Nová korespondenční adresa Komitétu 1866

Rádi bychom na totmo místě znovu upozornili všechny členy Komitétu 1866, naše příznivce, spřátelené spolky a instituce, úřady i širokou veřejnost na nově používanou korespondenční adresu:

RNDr. Tomáš Kaláb, jednatel
Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Sídliště Hegerova 934
572 01 Polička

Stávající korespondenční adresa (Eliščino nábřeží 465, Muzeum východních Čech, 500 01 Hradec Králové) zůstává i nadále v platnosti, ovšem pro urgentnější potřeby využívejte, prosím, aktualizovanou adresu.

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 9. 11. 2013 se uskutečnila plánovaná brigáda na hradeckém bojišti. Pro nepřízeň počasí jsme ještě ráno odvolali kolegy Jiřího Kozáka a Věru Hladíkovou. Po deváté hodině se však počasí jako zázrakem umoudřilo a akci jsme absolvovali bez jediné kapky deště. Brigády se tedy zúčastnili: Pavel Mrkvička, Jiří Musílek, Miroslav Suchý a Jiří Vilím.

     Ráno jsme se sešli v lokalitě "U Šrámova Kříže", kde jsme dlužili starostce Všestar paní Zlatohlávkové osazení dvou šachetních křížů, které byly v nedávné době ulomeny. Za pomocí elektrocentrály jsme odvrtali zbytky starých čepů a nové kříže usadili na rychleschnoucí chemickou kotvu. Po patnácti minutách tuhnutí se kříže natřely nátěrem Hammerlaite. Po úpravě okolí, tzn. ořezání vlků na lípě a shrabání listí v okolí pomníků jsme se přemístili do úvozu vedoucímu k Nedělišti, kde byla kolegou Suchým shledána v troskách tabule naučné stezky č. 12 u pomníku ev.č. 43, rakouského dělostřeleckého pluku č. 6. Konstrukce byla rozpáčena do boků spodní hranol zničen, plexi ani samotná tabule se nenašla. Na jaře se tabule uvede do původního stavu. Poté jsme pokračovali do Dohalic k hromadnému hrobu se souborem tří pomníků. Pyramida ev.č. 190 hrobníka Jana Bednáře se povážlivě naklonila na zad a bylo nutno pomník narovnat. Po odkopání základu jsme zjistili, že cihly pod pomníkem se rozpadají. Proto byly zčásti nahrazeny cihlami novými a pyramida na ně usazena. Přesto je třeba sledovat stav památky zda se nebude vychylovat. Toto řešení považujeme za prozatímní. Při opravě tohoto pomníku bude třeba vybetonovat nový základ. Po uhrabání okolí památek jsme ještě odstranili křoví vyrůstající při kmeni jasanu, který ohraničuje hrob na druhém konci. Odpoledne jsme přejeli do Horního Přímu, kde bylo nutno upravit vzrostlý zerav v oplocení pomníku ev.č. 65, rakouského rytmistra Löwenthala. Tento pomník s kamenným křížem byl téměř celý přikryt spodními větvemi minimálně 40 let starého stromu. Spodní větve byly odstraněny, památka očištěna vnitřek i okolí oplocení bylo vyhrabáno a uklizeno. Zerav, přesto, že se již kmenem v dolní části opírá o sokl pomníku ho ještě nevychyluje. Je nutno stav průběžně sledovat a případně řešit odstraněním stromu.

P1130672  P1130674  P1130696

   P1130701  P1130712

P1130752

P1130772

  

 

Podzimní brigáda na bojišti u Náchoda

Na bojišti u Náchoda proběhla 9.listopadu, jako každoročně, brigáda pod vedením technického referenta zdejšího bojiště Matouše Holase. Po sjednání vhodných dispozic k denní práci, se členové SPVH-6.praporu polních myslivců z Náchoda, rozdělili do dvou skupin.

První Stosstruppen jednotka (Ondřej Král, Martin Štěpař, Holas Matouš) byla určena k výřezu náletových dřevin památek ev. č .99, 97, 63 a 64. Druhá formace (Rudolf Beňo, Aleš Slezák, Jiří Pluhař, Jan Čížek, Tomáš Böhm, Jaroslav Tvarůžek, Kamila Metelková) se specializovala na pohrabání listí a celkovou úpravu památek ev. č. 55, 56, 57, 81, 82, 79, 68 a 70.

Děkujeme tímto všem zůčastněným za úspěšně vykonanou brigádu.

BrNA 13p - 1  BrNA 13p - 2  BrNA 13p - 3

 

35. valné hromada Komitétu 1866 a tradiční Dušičky

V neděli 27. října 2013 proběhla v Muzeu války 1866 na Chlumu na královéhradeckém bojišti 35. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Při této příležitosti bylo vzpomenuto na 125. výročí založení našeho spolku Janem Nepomukem Steinským, k němuž došlo 2. prosince 1888. Slavnostní projev k této významné události na valné hromadě přednesl Jiří Synek. Předseda Komitétu 1866 Jiří Jemelka pak seznámil přítomné s vývojem spolku od minulé valné hromady, na níž došlo ke zvolení nového předsednictva. Zprávy o hospodaření v tomto období se pak ujal hospodář spolku Martin Barus. Valná hromada pak bylo oficiálně zakončena pietním aktem u pomníku zakladatele Komitétu Jana Nepomuka Steinského, který stojí přímo před budovou Muzea války 1866. U pomníku se pak přítomní členové spolku shromáždili pro společné focení.

V odpoledních hodinách téhož dne pak u pomníku rakouského praporu polních myslivců č. 2 v Hořiněvsi proběhl u příležitosti Dušiček pietní akt, jako vzpomínka na padlé vojáky v celé prusko-rakouské válce.

Duš 2013-1  Duš 2013-2  Duš 2013-3

Kompletní fotogalerii z celého dne na královéhradeckém bojišti nalezente ZDE.

 

Dušičková procházka

V sobotu 26. října vykonali členové Komitétu 1866 Tomáš Vondryska a Matouš Holas společně s dalšími přáteli v dobových vojenských uniformách rakouské řadové pěchoty dušičkovou procházku po bojištích z války roku 1866 u Náchoda, Vysokova a České Skalice, která byla spojena s pietní vzpomínkou na padlé vojáky obou znepřátelených stran.

DušN 2013-1  DušN 2013-2  DušN 2013-3

Kompletní fotogalerie z této procházky je k vidění ZDE.

 

Dušičková brigáda na královéhradeckém bojišti

Za krásného předdušičkového dne očistila Věra Hladíková u kostela v Dohaličkách pomníky e.č. 12, 35, 179-181, nápisní desku e.č.301, pomníček e.č.305 (jeho okolí na břehu u silnice k Mokrovousům je obcí vzorně posekáno). Částečně očistila pomník Knebelovy brigády e.č.382 v Dohalicích.

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Rádi bychom Vás tímto informovali, že právě vyšlo další číslo našeho spolkového časopisu Bellum 1866. Konkrétně se jedná o druhé číslo pro ročník XXII. (XXIV.), tedy pro rok 2013. Nosným tématem letošního roku byl pomník Baterie mrtvých, který byl vystavěn před 120 lety. U příležitosti tohoto výročí byla tato významná a v mnoha ohledech velmi symbolická památka na prusko-rakouskou válku opravena. Baterii mrtvých se rovněž věnuje publikace, kterou Komitét 1866 vydal před několika měsíci. Aktuální číslo časopisu Bellum 1866 pak celé téma svým způsobem uzavírá. Otištěny jsou zprávy o celkové opravě pomníku, a to jak od člena našeho spolku, tak i od akad. sochařky Martiny Hozové a dalších osob, které se na rekonstrukci podílely. Vše pak tematicky rámuje pozoruhodná studie Vojtěcha Kesslera "Baterie mrtvých - inventura jednoho fenoménu". Další články se pak věnují válečným památkám (zejména ve vztahu k válce r. 1866) ve Štýrském Hradci, příběhu husarského důstojníka Carla von Zaitscheka či osudům Jana Bednáře, který v Sadové pohřbíval padlé z královéhradecké bitvy. Vedle dalších drobnějších textů pak jistě stojí za pozornost i nová rubrika "Památky na válku roku 1866 známé i neznámé". Podrobnější obsah viz ZDE.

Nové číslo časopisu Bellum 1866 lze (stejně jako ostatní publikace Komitétu 1866) zakoupit v našem E-SHOPU.

2013-2

 

Výstava Kamenné zprávy z bojiště

Rád bychom Vás tímto pozvali na výstavu fotigrafií bývalého člena Komitétu 1866 Ladislava Michálka. Tento excelentní fotograf doprovázel v letech 1992-1995 svými fotografiemi spolkový časopis Bellum 1866 a na tematikou prusko-rakouské války se zabýval i v monografii Kamenů hlas, opět vybavené řadou povedených snímků. Uvedená výstava opět s tematikou památek na válku roku 1866 je nazvána symbolicky "Kamenné zprávy z bojiště" a zájemci ji mohou navštívit v Galerii Ztichlá klika v Praze (Betlémská 10), a sice od pondělí do pátku v době od 13 do 19 hodin.

Pozvanka 1  Pozvanka 2

 

Brigáda v severních Čechách - Boseň, Přepeře a Hodkovice nad Mohlekou

V sobotu 12. října 2013 zhotovili M. Janoušek, D. Koral a J. Náhlovský nový základ pro pomník e.č. 45 v Bosni. Další práce všech jmenovaných se soustředily na pomník v Březině e.č. 55 a soubor pomníků v Přepeřích e.č. 31-33, kde byl vytrhán plevel a trsy trávy. Poslední dva členové ještě v Hodkovicích n. M. u pomníku e.č. 16 rovněž vytrhali plevel, prostor dosypali mulčovací kůrou a navíc odstranili bujně rozrůstající se popínavé rostliny. Ovšem tyto práce se již děly za podvečerního šera a stále sílícího deště, ale to nebylo pro oba sebemenší překážkou pro dokončení díla.

MH 13-10-01  MH 13-10-02  MH 13-10-03

 

Termín podzimní valné hromady Komitétu 1866

Podzimní valné hromada Komitétu pri udržování památek z války roku 1866, původně plánovaná na sobotu 26. října, se z důvodu konání parlamentních voleb (k nimž jsou vázáni mnozí členové našeho spolku) přesouvá netradičně a výjimečně na neděli 27. října 2013. Místo i čas zůstávají stejné - audiosál Muzea války 1866 na Chlumu od 10 hodin.

Program:

10:00 Valná hromada Komitétu 1866

     1. Připomínka 125. výročí založení našeho spolku

     2. Stručná informace o činnosti v roce 2013

     3. Diskuze

Ukončení valné hromady do 11:45 hod.

Následují tradiční Dušičky, tentokrát konané v Hořiněvsi, kde se od 12:30 uskuteční prohlídka památek v areálu zdejšího hřbitova a následně o 13:00 pietní akt u památníku 2. praporu polních myslivců.

Od 14:00 hod. se v hostinci U polních myslivců na Chlumu uskuteční pravidelná konference velitelů a zástupců jednotek.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM