Náchodsko 2015- z průběhu pracovní sezony

Dne 10. srpna byly nově osazeny kamenné obrubníky u památky ev. č. 69 ve Václavicích. Pomník je tak připraven ke konečnému osazení zrenovovaného kovového oplocení. Práce financuje obec Provodov-Šonov. Restaurátorské a kamenické práce provádí P. Szabová, renovaci oplocení zajišťuje R. Černohorský.

Dne 14. srpna započaly práce na renovaci dvou válečných památek na Staroměstském hřbitově v Náchodě formou očištění pam.ev.č. 30 a odejmutí litinového oplocení u pam.ev.č. 25. Rovněž započala renovace náhrobku knížecího lékaře Ignáce Mullera, 19.8 byl náhrobek, pod dohledem zástupce státního památkového ústavu, odejmut ze zdi kostel sv. Jana Křtitele a odvezen do atelieru restaurátorky. Veškeré práce financuje město Náchod a provádí P. Szabová.

V průběhu července proběhla generální oprava výplně oplocení na vojenském hřbitově v aleji Kateřiny Zaháňské. Výplně byly provedeny z impregnovaného akátového dřeva. Včetně drobných oprav kovových konstrukcí provedl zakázku za bezmála 170 tisíc korun pan Zbyněk Nyč z Náchoda. Za podnět městu k tomuto zásahu lze děkovat členu Komitétu 1866 R. Teichmanovi.

Dne 24. července započaly práce na renovaci tří památek (ev.č. 115-117) na místním hřbitově v Novém Městě nad Metují. U památky ev. č. 112 byly demontovány a nově sestaveny kamenné stupně a 19.8 byly památky kompletně očištěny tlakovou vodou a tak připraveny k dalším krokům renovace, na jejichž financování se podílí město a MO. Práce provádí Petr Tomáš.

Veškeré restaurátorské práce na válečných památkách mohli být realizovány díky iniciativě uvedené obce a měst, rovněž však z podnětů zdejšího TR Komitétu 1866, Matouše Holase.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Nachodsko_2015-_z_prubehu_pracovni_sezony

 

Severní Čechy - Kunratice, Liberec a Hodkovice nad Mohelkou

V sobotu 1. srpna 2015 využili členové Komitétu 1866 J. Náhlovský, D. Koral, M. Macek a Z. Studený pozvání Spolku vojenské historie Liberec k uctění památky obětí srážky v roce 1813 u pomníku u Tongrundu, který byl postaven v roce 1913 také za přispění Lokálního spolku pro udržování válečných pomníků v okrese Liberec, na jehož činnost Komitét 1866 navazuje. Další program pokračoval v obci Kunratice, kde nejdříve diváci shlédli krátkou ukázku srážky mezi francouzskými a rakouskými vojáky z období konce napoleonských válek. Na místním hřišti proběhlo představení jednotlivých historických uniforem a závěrečným bodem se stal pietní akt u torza pomníku padlých z Velké války. Cestu do frýdlantského výběžku využil J. Náhlovský s D. Koralem k natření stojanů naučných tabulí v Liberci a Hodkovicích nad Mohelkou, kde byly zároveň odstraněny šlahouny přísavníku rostoucí na levé části pomníku.

Fotogalerie z akce: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kunratice%2C_Liberec_a_Hodkovice_nad_Mohelkou/

 

Brigada na královéhradeckém bojišti 2015

Ani na královéhradeckém bojišti v létě pracovní činnost nezahálí. Zejména od nečistot, mechů a lišejníků očistila V.Hladíková v uplynulých týdnech některé památky v těchto lokalitách: Rosnice, Bříza, Probluz, Chlum, Máslojedy (vojenský hřbitov) a les Svíb. Zvláštní důraz položila na očištění památky ev.č.5 - Říman. Rovněž byly odstraněny vyhořelé svíčky.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_kralovehradeckem_bojisti_2015

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Kuřívody, Mnichovo Hradiště.

Sobotní dopoledne 25. července 2015 začalo u Mnichova Hradiště vydatnou letní přeháňkou, která ovšem P. Nováka a J. Náhlovského ani v nejmenším neodradila od nějakého časového prodlení v sekání trávy u pomníku ev.č. 35. Zde začala další letošní brigáda severočeského oddílu v této činnosti, i když v méně početním stavu. V následující době se počasí již celkem umoudřilo a tak bylo pokračováno bez větších překážek v lokalitě mnichovohradišťského bojiště u pomníků ev.č. 21, 26, 27, 9 a 1. Další práce brigádníků se přesunuly ke Kuřívodám, kde u pomníku ev.č. 1 a v blízkosti umístěné naučné tabule, proběhlo další sekání trávy, doplněné navíc o aplikaci přípravku proti růstu nežádoucí vegetace mezi vlastním pomníkem a obrubníkem. Po té bylo opět pokračováno u Mnichova Hradiště u pomníků ev.č.  2, 4, 5, 10 - 12, 14 - 16 a 46. V neděli 26. června očistil P. Novák v Mnichově Hradišti kříže pomníků ev.č. 36 - 39 od ptačího trusu.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Kurivody,_Mnichovo_Hradiste.

 

Brigáda na pražských Olšanech

V sobotu 11. července 2015 se na proslulých pražských olšanských hřbitovech uskutečnila brigáda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, které se zúčastnili M. Suchý, M. Bratrych, M. Kuch-Breburda a M. Barus. Hlavním cílem této brigády byla práce na hrobu Viléma Dokoupila, zakladatele kameno-sochařské školy v Hořicích a prvního technického referenta původního královéhradeckého Komitétu. Jeho zásluhy o památky z prusko-rakouské války jsou tedy nezpochybnitelné. Po více jak dvou hodinách bylo hrobové místo zbaveno břečťanového porostu a mírně bylo upraveno i jeho okolí.

Milá procházka olšanskými hřbitovy byla "zpestřena" úpravou dalších dvou Komitétem 1866 evidovaných památek, a sice hrobu setníka Ignaze Waagnera, který padl v bitvě u České Skalice, a hrobu zakladatele královéhradeckého Komitétu Jana Nepomuka Steinského. Obě pietní místa byla očištěna a upravena do důstojné podoby.

DOK-1  DOK-2 DOK-3

Kompletní fotogalerie ZDE.

 

Vycházka po bojišti u Tovačova 11. července 2015

            U příležitosti 149. výročí prusko-rakouské války se v sobotu 11. července 2015 uskutečnila již v pořadí 23. vycházka po bojišti u Tovačova pořádaná městem Tovačov a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Návštěvníci se v jejím průběhu mohli podrobně seznámit nejen s událostmi 15. července 1866 na Tovačovsku a Přerovsku, kde v tento památný den došlo k největšímu bojovému střetnutí války roku 1866 na Moravě, ale i s památkami a válečnými hroby na tomto bojišti a historií péče o ně.

Vycházku vedl, jako již v mnoha předchozích letech, člen Komitétu 1866 Jiří Jemelka a podával návštěvníkům, kterých se sešlo více než 30, na jednotlivých zastávkách odborný výklad. Účastníky vycházky doprovázeli i čtyři členové spolků vojenské historie v dobových uniformách 8. pěšího pluku (V. Kosina, M. Uher) a 27. praporu polních myslivců (J. Juna, J. Březina), kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníků a také vystřelení čestných salv z historických zbraní. Přítomno bylo i šest členů Komitétu 1866 (D. Fína, J. Hanuš, V. Hradil, J. Jemelka, Z. Studený, J. Synek).

Program vycházky byl zahájen v 10.30 hod. u kříže nedaleko bývalého mlýna, kde byla vystřelena první čestná salva a kde byli přítomní také seznámeni technickým referentem Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Jiřím Synkem s průběhem bojů přímo ve městě Tovačově a s osobou podporučíka Roberta Abeleho, který zde utrpěl smrtelné zranění.

Odtud se všichni přesunuli k zámku a poté ke kříži na Olomoucké ulici. Podrobné vylíčení bojů u Tovačova podal J. Jemelka u pomníku u Bezedného dolu a dále u pomníku pruského podplukovníka Behra, kde byl také k uctění památky padlých položen věnec věnovaný městem Tovačov. Zde bylo také krátce referováno o moravských památkách na válku roku 1866 opravených v letech 2014-2015.

Poslední zastávka vycházky byla okolo 14.30 uskutečněna u ústředního pomníku tovačovského bojiště, kde J. Jemelka seznámil přítomné s jeho historií a náročnou opravou, která byla uskutečněna v roce 2010. Na tomto místě měli také návštěvníci možnost zakoupit publikace z produkce Komitétu 1866 a města Tovačova. Poté se již účastníci vycházky přesunuli zpět do Tovačova, kde byla vycházka v hostinci U Tří králů zakončena.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Tovacov_2015/

 

Vzpomínkové akce ke 149. výročí bitvy u Hradce Králové

Ve dnech 2. až 4. července 2015 proběhly na Královéhradecku vzpomínkové akce spojené se 149. výročím bitvy u Hradce Králové, která byla rozhodujícím střetnutím prusko-rakouské války roku 1866.

Již odpoledne 2. července se přímo v Hradci Králové odehrálo úvodní „Dostaveníčko s rokem 1866“.

Výroční den bitvy, pátek 3. července, byl ve znamení tradičního pochodu historických vojenských jednotek bojištěm, který tentokráte začal v Sendražicích, kde byl nejprve při pietním aktu položen věnec k pomníku obětí války na hřbitově u kostela a následně byla pro diváky uspořádána krátká bitevní ukázka. Poté se v horkém letním počasí členové spolků vojenské historie přesunuli do Hoříněvsi, kde byl uspořádán pietní akt u pomníku 40. pěšího pluku v hoříněveské bažantnici, po kterém následovala ukázka boje pro obyvatele Hoříněvsi. V odpoledních hodinách Garda města Hradce Králové ve spolupráci s dalšími historickými jednotkami uspořádala ukázku dobytí obce Chlum, po níž následoval „útok“ směrem k pomníku Baterie mrtvých. Ve večerních hodinách se také uskutečnila mše v chlumském kostele Proměnění Páně celebrovaná administrátorem všestarské farnosti P. Janem Šlégrem za padlé v bitvě u Hradce Králové. Program celého dne ukončil noční pochodňový průvod Chlumem a pietní akt na Pruském hřbitově.

CH 15-01   CH 15-02

Vzpomínkové akce tradičně vyvrcholily v sobotu 4. července, přičemž jejich centrem se jako každoročně stalo bezprostřední okolí Muzea války roku 1866 u obce Chlum. Oficiální program byl zahájen pochodem historických jednotek k pomníku Baterie mrtvých, kde se od 11 hodin uskutečnil pietní akt za padlé, jehož se vedle členů vojenských historických jednotek a množství dalších přihlížejících zúčastnili také starostové obcí ležících na bojišti, zástupce statutárního města Hradce Králové, zástupce Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové a tajemník velvyslanectví Rakouské republiky. Projev s důrazem na pietní ráz celého setkání zde prones předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Miroslav Suchý. Odpolední program byl již ve znamení bitevní ukázky, jejímž tématem se tentokráte stala účast saského armádního sboru v bitvě u Hradce Králové.

CH 15-03  CH 15-04

Předsednictvo Komitétu 1866 by touto cestou rádo vyjádřilo svůj velký dík všem členům našeho spolku, kteří se na přípravě a realizaci letošních vzpomínkových akcí jakýmkoliv způsobem podíleli.

Fotogalerie :

http://1866.rajce.idnes.cz/Chlum-bitva_2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Chlum_2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Nocni_Chlum_2015/http://1866.rajce.idnes.cz/Mse_Chlum_2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Zivy_obraz/
http://1866.rajce.idnes.cz/Boj_o_chlum_3.6.2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Ustupova_kolona_2015/

 

Brigáda na Tovačovsku

V sobotu 6. června 2015 se na Tovačovsku uskutečnila plánovaná brigáda, které se zúčastnili V. Hradil, J. Jemelka a J. Synek. Nejprve byly v Rokytnici osazeny na natřený kříž ozdobné prvky – nápisní deska, korpus Krista a nápisní páska INRI, jejichž renovaci zajistil V. Hradil, za což mu patří velký dík. Poté jsme se přesunuli do Dluhonic, kde jsme ořezali větve tří smrků zasahující do pomníku na společném hrobě obětí srážky z 15. 7. 1866 (ev. č. MS 12) a uhrabali jsme jeho okolí. U centrálního pomníku v Tovačově (ev. č. MS 01) byla očištěna nápisní deska, posbírány odpady a také byl vytrhán plevel rostoucí mezi jednotlivými balvany mohyly, jež pomník tvoří. Pomník u Bezedného dolu (ev. č. MS 05) byl očištěn a nedaleko rostoucí vrba byla ořezána tak, aby její větve nezasahovaly do pomníku a tabule naučné stezky. Stejně tak byl očištěn i pomník pruského podplukovníka Behra (ev. č. MS 04). Kříž v Tovačově na Olomoucké ulici (ev. č. MS 06) byl očištěn a byla ostříhána túje, jejíž větve přerůstaly přes kříž i tabuli naučné stezky.

Fotogalerie : http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_Tovacovsku

 

Brigáda u Mnichova Hradiště

V sobotu 23.5.2015 se uskutečnila na bojišti u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na sekání trávy u pomníku ev.č. 1, 4, 5, 10 - 16, 17 - 21, 35, 41 a 42. Stejná činnost sekáčů byla provedena i u Kuřívod u pomníku ev.č. 1, 6, 7 a 10. Během 10 hodin nasazení se prací zúčastnil J. Náhlovský s D. Koralem, kterým odpoledne na 3 hodiny pomohl M. Janoušek.

 

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_u_Mnichova_Hradiste

 

Vrchovnice a Plotiště nad Labem

Po zjištěném uvolnění pomníku od soklu ev. č. 132 ve Vrchovnici při spolkové brigádě konané dne 18.4. provedli dne 24.4. 2015 Miroslav Suchý a Libor Petr odstranění zbytku betonu ze soklu, vymazání a vyspárování maltovou směsí a odstranění mechu z pomníku. Po okolní úpravě terénu se přesunuli do Plotišť nad Labem k bývalé Waldekově cihelně, kde křovinořezem upravili okolí pomníku ev. č. 331. Vyřezali tak okolní nálet a vzrostlou trávu.

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Vrchovnice_a_Plotiste_nad_Labem

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM