Výstava akademické sochařky Martiny Hozové

 

S prací akademické sochařky Martiny Hozové jsme se seznámili letos v červenci na Chlumu při znovuodhalení pomníku Baterie mrtvých. Významně se podílela při jeho restaurování a je její zásluhou, že tento monument nese ve vrcholové části novou sochu Austrie.

S jejím dílem se můžeme seznámit na výstavě v pražské galerii Gambit. Je zde příležitost porovnat její tvorbu, kterou známe a jejíž výsledek je dán povinností vytvořit dílo v předem daném tvaru, s její volnou tvorbou, kterou na výstavě nazvala Evoluce – Socha. Podle doprovodného úvodního slova Mgr. Martiny Víchové umělkyně hledá odpověď na otázku, zda lze vývoj člověka lidskými prostředky ovlivnit a zda se výsledku máme či nemáme obávat. Její hledání i možné odpovědi můžeme při návštěvě posoudit a o evoluci člověka si vytvořit i vlastní představu.

Hozova

 

Drobná brigáda na královéhradeckém bojišti

V posledním listopadovém dni provedla Věra Hladíková malou brigádu v lese Svíbu, zaměřenou na shrabání listí v bezprostředním okolí některých pomníků, případně posbírání vyhořelých svíček. Jednalo se o: cestou z Čistěvsi do Svíbu pomník pruského 2. magdeburského pěšího pluku č.27 (e.č.205), na jižním okraji lesa pomník Myslivce (e.č.292) a poblíž stojící pomník Richarda Wieganda (e.č.156). Na přístupové cestě pak pomníky rakouského nadporučíka Edmunda rytíře von Uhl (e.č.269) a nedaleko místa zranění Carla Poeckha (e.č.7). Na rozcestí v Aleji mrtvých jsem upravila okolí typových pyramid (e.č.148 a 155), pomníků rakouského praporu polních myslivců č. 1 (e.č.157) a II. praporu rakouského pěšího pluku č. 21 (e.č.433). V Aleji mrtvých pak částečně okolí pomníku rak.pěšího pluku č.51 (e.č.383) a po jeho stranách stojící typové pyramidy e.č.147 a 146.

HK-d - 1  HK-d - 2  HK-d - 3

 

125. výročí založení Komitétu 1866

Právě dnes, 2. prosince 2013, je tomu na den přesně 125 let od okamžiku, kde v Cerekvici nad Bystřicí v areálu královéhradeckého bojiště proběhla ustavující schůze spolku, který dostal název Komitét pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém. Jeho předsedou se stal Jan Nepomuk Steinský, veterán prusko-rakouské války.

Současný Komitét pro udržování památek z války roku 1866 si chce nyní toto výročí znovu připomenout. Oficiálně tak již učinil u příležitosti letošní podzimní valné hromady, kdy byly právě k pomníku Jana Nepomuka Steinského před Muzeem války 1866 na Chlumu položeny celý spolkem věnce. Aktuální vzpomínka má poněkud jiný nádech. Nejde jen o připomenutí v českých dějinách opravdu úctyhodné 125 let trvající péče o funerální památky na bojištích prusko-rakouské války, ale především se jedná o výzvu, jak tuto tradici v současnosti a zejména v budoucnosti naplňovat skutečnými činy. Ať už se jedná o "běžnou" péči o válečné památky či o významnější projekty jako je např. Pomník padlých koní či přípravy ke 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866.

Více o 125. výročí Komitétu 1866 ze můžete dočíst ZDE.

 

Úprava hrobu Jana Nepomuka Steinského

Ve středu 13. 11. 2013 během inspekční cesty za pomníky na Olšanské hřbitovy došlo v tandemu Jiří Hanuš – Jiří Jemelka k očištění hrobu setníka Jana Nepomuka Steinského, zakladatele Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém, který je přímým předchldce dnešního Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

JNS - 1  JNS - 2  JNS - 3

 

Brigáda v severních Čechách - Hodkovice nad Mohelkou

V neděli 17. listopadu 2013 zabetonoval D. Koral, P. Novák, M. Janoušek a J. Náhlovský v Hodkovicích nad Mohelkou kotvící prvky stojanu naučné tabule k válce roku 1866. Budovaná zastávka se stane součástí naučné stezky z Chrastavy do obce Mužský, tj. "druhé větve" načné stezky po památkách z války roku 1866 v severních Čechách.

Hodk bet

 

Nová korespondenční adresa Komitétu 1866

Rádi bychom na totmo místě znovu upozornili všechny členy Komitétu 1866, naše příznivce, spřátelené spolky a instituce, úřady i širokou veřejnost na nově používanou korespondenční adresu:

RNDr. Tomáš Kaláb, jednatel
Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Sídliště Hegerova 934
572 01 Polička

Stávající korespondenční adresa (Eliščino nábřeží 465, Muzeum východních Čech, 500 01 Hradec Králové) zůstává i nadále v platnosti, ovšem pro urgentnější potřeby využívejte, prosím, aktualizovanou adresu.

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 9. 11. 2013 se uskutečnila plánovaná brigáda na hradeckém bojišti. Pro nepřízeň počasí jsme ještě ráno odvolali kolegy Jiřího Kozáka a Věru Hladíkovou. Po deváté hodině se však počasí jako zázrakem umoudřilo a akci jsme absolvovali bez jediné kapky deště. Brigády se tedy zúčastnili: Pavel Mrkvička, Jiří Musílek, Miroslav Suchý a Jiří Vilím.

     Ráno jsme se sešli v lokalitě "U Šrámova Kříže", kde jsme dlužili starostce Všestar paní Zlatohlávkové osazení dvou šachetních křížů, které byly v nedávné době ulomeny. Za pomocí elektrocentrály jsme odvrtali zbytky starých čepů a nové kříže usadili na rychleschnoucí chemickou kotvu. Po patnácti minutách tuhnutí se kříže natřely nátěrem Hammerlaite. Po úpravě okolí, tzn. ořezání vlků na lípě a shrabání listí v okolí pomníků jsme se přemístili do úvozu vedoucímu k Nedělišti, kde byla kolegou Suchým shledána v troskách tabule naučné stezky č. 12 u pomníku ev.č. 43, rakouského dělostřeleckého pluku č. 6. Konstrukce byla rozpáčena do boků spodní hranol zničen, plexi ani samotná tabule se nenašla. Na jaře se tabule uvede do původního stavu. Poté jsme pokračovali do Dohalic k hromadnému hrobu se souborem tří pomníků. Pyramida ev.č. 190 hrobníka Jana Bednáře se povážlivě naklonila na zad a bylo nutno pomník narovnat. Po odkopání základu jsme zjistili, že cihly pod pomníkem se rozpadají. Proto byly zčásti nahrazeny cihlami novými a pyramida na ně usazena. Přesto je třeba sledovat stav památky zda se nebude vychylovat. Toto řešení považujeme za prozatímní. Při opravě tohoto pomníku bude třeba vybetonovat nový základ. Po uhrabání okolí památek jsme ještě odstranili křoví vyrůstající při kmeni jasanu, který ohraničuje hrob na druhém konci. Odpoledne jsme přejeli do Horního Přímu, kde bylo nutno upravit vzrostlý zerav v oplocení pomníku ev.č. 65, rakouského rytmistra Löwenthala. Tento pomník s kamenným křížem byl téměř celý přikryt spodními větvemi minimálně 40 let starého stromu. Spodní větve byly odstraněny, památka očištěna vnitřek i okolí oplocení bylo vyhrabáno a uklizeno. Zerav, přesto, že se již kmenem v dolní části opírá o sokl pomníku ho ještě nevychyluje. Je nutno stav průběžně sledovat a případně řešit odstraněním stromu.

P1130672  P1130674  P1130696

   P1130701  P1130712

P1130752

P1130772

  

 

Podzimní brigáda na bojišti u Náchoda

Na bojišti u Náchoda proběhla 9.listopadu, jako každoročně, brigáda pod vedením technického referenta zdejšího bojiště Matouše Holase. Po sjednání vhodných dispozic k denní práci, se členové SPVH-6.praporu polních myslivců z Náchoda, rozdělili do dvou skupin.

První Stosstruppen jednotka (Ondřej Král, Martin Štěpař, Holas Matouš) byla určena k výřezu náletových dřevin památek ev. č .99, 97, 63 a 64. Druhá formace (Rudolf Beňo, Aleš Slezák, Jiří Pluhař, Jan Čížek, Tomáš Böhm, Jaroslav Tvarůžek, Kamila Metelková) se specializovala na pohrabání listí a celkovou úpravu památek ev. č. 55, 56, 57, 81, 82, 79, 68 a 70.

Děkujeme tímto všem zůčastněným za úspěšně vykonanou brigádu.

BrNA 13p - 1  BrNA 13p - 2  BrNA 13p - 3

 

35. valné hromada Komitétu 1866 a tradiční Dušičky

V neděli 27. října 2013 proběhla v Muzeu války 1866 na Chlumu na královéhradeckém bojišti 35. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Při této příležitosti bylo vzpomenuto na 125. výročí založení našeho spolku Janem Nepomukem Steinským, k němuž došlo 2. prosince 1888. Slavnostní projev k této významné události na valné hromadě přednesl Jiří Synek. Předseda Komitétu 1866 Jiří Jemelka pak seznámil přítomné s vývojem spolku od minulé valné hromady, na níž došlo ke zvolení nového předsednictva. Zprávy o hospodaření v tomto období se pak ujal hospodář spolku Martin Barus. Valná hromada pak bylo oficiálně zakončena pietním aktem u pomníku zakladatele Komitétu Jana Nepomuka Steinského, který stojí přímo před budovou Muzea války 1866. U pomníku se pak přítomní členové spolku shromáždili pro společné focení.

V odpoledních hodinách téhož dne pak u pomníku rakouského praporu polních myslivců č. 2 v Hořiněvsi proběhl u příležitosti Dušiček pietní akt, jako vzpomínka na padlé vojáky v celé prusko-rakouské válce.

Duš 2013-1  Duš 2013-2  Duš 2013-3

Kompletní fotogalerii z celého dne na královéhradeckém bojišti nalezente ZDE.

 

Dušičková procházka

V sobotu 26. října vykonali členové Komitétu 1866 Tomáš Vondryska a Matouš Holas společně s dalšími přáteli v dobových vojenských uniformách rakouské řadové pěchoty dušičkovou procházku po bojištích z války roku 1866 u Náchoda, Vysokova a České Skalice, která byla spojena s pietní vzpomínkou na padlé vojáky obou znepřátelených stran.

DušN 2013-1  DušN 2013-2  DušN 2013-3

Kompletní fotogalerie z této procházky je k vidění ZDE.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM