Nová korespondenční adresa Komitétu 1866

Rádi bychom na totmo místě znovu upozornili všechny členy Komitétu 1866, naše příznivce, spřátelené spolky a instituce, úřady i širokou veřejnost na nově používanou korespondenční adresu:

RNDr. Tomáš Kaláb, jednatel
Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Sídliště Hegerova 934
572 01 Polička

Stávající korespondenční adresa (Eliščino nábřeží 465, Muzeum východních Čech, 500 01 Hradec Králové) zůstává i nadále v platnosti, ovšem pro urgentnější potřeby využívejte, prosím, aktualizovanou adresu.

 

vánoční brigáda

Na konci roku 2013 provedla Věra Hladíková malou brigádu na královéhradeckém bojišti. 25.12. při procházce vojenským hřbitovem v HK-Pouchově posbírala z pomníků k válce 1866 vyhořelé svíčky, taktéž učinila dne 28.12.při návštěvě hřbitova v Hořiněvsi. Zde očistila od mechu pomníky ev.č.108 a 109. Na Tumplace očistila od jehličí a lišejníku památku ev.č.469. Zastavila se rovněž na návsi v Rosnici, kde očistila pomníky ev.č.259 a 260, a ve Všestarech, kde očistila od mechu sokl pod žulovou stélou Franze Koglera, ev.č.290. Dne 29.12. ráno ještě zajela do Dohalic zkontrolovat stav pomníku-pískovcové typové pyramidy Jana Bednáře, ev.č.190, který od opravy za listopadové brigády zůstává nezměněn. Zčásti očistila pomník-lva rak.Knebelovy brigády,ev.č.382.

Photo35 35Photo36 36

Photo37 37

 

Severní Čechy - Hodkovice nad Mohelkou

V sobotu 14. prosince 2013 proběhlo v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní odhalení naučné tabule k prusko-rakouské válce roku 1866, která je na trase stezky z Chrastavy. Odhalení předcházela přednáška v obřadní síni městského úřadu, kde se přítomní dozvěděli historii války roku 1866 a zvláště její průběh a důsledky v Hodkovicích n. M., a rovněž i historii pomníku, který byl postaven na památku zemřelých vojáků nejen v uvedené válce, ale také o pozdější úpravě jeho části na památku hodkovických občanů zemřelých v 1. světové válce. Veřejnost se seznámila i s výstrojí a výzbrojí pruské a rakouské armády z doby polního tažení roku 1866 a stejně tak i s výstrojí pěšáka rakouské armády z roku 1914, který reprezentoval padlé vojáky z Velké války. Na závěr akce byl proveden pietní akt u pomníku z obou válečných konfliktů, při kterém starosta města p. A. Samek položením kytice uctil památku všech padlých vojáků. Za Komitét 1866 se zúčastnil P. Daníček, J. Votrubec, M. Macek, P. Novák, M. Janoušek, P. Lazurko, D. Koral, M. Suchý, V Hladíková a J. Náhlovský. Pozvání také využil člen Vojenské historické jednotky v uniformě rakouského 5. praporu polních myslivců a dva členové z Klubu vojenské historie z Předměřic nad Labem v uniformách pruského gardového granátnického pluku č. 2.

IMG 3716IMG 3720

IMG 3722IMG 3735

IMG 3742IMG 3758

 

Výstava Pražské pomníky v 19. století

Rádi bychom Vás tímto upozornili na výstavu Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, která již od 25. září 2013 proíbíha v Clam-Gallasově paláci v Praze (Husova 20). Výstava se zaměřuje, jak již název napovídá, zejména na tzv. politické pomníky, které se v uvedeném období v Praze hojně stavěly. Na výstavě jsou vedle 250 dobových archivních dokumentů prezentovány realizované i nereailozované sádrové odlitky, jednotlivé návhry dodnes stojících pomníků.

Výstava je přístupná denně kromě pondělí v době od 10 do 18 hodin, a to až do 5. ledna 2014. Více informací na www.prazskepomniky.cz.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 7. prosince 2013

V sobotu 7. prosince 2013 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo poslední letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Předseda Jiří Jemelka zhodnotil činnost spolku v posledních měsících, zejména v období po říjnové valné hromadě. Vedle tradičních zpráv technických referentů, z nichž lze zmínit např. zprávu o rekonstrukci pomníku v Rokyté na Mnichovohradišťsku či o přípravách na další rekonstrukce pomníků na Náchodsku, byl zejména doladěn harmonogram akcí na příští rok, s nímž budete na počátku ledna seznámeni i na našem webovém portálu. O dalších možnostech při realizaci Pomníku padlých koní pak přítomné informoval Vlastimil Grof a Jiří Synek představil obsah nejbližších čísel spolkového časopisu Bellum 1866.

 

Výstava akademické sochařky Martiny Hozové

 

S prací akademické sochařky Martiny Hozové jsme se seznámili letos v červenci na Chlumu při znovuodhalení pomníku Baterie mrtvých. Významně se podílela při jeho restaurování a je její zásluhou, že tento monument nese ve vrcholové části novou sochu Austrie.

S jejím dílem se můžeme seznámit na výstavě v pražské galerii Gambit. Je zde příležitost porovnat její tvorbu, kterou známe a jejíž výsledek je dán povinností vytvořit dílo v předem daném tvaru, s její volnou tvorbou, kterou na výstavě nazvala Evoluce – Socha. Podle doprovodného úvodního slova Mgr. Martiny Víchové umělkyně hledá odpověď na otázku, zda lze vývoj člověka lidskými prostředky ovlivnit a zda se výsledku máme či nemáme obávat. Její hledání i možné odpovědi můžeme při návštěvě posoudit a o evoluci člověka si vytvořit i vlastní představu.

Hozova

 

Drobná brigáda na královéhradeckém bojišti

V posledním listopadovém dni provedla Věra Hladíková malou brigádu v lese Svíbu, zaměřenou na shrabání listí v bezprostředním okolí některých pomníků, případně posbírání vyhořelých svíček. Jednalo se o: cestou z Čistěvsi do Svíbu pomník pruského 2. magdeburského pěšího pluku č.27 (e.č.205), na jižním okraji lesa pomník Myslivce (e.č.292) a poblíž stojící pomník Richarda Wieganda (e.č.156). Na přístupové cestě pak pomníky rakouského nadporučíka Edmunda rytíře von Uhl (e.č.269) a nedaleko místa zranění Carla Poeckha (e.č.7). Na rozcestí v Aleji mrtvých jsem upravila okolí typových pyramid (e.č.148 a 155), pomníků rakouského praporu polních myslivců č. 1 (e.č.157) a II. praporu rakouského pěšího pluku č. 21 (e.č.433). V Aleji mrtvých pak částečně okolí pomníku rak.pěšího pluku č.51 (e.č.383) a po jeho stranách stojící typové pyramidy e.č.147 a 146.

HK-d - 1  HK-d - 2  HK-d - 3

 

125. výročí založení Komitétu 1866

Právě dnes, 2. prosince 2013, je tomu na den přesně 125 let od okamžiku, kde v Cerekvici nad Bystřicí v areálu královéhradeckého bojiště proběhla ustavující schůze spolku, který dostal název Komitét pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém. Jeho předsedou se stal Jan Nepomuk Steinský, veterán prusko-rakouské války.

Současný Komitét pro udržování památek z války roku 1866 si chce nyní toto výročí znovu připomenout. Oficiálně tak již učinil u příležitosti letošní podzimní valné hromady, kdy byly právě k pomníku Jana Nepomuka Steinského před Muzeem války 1866 na Chlumu položeny celý spolkem věnce. Aktuální vzpomínka má poněkud jiný nádech. Nejde jen o připomenutí v českých dějinách opravdu úctyhodné 125 let trvající péče o funerální památky na bojištích prusko-rakouské války, ale především se jedná o výzvu, jak tuto tradici v současnosti a zejména v budoucnosti naplňovat skutečnými činy. Ať už se jedná o "běžnou" péči o válečné památky či o významnější projekty jako je např. Pomník padlých koní či přípravy ke 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866.

Více o 125. výročí Komitétu 1866 ze můžete dočíst ZDE.

 

Úprava hrobu Jana Nepomuka Steinského

Ve středu 13. 11. 2013 během inspekční cesty za pomníky na Olšanské hřbitovy došlo v tandemu Jiří Hanuš – Jiří Jemelka k očištění hrobu setníka Jana Nepomuka Steinského, zakladatele Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém, který je přímým předchldce dnešního Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.

JNS - 1  JNS - 2  JNS - 3

 

Brigáda v severních Čechách - Hodkovice nad Mohelkou

V neděli 17. listopadu 2013 zabetonoval D. Koral, P. Novák, M. Janoušek a J. Náhlovský v Hodkovicích nad Mohelkou kotvící prvky stojanu naučné tabule k válce roku 1866. Budovaná zastávka se stane součástí naučné stezky z Chrastavy do obce Mužský, tj. "druhé větve" načné stezky po památkách z války roku 1866 v severních Čechách.

Hodk bet

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM