev. č. MS 06). U centrálního pomníku (ev. č. MS 01) se k účastníkům vycházky připojilo pět zástupců historických jednotek (pěší pluk č. 8 – Jan Kosina, Václav Kosina, Martin Uher a 27. prapor polních myslivců Jan Juna, Jan Březina) v dobových uniformách. Po výkladu o historii byli krátce vzpomenuti zemřelí členové Komitétu 1866, jejichž památka byla následně uctěna minutou ticha a čestnou salvou. Po krátké zastávce u Bezedného dolu se všichni přesunuli k pomníku pruského podplukovníka Behra (ev. č. MS 04), kde byla kastelánkou paní Zajícovou položena kytice věnovaná městem Tovačov. Po poutavém výkladu o průběhu bojů v okolí a po čestné salvě se celá společnost přesunula do Tovačova, kde byla vycházka zakončena přátelským posezením v restauraci U tří králů. Vycházky se zúčastnilo celkem pět členů Komitétu 1866 (Hanuš Jiří, Hradil Václav, Jemelka Jiří, Studený Zdeněk, Synek Jiří) a tři příznivci, kteří s Komitétem 1866 dlouhodobě spolupracují (Bartoš Zdeněk, Novák Ladislav, Štrych Miloslav).

IMG_9598  IMG_9609  IMG_9614

IMG_9657  IMG_9669
IMG_9684
 

Brigáda v severních Čechách – Svijany, Březina

V neděli 15. července proběhla v regionu severních Čech další spolková brigáda, tentokrát zaměřená na další fázi budování druhé větve tamní naučné stezky, která ve své úplné verzi povede z Chrastavy přes Liberecko a Turnovsko k Mnichovu Hradišti, kde se napojí na první větev mapující postup pruské Labské armády od Mimoně. Konkrétně byly vybetonovány základy a do nich umístěny stojany pro informační tabule ve Svijanech-Podolí (u vojenského hřbitova) a v Březině (u kostela sv. Vavřince, u nějž jsou rovněž pohřbeny oběti války 1866). Obě tabule jsou budovány díky ochotě obecních úřadů v obou uvedených obcích, které zbudování těchto naučných tabulích finančně zajistily. Brigády, která byla výrazně komplikována proměnlivým počasím, se zúčastnili M. Janoušek, P. Novák a M. Barus.

15.7._1   15.7._2

 

Severní Čechy - článek v Chrastavských listech

V Chrastavských listech č. 6/2012, co je měsíční zpravodaj města Chrastavy, byl otisknut příspěvek technického referenta pro oblast severních Čech Jiřího Náhlovského k letošnímu 146. výročí roku 1866, kdy do města vstoupily první pruské jednotky v čele s 2. magdeburským pěším plukem č. 27. Článek se týkal objasnění a určení pruského vojáka, který zemřel v Chrastavě v srpnu válečného roku a až do léta roku 2009 nebyla známa jeho totožnost. Desítky let neznámým zemřelým se stal mušketýr Janusch Heinrich z 8. pomořanského pěšího pluku č. 61.
Celé šesté číslo Chrastavských listů i s uvedneých článekm ke stažení ZDE.
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM