Komitét 1866 při vzpomínkových akcích k 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova z roku 1813

V širokém okolí Ústí nad Labem proběhly ve dnech 30.-31. srpna vzpomínkové akce u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova. Hlavní program, který proběhl v sobotu 31. srpna, by se dal shrnout v následujících bodech: ve 14 hodin pietní akt u Jubilejního pomníku, od 16 hodin bitevní ukázka u Přestanova následovaná drobnými pietními akty jednotlivých historických jednotek u hromadného hrobu za obcí Přestanov. Bitevní ukázky, které za příznivého počasí přihlíželo údajně až 40 000 diváků, se zúčastnilo na 800 členů uniformovaných historických jednotek. V dobových uniformách se z řad Komitétu 1866 vzpomínkových akcí zúčastnili Radek Teichman, Pavel Mrkvička, Jan Čížek a Jaromír Horký, exkurzi po bojišti pak provedli Zdeněk Studený, Jiří Stískal, Vladimír Sluka, Petr Novák, Milan Janoušek, Jiří Náhlovský, David Koral, Jiří Synek a Martin Barus.

Expedice Kulm 2013 15  Expedice Kulm 2013 18  Exp 1813 - 3

 

Výzva členům Komitétu 1866 - příprava nových stanov

Členům Komitétu 1866

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník. Ten mj. upravuje postavení současných občanských sdružení, tedy i Komitétu 1866 a stanovuje i řadu nových zásad pro jejich organizační struktury. Na to musí reagovat i naše stanovy, které jsou Vám v návrhu předkládány k diskuzi. Návrh stanov je rozeslán členům Komitétu e-mailem. Pokud Vám taková pošta nepřišla, kontaktujte jednatele Komitétu 1866 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), sdělte mu Vaši e-mailovou adresu, aby Vám návrh stanov mohl poslat. Vyjádření k nim pošlete do 3. 9. 2013 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konečné schválení stanov bude na podzimní valné hromad 2013.

                                                                                                         Předseda Komitétu 1866 v.r.    

 

Úprava vegetace ve Václavicích

Jelikož obce Provodov-Šonov, Vysokov a město Náchod svědomitě udržují okolí památek, které jsou na jejich katastru (okolí kostela sv. Václava, pomník Myslivce, pomník Jízdy, Vojenský hřbitov v zámecké aleji a Staroměstský hřbitov), zúžilo se pole působnosti technického referenta pro náchodské bojiště pouze na vzdálenější a méně přístupné pomníky ve Václavicích.

Jmenovaný technický referent se tedy 22. srpna rozhodl, především díky příznivému počasí, zkulturnit okolí několika pomníků na tomto bojišti. Protože se počasí konečně umoudřilo, nemusel jsem být vystaven ani proudům vody, ani teplotám šplhajícím ve stínu až k 36°C ,nemluvě o bodajícím hmyzu. Jako osamocený voják v poli, jsem se vrhl do čtyřhodinové práce kolem 16:00.

Upravení vegetace tedy proběhlo u pomníků ev. čísel 80, 81, 82, 83, 84, 85, 69, 68 a 79. V neposlední řadě také u odbočky naučné stezky č. 3.

S-V - P8220010  S-V - P8220011

S-V - P8220024  S-V - P8220030

 

Nově opravený pomník upomínající na napoleonské války ve Frýdlantském výběžku

V sobotu 3. srpna 2013 využil Jiří Náhlovský a David Koral pozvání od Spolku vojenské historie Liberec (SVHL) k slavnostnímu odhalení a znovu vysvěcení opraveného pomníku v Tongrundu u Frýdlantu v Čechách připomínající srážky v roce 1813 u Kunratic, Albrechtic a Mníšku. Pomník byl odhalen 3. srpna 1913 k 100. výročí uvedených srážek ve frýdlantském výběžku a přesně sto let později se uskutečnila další slavnost, která úspešně ukončila několikaletou snahu o rekonstrukci pomníku doplněnou o náročnou úpravu okolí. Pietní akt zahájila p. Blažena Hušková z Občanského sdružení Frýdlantsko, která přivítala všechny přítomné a představila významné hosty. Starosta obce Kunratice p. Milan Götz ve svém projevu přednesl smysl celé akce a seznámil početné publikum s historií rekonstrukce. Pomník vysvětil vojenský kaplan Petr Šabaka z 31. brigády chemické a biologické ochrany z Liberce a čestnou stráž tvořili členové SVHL v uniformách rakouských sapérů z období 1806-1813. Další člen tohoto spolku v uniformě saského myslivce z války roku 1866 položil k pomníku menší věnec. Za Komitét 1866 byla položena kytice symbolizující po roce 1918 zaniklý Lokální spolek pro udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec, který se podílel také na postavení pomníku v roce 1913. Na odkaz tohoto spolku navazuje i současný Komitét 1866 s působností v dnešním Libereckém kraji. Starosta obce Kunratice také převzal od zástupce Ministerstva obrany plaketu za péči o válečné hroby. Celá slavnost byla ze strany obce Kunratice zařazená do 20. výročí osamostatnění obce a návštěvníci si ve zdejším Kulturním domě mohli prohlédnout výstavu částí hasičské výzbroje, několika výrobků dnes zaniklé a kdysi pro region významné místní cihelny, dobových materiálů, pohlednic a fotografií, které dokumentovaly historii Kunratic. Rovněž jeden panel byl věnován pomníku z války roku 1813, na kterém byly otisknuty i fotografie z odhalení v roce 1913. Tuto část výstavy doplnily skromné zbytky originální nápisní desky s německým textem nesmyslně zničené po skončení 2. světové války. V prostorách Obecního úřadu Kunratice se navíc pro sobotní den instalovaly informační panely seznamující s historií napoleonských válek na Frýdlantsku v roce 1813 a SVHL zde umístil výstavu vojenské výzbroje a výstroje zaměřenou z velké části na období, o které se spolek zajímá. 

Více informací k obnově pomníku ZDE

Kunratice 023  Kunratice 043  Kunratice DSCN3213

Kompletní fotogalerii ze vzpomínkové akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

Brigáda v severních Čechách - Mnichovo Hradiště a Kuřívody 27. července 2013

V sobotu 27. července 2013 i přes vysoké letní teploty, kdy bylo ve stínu naměřeno až 36°C, se uskutečnila brigáda na bojišti u Mnichova Hradiště. V dopoledním čase J. Náhlovský a D. Koral posekali trávu o pomníku e.č. 1, 21 a 35. V této době M. Janoušek natřel stojany naučných tabulí v obci Mužský, u parkoviště pod zříceninou hradu Valečov, u Obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou, u autobusové zastávky v Klášteře Hradiště n. J. a v Ševčíně. Potom se všichni jmenovaní členové spolku přesunuli na kuřívodské bojiště, kde byla posekána tráva u pomníku e.č. 6, 7 a 10. Další sekací aktivity se přenesly znovu na mnichovohradišťské bojiště k pomníkům e.č. 10-20, 41 a 42. Při návratu ještě J. Náhlovský s D. Koralem vytrhali trávu a ostříhali dřeviny u pomníků na hřbitově v Přepeřích. Prakticky celý den byli brigádníci vystaveni spalujícímu slunci a někde i nájezdu bodajícího hmyzu, ale s vlastním odhodláním přes mozoly a pot dokázali všechny nástrahy překonat a splnit svůj závazek.

MH 07 13 - 06  MH 07 13 - 07  MH 07 13 - 12

Kompletní fotogalerii z celé brigády si můžete prohlédnout ZDE.

 

Vandalové odcizili číslice z pomníku v Hodkovicích

V neděli 21. července 2013 byla na hřbitově v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku zjištěna krádež číslic označujících na pomníku válečných obětí letopočty válečných konfliktů v roce 1866 a v letech 1914-1918. Je velmi smutné, nepochopitelné a zarážející, že číslice přežily od roku 1922 všechny nástrahy doby a vlastně až v současné době neodolaly někomu, kdo si patrně potřeboval označit nějakou stavbu nebo jinak zvýraznit cíl své činnosti. Protože jinak si nemůže člověk, kterému není lhostejný stav památek nebo se snaží různými aktivitami zvelebit příslušnou lokalitu, vysvětlit čin někoho, kdo dokázal čísla odcizit.

Hodknap 1  Hodknap 2  Hodknap 3

 

Letní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 20. července se uskutečnila na královéhradeckém bojišti prázdninová brigáda, která měla za úkol upravit zejména místa navštěvovaná turisty a návštěvníky bojiště. Akce se zúčastnili: Věra Hladíková, Radek Bílek, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím. Sešli jsme se v 9 hodin v lokalitě U sv. Aloise, která je v poslední době obcí Dolní Přím neudržována. Areál silně zarůstá rákosím a zejména v dolní části je silně podmáčený, přesto, že téměř celý červen nepršelo. Místo bylo posekáno křovinořezem a rotační sekačkou, pomníky očištěny od mechů a ometeny. Od "Aloise" jsme přejeli k pomníku ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha, který byl obsekán, tráva uvnitř oplocení byla odstraněna a místo ošetřeno prostředkem Roundup. Památka sama byla očištěna. Stejně jsme postupovali u pomníku ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. Zde bude třeba na další brigádě odstranit spodní větve mohutného zeravu. Oba pomníky generála Schulze byly shledány v dobrém stavu. Další zastávka byla u saského hřbitova v Dolním Přímu, kde byla opět posekána tráva uvnitř i vně oplocení očištěny pomníky a sokl pod nimi od mechů a celý vnitřní prostor postříkán proti plevelu. Cestou do Svíbu jsme se zastavili a trochu upravili okolí pomníků ev.č. 6 a 103 na louce před lesem, kde bylo poměrně uklizeno. V lese samém bylo zapotřebí obsekat a upravit vnitřní prostor za oplocením u pomníku ev.č. 383 rakouského 51. pěšího pluku a vše bylo také postříkáno proti plevelům. Posekáno bylo také kolem litinové desky pruského generála Franseckyho a kolem příslušející naučné tabule. Poté jsme se přemístili k pomníku "myslivce" kde bylo opět podobným způsobem postupováno při ošetření této památky a jejího širšího okolí. Na závěr brigády jsme ošetřili pomník "Jiřího Náhlovského a jeho 27. pěšího pluku" ev.č. 205 a pomník rakouského pěšího pluku č. 61, včetně jejich okolí. Posezení na Chlumu při svačině a kávě bylo jen pěkným zakončením této povedené akce.

P1120278  P1120283  P1120302

P1120311  P1120338  P1120354

 

Nová publikace o Baterii mrtvých v prodeji

Rádi bychom Vás informovali, že na počátku července vyšlo nové a rozšířené vydání publikace Zdeňka Jánského Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 vydané u příležitosti 120. výročí vzniku pomníku Baterie mrtvých a jeho celkové rekonstrukce dokončené v letošním roce.

Po obsahové stránce obsahuje publikace původní texty již dvou rozebraných vydání, a sice Poslední boj dělostřelecké baterie setkníka Groebena a Groebenova baterie v malířské tvorbě, které jsou doplněny nově vzníklými statěmi Výzbroj a organizace rakouského dělostřelectva (Vlastimil Grof) a Rozsáhlá rekonstrukce pomníku v letech 2012-2013 (Jiří Synek). Publikace čítá celkem 80 stran, včetně 15 stran barevných obrazových příloh - obrazová příloha jako taková je oproti předchozím vydáním výrazně změněna.

Publikace byla poprvé v prodeji na Chlumu v rámci vzpomínkových akcí ke 147. výročí bitvy u Hradce Králové, v současné době ji lze objednat i přes e-shop Komitétu (ZDE) či na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Cena publikace je 99 Kč.

BM 1  BM 2

 

Vzpomínková akce v Provodově

Ve dnech 12.,13. a 14. července oslavila obec Provodov 800. výročí od první písemné zmínky. I tato obec byla za prusko-rakouské války roku 1866 zasažena událostmi, které po sobě dodnes zanechaly několik pomníků a hrobů v její blízkosti. Bylo tedy rozhodně na místě u příležitosti oslavy výročí obce, zprostředkovat vzpomínku na tuto válku. Tohoto těžkého úkolu se zhostil Radek Teichman v čele se SPVH-6.praporu polních myslivců z Náchoda a Kavalérií Náchod. Vzpomínce na válku byla vyhrazena skoro celá neděle. Ta začala ráno na návsi ukázkou dobového ležení vojáků, kteří zde přespali ze soboty. V 10 hodin následoval pietní akt s položením věnce a čestnou salvou u nejbližšího pomníku na hrobě dvou rakouských myslivců a jednoho důstojníka. Po návratu do tábora proběhlo cvičení všech zúčastněných rakouských i pruských jednotek včetně kavalerie a dělostřelectva.

Pauzu na oběd vystřídala od 13. hodiny bitevní ukázka s živým obrazem na téma " Bitva na Dobeníně a příjezd pruského korunního prince". Živý obraz byl zhotoven dle častého vyobrazení setkání A. Wimpffena s pruským korunním princem Friedrichem Wilhelmem v bitvě u Náchoda. Po bitevní ukázce byl ještě proveden pietní akt s položením věnce u centrálního pomníku rakouského VI. armádního sboru na Václavicích.

Prov 13 - 01  Prov 13 - 02  Prov 13 - 03

Prov 13 - 04  Prov 13 - 05  Prov 13 - 06

 

21. vycházka po bojišti u Tovačova – 13. července 2013

V Tovačově se v sobotu 13. července 2013 konala již po 21. vycházka po bojišti pořádaná městem Tovačov a Komitétem 1866. Vedl ji a svým výkladem seznamoval návštěvníky s bojištěm předseda Komitétu 1866 pan Jiří Jemelka za asistence technického referenta Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Mgr. Jiřího Synka, město Tovačov bylo reprezentováno starostou Mgr. Leonem Bouchalem a kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou. Vycházka byla zahájena v 10. 30 hod. u kříže u mlýna, kde byl nastíněn průběh prusko-rakouské války roku 1866 a byla připomenuta památka vojáků padlých v tomto konfliktu a také významných účastníků vycházek, kteří nás v minulých letech opustili (R. Pokorný, F. Nemerád, O. Nimmerfrohová, J. Krempl) a na jejich počest byla vystřelena čestná salva. Poté se všichni odebrali na hráz Skašovského rybníka k pomníku neznámého rakouského vojáka a odtud k tovačovskému zámku, kde byli seznámeni s nově vzniklou naučnou stezkou na bojišti u Tovačova a také s postojem Sokolstva v roce 1866. Za krásného počasí se pak prošlo celým Tovačovem až ke kříži na konci Olomoucké ulice, kde podal J. Jemelka výklad o organizaci pruské a rakouské armády. Následující část vycházky se uskutečnila již v místech nejtěžších bojů z 15. července 1866. U pomníku u Bezedného dolu, nacházejícího se nedaleko několika hromadných hrobů obětí bitvy, byl proveden pietní akt a byl zde položen věnec věnovaný městem Tovačovem. Pan Jemelka seznámil přítomné s průběhem bojů v těchto místech a svůj výklad dokončil ještě u nedalekého pomníku pruského podplukovníka Behra (jediného pruského pomníku na tomto bojišti). Poté se všichni přesunuli k centrálnímu pomníku u silnice Tovačov – Dub nad Moravou, kde byla vycházka přibližně v 14.30 hod. zakončena poutavým vyprávěním nejen o této monumentální památce zdejšího bojiště, ale také o dalších pomnících a hrobech z války roku 1866 rozesetých na území celé Moravy a Slezska. Nakonec byli diváci seznámeni i s historií Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a jeho posláním. Vycházky se zúčastnilo celkem 60 diváků (mimo jiné i historička PhDr. Hana Bartková z Prostějova), dobovou atmosféru dokreslovalo pět příslušníků spolků vojenské historie v uniformách 8. pěšího pluku svobodného pána Gerstnera (Jan Kosina, Martin Uher), 27. praporu polních myslivců (Jan Juna, Jan Březina) a 2. dragounského pluku knížete Windischgrätze (Václav Kosina). Akce se zúčastnilo celkem 10 členů Komitétu 1866 - Jiří Hanuš, Václav Hradil, Petr Hudeček, Jiří Jemelka, Tomáš Kaláb, Zdeněk Klobouk, Jan Kosina, Kateřina Mašková, Jiří Stískal, Jiří Synek a také dlouholetí příznivci našeho spolku pánové Ladislav Novák z Tovačova, Jindřich Bartošek z Dubu nad Moravou a Zdeněk Bartoš z Ostravy.

Vychazka Tovacov 13.7.2013 13  Vychazka Tovacov 13.7.2013 19  Vychazka Tovacov 13.7.2013 32

Vychazka Tovacov 13.7.2013 35  Vychazka Tovacov 13.7.2013 37  Vychazka Tovacov 13.7.2013 40

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM