Brigáda 18. pěšího pluku

Dne 20.října 2012 proběhla brigáda na vojenském hřbitově v komárenské bažantnici. Tuto lokalitu si vzali na starost příslušníci historického 18. pěšího pluku. Akce se zúčastnili Libor a Vojtěch Dolanovi, kteří celou plochu hřbitova posekali a uklidili. Poté bylo stejným způsobem upraveno vnější okolí oplocení hřbitova. Za tuto aktivitu 18. pěšího pluku Komitét děkuje. Mohla by posloužit jako vzor pro ostatní jednotky i jednotlivce z okolí Hradce Králové.

untitled  untitleda

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

Podzimní brigáda se uskutečnila v sobotu 10.11.2012 za pravého podzimního počasí. Akce se zúčastnili opět stejní lidé: Věra Hladíková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím.

Přítomní se sešli, jak bylo avízováno, v 9.00 u lesa Holá. Kvůli rozbahněné louce jsme se pěšky odebrali na západní cíp lesa k pomníkům ev.č. 9, rakouského plukovníka Bindera a ev.č. 247, pruské 8. pěší brigády a 49. pěšího pluku. Oba pomníky byly očištěny od mechů a náletů listí, široké okolí bylo posekáno křovinořezem až do cípu lesa směrem na Sadovou a vše bylo shrabáno a uklizeno. Cestou zpět jsme upravili okolí šachetního kříže ev.č. 342 na severním okraji lesa. Od Holé jsme přejeli k hořiněveské bažantnici k památce ev.č. 3, rakouského 40 pěšího pluku. Okolí tohoto pomníku nebylo několik let udržováno, tak jsme přistoupili k rozsáhlejšímu zásahu v jeho okolí a části úvozu, za pomocí motorové pily a křovinořezu. Pomník sám byl rovněž očištěn od mechů a náletů vyrůstajících u jeho paty. O opravu tohoto pomníku se zajímá Královéhradecký kraj v jehož majetku se nachází. Poté jsme se přemístili na vrch Horka nad Račicemi k hrobu rakouského setníka Weila ev.č. 2, jehož pomník se bude spolu s pomníkem ev.č. 248, pruského poručíka Sperlicha, dopadne li grant, v příštím roce opravovat. Zde jsme opět po dvou letech vyřezali okolí od výhonků černého bezu a vše uklidili. Nakonec jsme odjeli na návrší k hořiněveským lípám, kde se stejným způsobem upravili pomníky ev.č. 4 a 469, rakouského 57. pěšího pluku a kříž věnovaný občany Hořiněvsi a jejich okolí. Brigáda byla ukončena téměř v 17 hodin, kdy se již stmívalo.

P1080722  P1080735

P1080743  P1080770

P1080809

 

33. valná hromada Komitétu 1866 a tradiční Dušičky na Chlumu

V sobotu 3. listopadu 2012 se v prostorách Válečného muzea na Chlumu u Hradce Králové uskutečnila 33. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na programu bylo zejména zhodnocení dosavadní činnosti za rok 2012, což bylo zpestřeno i promítáním fotografií z jednotlivých akcí. Zásluhou J. Dvořáka si členové rovněž připoměli některá významná výročí členů spolků pečujících o památky z války r. 1866 v minulosti, včetně zakladatele Komitétu Jana Nepomuka Steinského, od jehož úmrtí letos v létě uplynulo 90 let. Velké pozornosti se samozřejmě dostalo projektu budování Pomníku jezdecké srážky u Střezetic - pžítomní byli zejména informováni o aktuálním stavu na sochařské části díla, které je již v meřítku odpovídajícím finální soše odlito do sádry a připraveno (po sehnání dalších finančních prostředků) na definitivní odlití do bronzu.
Podzimní valná hromada bývá pravidelně spojena s pietní vzpomínkou na padlé vojáky na královéhradeckém bojišti. Ani letos tomu nebylo jinak, přičemž tyto dušičky byly poněkud specifické, neboť vzpomínkový obřad se odehrál ve velmi silně působicím prostředí kostela Proměnení Páně na Chlumu. Pietní akt se pak odehrál na hřbitově u tohoto kostela u pomníků rakouského generálmajora Poschachera a pruského majora von Reuss.
 

Brigáda v severních Čechách – Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště

Na neděli 7. října 2012 byla plánovaná další brigáda v severních Čechách, jejíž hlavní náplní se mělo stát zhotovení základu pro pomník rakouského důstojníka Julia von Cornides v Klášteře Hradiště nad Jizerou. Bohužel velmi deštivé počástí, při kterém hrozilo vyplavení betonu, způsobilo zrušení plánované akce. Z uvedeného důvodu se brigáda přesunula na následující sobotu 13. října, kdy nastalo zcela opačné počasí v podobě krásného a slunného dne. Cornidesův pomník v podobě železného svařence, který vzniknul v polovině 90. let minulého století byl odstraněn a na jeho místě byl vybetonován nový základ. Cílem těchto prací je obnovit Cornidesův pomník do stavu z roku 1867. Další náplní pracovní soboty se stalo posekání trávy na mnichovohradišťském bojišti u pomníků e.č. 1, 10 - 21, 35, 41 a 45. U pomníku e.č. 21 došlo k odstranění několika pařezů náletových dřevin. Rovněž proběhlo zkontrolování pomníku na bojišti u Kuřívod. Brigády se zůčastnil D. Koral, P. Novák a J. Náhlovský, v dopoledních hodinách byl také nápomocen M. Janoušek. V pozdních odpoledních hodinách se prvně jmenovaní členové spolku rozloučili s pocitem dobře vykonané práce, který plně naplnil výraz slov, které zdůrazňují mozoly a pot při ůdržbě pomníků, která se nedá dělat v podobě planých řečí a bez odpovídajícího velení. Ve čtvrtek 19. října M. Janoušek a P. Novák natřeli stojan naučné tabule v Bosni a upravili okolní terén.

Br_rij_1DSCN2793 Br_rij_2DSCN2795 Br_rij_4DSCN2803
Br_rij_5DSCN2806 Br_rij_6untitled Br_rij_7untitled_0
 

Naučná stezka Po stopách bitvy u Tovačova 1866

Nová naučná stezka věnovaná prusko-rakouské válce roku 1866 vzniká v těchto dnech v Tovačově, kde 15. července 1866 došlo ke srážce rakouské Rothkirchovy brigády od VIII. armádního s boru s pruskou brigádou generálmajora Malotkiho. Naučná stezka, zřizovaná městem Tovačovem za spolupráce s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, má celkem 7 zastávek a návštěvníka provede nejzajímavějšími částmi bojiště a seznámí ho s průběhem bojů na Tovačovsku. Jedná se o první naučnou stezku věnovanou válečnému roku 1866 na území Moravy.
IMG_0929

IMG_0951 IMG_0954
IMG_0958 DSCN0208
 

Nová publikace o prusko-rakouské válce

Sedm let po vydání velké publikace autorů Pavla Běliny a Josefa Fučíka komplexně shrnující problematiku prusko-rakouského konfliktu nazvané prostě a výstižně "Válka 1866" se v říjnu letošního roku dostala na pulty knihkupectví kniha druhého jmenovaného pojmenovaná tentokrát "Válka 1866. Běda poraženým". Je pojata jako druhý díl výše uvedené publikace, do níž - jak autor zdůrazňuje v úvodu - nebylo možné zpracovat všechna témata, o což se alespoň částečně pokusil v předkládaném díle. Jak je již patrné z názvu, Josef Fučík se zaměřil na poraženou stranu, tj. rakouskou armádu, respektive celou habsburskou monarchii. Knihy se věnuje třem hlavním oblastem - osudům poražené rakouské generality v čele s polním zbrojmistrem Benedekem a jeho štábem, dále pak různým národnostním problémům v poraženém mocnářství (Klapkova maďarská legie, vzdávající se italští vojáci či celkové "české otázce") a konečně tragickém osudu kadeta Františka Kabeláče, který nahlíží z nového pohledu.
Je zřejmé, že tato publikace by neměla chybět v knihovně žádného ze zájemců o prusko-rakouskou válku roku 1866!

Fucik_-_beda_porazenym


 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 6. října 2012

V sobotu 6. října 2012 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové konalo další zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na programu bylo zejména řešení organizace letošní podzimní valné hromady, která se v sobotu 3. listopadu uskuteční na Chlumu u Hradce Králové a bude spojena s tradičními Dušičkami - pietní vzpomínkou na padlé vojáky. J. Jemelka přítomné seznámil s aktuální fází dokončování generálního katalogu památek z války roku 1866, přičemž přeložil i první verze zestručněné tištěné verze tohoto obřího díla pro některá vytipovaná bojiště. Dále J. Jemelka společně s technickým referentem pro oblast Moravy a Slezska J. Synkem informovali o chystaném vybudování naučné stezky po bojišti z prusko-rakouské války u Tovačova a zároveň o vytváření nové expozice věnované tomuto bojišti na tamním zámku. Rovněž bylo diskutováno zřízení digitálního archivu Komitétu, který by měl zejména spravovat P. Lazurko. Předsednictvo dále odsouhlasilo vyrobení sádrového odlitku v měřítku 1:1 pro zhotovení budoucího Pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Samozřejmostí byly i zprávy technických referentů z jednotlivých bojišť, z nichž vedle běžných udrožovacích prací vyniká sdělení J. Synka ohledně připravovaného restaurování pruského kyrysníka Bülowa v Ivani či informace J. Náhlovského o příslibu magistrátů měst Liberce a Turnova o vybudování tabule naučné stezky i v těchto lokalitách.
 

Brigáda v severních Čechách - Hodkovice nad Mohelkou

V neděli 16. září 2012 na hřbitově v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníku z prusko-rakouské války roku 1866 a 1. světové války J. Náhlovský a D. Koral vypleli plochu, kde se nacházejí okrasné dřeviny, která byla následně opětovně zasypána můlčovací kůrou. Rovněž došlo k odstranění ojedinělých rostlin z prostoru zasypaného kačírkem, který byl v srpnu ošetřen chemickým přípravkem proti růstu nežádoucí vegetace. Dále byly sestřihnuty šlahouny popínavých rostlin a z vrcholových částí vykartáčován ptačí trus. Konečnou fází bylo odstranění mechů z některých částí pomníku a odkopání drnů z prostorů k sousedním náhrobkům. Mulčovací kůru poskytnul MÚ v Hodkovicích n. M.
DSCN2780  DSCN2783
DSCN2784  DSCN2785  DSCN2786
 

Brigáda na mnichovohradišťském bojišti

V pátek 17. srpna proběhla další brigáda na mnichovohradišťském bojišti, která byla opět zaměřená hlavně na sekání trávy. Jelikož přálo počasí, práce se zaměřily i na terénní úpravy a to hlavně u pomníků e.č. 20 a 22, kde došlo k odkopání navršené zeminy s travními trsy a k jejich odvozu. Práce stejného zaměření se u těchto památek vykonaly před šesti lety, ale i přes pravidelné sekání trávy postupem času došlo k navršení terénu, takže nad zemí byla již pouze část obrubníků. U pomníku e.č. 9 byly provedeny podobné terénní úpravy a kříže e.č. 28 - 31 byly navíc natřeny černou barvou. Sekání trávy nebo drobnější práce spojené s úpravou nejbližšího okolí proběhly ve zmíněné lokalitě jednak u uvedených památek, ale rovněž u pomníků e.č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 16, 19, 21, 26, 27, 33, 34 a 35. V rámci spolkové brigády proběhlo i sekání na bojišti u Kuřívod u pomníků e.č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a 13. Okolí centrálního pomníku e.č. 1 nechal posekat Městský úřad Ralsko. Brigády se zúčastnil za Komitét 1866 M. Janoušek, P. Novák a J. Náhlovský. Ruku k dílu přiložil i pozvaný D. Koral, který s iniciativou nového rekruta spolku znovu řádně poznal, že k péči o pomníky nestačí pouze plané řeči, ale rozhodující jsou mozoly a pot.

DSCN2752  DSCN2753  DSCN2758

DSCN2755  DSCN2757  
 

Vzpomínka na Karla Kopala

V neděli 22. července se v dopoledních hodiních sešli na hřbitově v obci Řepov u Mladé Boleslavi lidé, spjatí různým způsobem s bývalým členem Komitétu 1866 Karlem Kopalem. Ten totiž právě před pěti lety (konkrétně 23. září 2007) ve svých 65 letech opustil navždy naše řady. Karel Kopal se především v 90. letech minulého století aktivně podílel na obnově severočeských bojišť z prusko-rakouské války r. 1866, zvláště pak toho u Mnichova Hradiště. Několik let působil v této oblasti také jako technický referent. V neděli přišli do Řepova uctít jeho památku a zároveň si připomenout jeho nedožité 70. narozeniny i 20. výročí do vstupu do Komitétu 1866 jeho příbuzní Miloslava a Pavel Kopalovi, jeho spolupracovník ze Škodovky Jiří Dobeš a zejména kolegové a kamarádi z Komitétu 1866 Petr Koucký, Jiří Jemelka, Jiří Hanuš, Jiří Vilím, Jiří Musílek, Zdeněk Studený, Milan Janoušek, Petr Novák a Martin Barus.
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM