Navždy nás opustil Lubomír Uhlíř

Se smutkem a lítostí Vám musíme znovu oznámit, že náš Komitét pro udržování památek z války roku 1866 byl v tomto roce ochuzen již o druhého svého velmi významného člena. Po Miroslavu Vycpálkovi nás v sobotu 11. února 2012 navždy opustil Mgr. Lubomír Uhlíř. V Komitétu působil v podstatě od jeho vzniku, přičemž dlouhé roky jako člen předsednictva. Veřejnosti byl nejvíce znám jako autor literatury s tématikou bezpečnostních sborů v různých časových obdobích, pro nás to byl však zejména precizní znalec dějin rakouské a rakousko-uherské armády, jejich schematismů, předpisů a mnoha a mnoha dalších záležitostí. Jeho široký záběr, znalosti, schopnost vidět věci v širších souvislotech a moudrost s níž "usměrňoval" chod našeho spolku nám budou nesmírně chybět.

Uhl

Čest jeho památce!
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 12. 1. 2012

V sobotu 12. ledna 2012 se na netradičním místě v prostorách obecního úřadu v Máslojedech konalo první letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Ing. Radek Teichman informoval o zlepšující se situaci v proplácení grantu z projektu česko-polské příhraniční situace. Z technických referentů o své činnosti referoval podrobně zejména Jiří Náhlovský o poměrech v severočeském regionu, z jeho zpráv zasluhuje pozornost především vyrobení prvních kopií originálních křížů hraběnky Valdštejnové pro mnichovohradišťské bojiště. Jiří Jemelka poté rozproudil diskuzi na téma "udělování uznání za mimořádnou činnost členů", která byla k definitivnímu rozhodnutí určena na příští předsednictvo. Radek Teichman pak přítomným připomněl nutnost údržby tabulí naučných stezek, na níž se v mnohých regionech poněkud zapomnělo. Závěr jednání pak byl věnován otázkám spojeným se sbírkou na Pomník padlých koní.
 

Zemřel Miroslav Vycpálek

S lítostí a smutkem v srdci bychom Vám chtěli oznámit, že v sobotu 21. ledna 2012 řady Komitétu po krátké nemoci ve věku 61 let navždy opustil PaedDr. Miroslav Vycpálek. Jeho osoba je nerozlučně spjata s obnovením Komitétu v roce 1990 a první desetiletím jeho existence, neboť v této době zastával funkci místopředsedy tohoto spolku. Po delší pauze se pak před několika lety stal znovu naším členem. Vyjmenovávat zde všechny jeho zásluhy o památky z války roku 1866 je, mj. i vzhledem k jeho dlouholetému působení ve vedení spolku, nemožné - ve zkratce se tedy pokusím připomenout alespoň ty nejvýraznější skutečnosti: byl spoluautorem legendárního průvodce po královéhradeckém bojišti (vydáno 1996), působil jako technický referent v oblasti severních Čech, kde s kolegy vyhledal mnohé "ztracené" pomníky, shromažďoval množství údajů k evidenci památek z války 1866 na území dnešního Německa a byl rovněž autorem několikasvazkové bibliografie k prusko-rakouské válce r. 1866.
Poslední rozloučení s Miroslavem Vycpálkem se koná 30. ledna 2012 v Praze-Strašnicích od 12.40 hodin.

Vycpalek_Detail_z_12_4_1997   Vycpalek_parte

Čest jeho památce!

 

Vzpomínka na Františka Nemeráda

V sobotu 21. ledna 2012 se na hřbitově v Náměšti na Hané konala pietní vzpomínka na člena Komitétu 1866 a příslušníka vojenské historické jednotky 8. pěšího pluku Mgr. Františka Nemeráda, který před rokem tragicky zahynul. Minutou ticha byla také uctěna památka zakládajícího člena obnoveného Komitétu 1866 a jeho místopředsedy z let 1989-2001 PaedDr. Miroslava Vycpálka, který po těžké nemoci předešlého dne zemřel. Akce se zúčastnili: Březina Jan, Burian Karel, Holík Vladimír, Holík Vladimír ml., Holíková Hana, Jemelka Jiří, Juna Jan, Junová Zdeňka, Kosina Jan, Kosina Václav, Melichar Josef, Synek Jiří, Uher Martin.

IMG_3200


 

Vzpomínka na Františka Nemeráda

V sobotu 21. ledna 2012 se uskuteční v Náměšti na Hané pietní vzpomínka na našeho kamaráda a člena Komitétu 1866 Františka Nemeráda, který tragicky zahynul právě před rokem (15. ledna 2011). Sraz účastníků je v 10.30 hodin na hřbitově v Náměšti na Hané.

 

FNemerad

 

Poslední brigády roku 2011 na Mnichovohradišťsku, nová tabule naučné stezky na Mužském

Dne 13. listopadu 2011 se uskutečnila brigáda na mnichovohradišťském bojišti zaměřená na tradiční sekání trávy a úklid v lokalitě Mužský – Boseň, zde se jednalo o památky e.č. 45-52. Další práce byly provedeny u Mnichova Hradiště u pomníku e.č. 42 a 43. Nejdelší pracovní čas zúčastněného J. Náhlovského, M. Janouška a P. Nováka byl věnován pomníkům e.č. 14-17 a 32, které se nacházejí na katastru obce Klášter Hradiště nad Jizerou.
Dne 23. listopadu 2011 byl v grafickém studiu Axa v Hradci Králové zhotoven návrh naučné tabule pro obec Mužský a vyrobena byla 9. prosince. O dva dny později J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák namontovali stojan s tabulí v obci Mužský a tvoří zastávku naučné stezky začínající v Chrastavě. Obsah tabule je věnován bojům jednak o kopec stejného jména a následně i o vlastní obec, které se udály v rámci bitvy 28. června 1866 u Mnichova Hradiště. V textu jistě zaujme postup Prusů z 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, kteří museli zdolat strmé skalní rozsedliny od Příhraz k Mužskému, při předpokladu rakouské střelby z vrcholu skal nebo detaily popisující obsazení vesnice Mužský. Na tabuli se lze rovněž dočíst příběh Jana Matouška z Mužského, který se odhodlal postavit Prusům se zbraní v ruce, ale tento čin se mu stal osudný a byl následně jednou ze šesti civilních obětí bitvy. Obrazový materiál se zaměřuje na výstroj obou nepřátelských stran, jejíchž jednotky se střetly v popisované lokalitě. Dále jsou zde otisknuty podobenky velících pruských důstojníků, kteří vedli svoje jednotky při útoku na obec a rakouského generála, který Mužským projížděl a z kopce sledoval vývoj bitevní situace i směrem ke Klášteru Hradiště nad Jizerou.
Na tomto místě Komitét 1866 vyslovuje poděkování OÚ Boseň za finanční podporu, s kterou se mohla výroba tabule a instalace celého celku uskutečnit.

Muzsky

 

Harmonogram akcí na rok 2012

Na portálu 1866.cz byl zveřejněn kompletní harmonogram akcí na aktuální rok 2013, naleznete jej ZDE.
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 10. 12. 2011

V sobotu 10. prosince 2011 se v budově Muzea východních Čech v Hradci uskutečnila poslední letošní schůze předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman přítomné opět informoval o problémech spojených s proúčtováváním projektu Historické rekonstrukce, a to zejména ze strany partnerského města Kladsko. Jedním ze stěžejních bodů jednání pak bylo stanovení harmonogramu akcí (vzpomínkových akcí, manevrů, valných hromad a schůzí předsednictva) na rok 2012, který bude po úplné finalizaci zveřejněn v nejbližších dnech na našich stránkách. Byla rovněž definitivně stanovena podoba spolkového časopisu Bellum 1866, který si udrží podobu dvou čísel ročně. Zároveň byla ustanovena nová redakční rada tohoto periodika. Samozřejmostí byly i zprávy jednotlivých technických referentů o aktualitách z bojišť. Jiří Jemelka pak informoval o práci na generálním katalogu památek z války r. 1866 a vyzval odpovědné osoby k jeho naprosté finalizaci. V průběhu zasedání pak Vlastimil Grof předal hostu Aleši Chvojkovi pamětní medaili a dekret za účast na pohřbu Otty Habsburského a popsal přítomným průběh celého smutečního obřadu.

HK_-_Schuze_10._12._11

 

Závěrečná zpráva

Na webu 1866.cz byla zveřejněna závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu "Záchrana památek historického významu na Královéhradecku" z Euroregionu Glacensis, z něhož byl mj. opraven soubor 19 pomníků na královéhradeckém bojišti a zřízena česko-polská putovní výstava Via belli 1866. Podrobnosti ZDE.
 

Monografie o zakladateli Komitétu Janu Nepomukovi Steinském

Člen Komitétu 1866 Jaroslav Dvořák vydal letos již druhou knižní publikaci, jejíž přípravou strávit několik let. Po knize s medailonky rakouských důstojníků padlých v prusko-rakouské válce r. 1866 (Libellus honoris - podrobněji viz níže) obrátil nyní svou pozornost na klíčovou osobnost v dějinách péče o památky z prusko-rakouského konfliktu, a sice na zakladatele Komitétu 1866 Jana Nepomuka Steinského. Představovaná publikace s názvem Jan Nepomuk Steinský. Otec válečných hrobů z roku 1866 je první biografií této nepřehlédnutelné osobnosti vůbec. Na více jak dvouset stranách je líčen Steinského život od jeho narození (se zajímavým exkurzem o původu jeho rodu) a mládí, přes účast ve válečném tažení r. 1866, v němž přišel o pravou ruku, a jeho další zapojení do armádní služby v řadách zeměbrany, až po vrcholné období v čele jím založeného Komitétu pro udržování pomníků na bojišti královéhradeckém na sklonku 19. a počátku 20. století. Autor se v závěru knihy rovněž věnuje Steinského osudům za první republiky až po jeho smrt v pražské invalidovně v roce 1922. Publikace však není pouhým jednoduchým životopisem, autor se velmi podrobně věnuje i dějinám jak královéhradeckého komitétu, tak i Ústředního spolku, čímž výrazně přispívá k poznání dějin celé péče o památky z prusko-rakouské války. Čtenáře pak jistě potěší otištění četných dobových fotografií a reprodukcí dokumentů, opomenout nelze ani pečlivě zpracované přílohy.
Kniha, která vyšla pouze v omezeném nákladu, stojí 360 Kč a k dostání je pouze u autora samotného. Objednat si ji lze nejlépe prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Steinsky_obalka

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM