33. valná hromada Komitétu 1866 a tradiční Dušičky na Chlumu

V sobotu 3. listopadu 2012 se v prostorách Válečného muzea na Chlumu u Hradce Králové uskutečnila 33. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na programu bylo zejména zhodnocení dosavadní činnosti za rok 2012, což bylo zpestřeno i promítáním fotografií z jednotlivých akcí. Zásluhou J. Dvořáka si členové rovněž připoměli některá významná výročí členů spolků pečujících o památky z války r. 1866 v minulosti, včetně zakladatele Komitétu Jana Nepomuka Steinského, od jehož úmrtí letos v létě uplynulo 90 let. Velké pozornosti se samozřejmě dostalo projektu budování Pomníku jezdecké srážky u Střezetic - pžítomní byli zejména informováni o aktuálním stavu na sochařské části díla, které je již v meřítku odpovídajícím finální soše odlito do sádry a připraveno (po sehnání dalších finančních prostředků) na definitivní odlití do bronzu.
Podzimní valná hromada bývá pravidelně spojena s pietní vzpomínkou na padlé vojáky na královéhradeckém bojišti. Ani letos tomu nebylo jinak, přičemž tyto dušičky byly poněkud specifické, neboť vzpomínkový obřad se odehrál ve velmi silně působicím prostředí kostela Proměnení Páně na Chlumu. Pietní akt se pak odehrál na hřbitově u tohoto kostela u pomníků rakouského generálmajora Poschachera a pruského majora von Reuss.
 

Brigáda v severních Čechách – Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště

Na neděli 7. října 2012 byla plánovaná další brigáda v severních Čechách, jejíž hlavní náplní se mělo stát zhotovení základu pro pomník rakouského důstojníka Julia von Cornides v Klášteře Hradiště nad Jizerou. Bohužel velmi deštivé počástí, při kterém hrozilo vyplavení betonu, způsobilo zrušení plánované akce. Z uvedeného důvodu se brigáda přesunula na následující sobotu 13. října, kdy nastalo zcela opačné počasí v podobě krásného a slunného dne. Cornidesův pomník v podobě železného svařence, který vzniknul v polovině 90. let minulého století byl odstraněn a na jeho místě byl vybetonován nový základ. Cílem těchto prací je obnovit Cornidesův pomník do stavu z roku 1867. Další náplní pracovní soboty se stalo posekání trávy na mnichovohradišťském bojišti u pomníků e.č. 1, 10 - 21, 35, 41 a 45. U pomníku e.č. 21 došlo k odstranění několika pařezů náletových dřevin. Rovněž proběhlo zkontrolování pomníku na bojišti u Kuřívod. Brigády se zůčastnil D. Koral, P. Novák a J. Náhlovský, v dopoledních hodinách byl také nápomocen M. Janoušek. V pozdních odpoledních hodinách se prvně jmenovaní členové spolku rozloučili s pocitem dobře vykonané práce, který plně naplnil výraz slov, které zdůrazňují mozoly a pot při ůdržbě pomníků, která se nedá dělat v podobě planých řečí a bez odpovídajícího velení. Ve čtvrtek 19. října M. Janoušek a P. Novák natřeli stojan naučné tabule v Bosni a upravili okolní terén.

Br_rij_1DSCN2793 Br_rij_2DSCN2795 Br_rij_4DSCN2803
Br_rij_5DSCN2806 Br_rij_6untitled Br_rij_7untitled_0
 

Naučná stezka Po stopách bitvy u Tovačova 1866

Nová naučná stezka věnovaná prusko-rakouské válce roku 1866 vzniká v těchto dnech v Tovačově, kde 15. července 1866 došlo ke srážce rakouské Rothkirchovy brigády od VIII. armádního s boru s pruskou brigádou generálmajora Malotkiho. Naučná stezka, zřizovaná městem Tovačovem za spolupráce s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, má celkem 7 zastávek a návštěvníka provede nejzajímavějšími částmi bojiště a seznámí ho s průběhem bojů na Tovačovsku. Jedná se o první naučnou stezku věnovanou válečnému roku 1866 na území Moravy.
IMG_0929

IMG_0951 IMG_0954
IMG_0958 DSCN0208
 

Nová publikace o prusko-rakouské válce

Sedm let po vydání velké publikace autorů Pavla Běliny a Josefa Fučíka komplexně shrnující problematiku prusko-rakouského konfliktu nazvané prostě a výstižně "Válka 1866" se v říjnu letošního roku dostala na pulty knihkupectví kniha druhého jmenovaného pojmenovaná tentokrát "Válka 1866. Běda poraženým". Je pojata jako druhý díl výše uvedené publikace, do níž - jak autor zdůrazňuje v úvodu - nebylo možné zpracovat všechna témata, o což se alespoň částečně pokusil v předkládaném díle. Jak je již patrné z názvu, Josef Fučík se zaměřil na poraženou stranu, tj. rakouskou armádu, respektive celou habsburskou monarchii. Knihy se věnuje třem hlavním oblastem - osudům poražené rakouské generality v čele s polním zbrojmistrem Benedekem a jeho štábem, dále pak různým národnostním problémům v poraženém mocnářství (Klapkova maďarská legie, vzdávající se italští vojáci či celkové "české otázce") a konečně tragickém osudu kadeta Františka Kabeláče, který nahlíží z nového pohledu.
Je zřejmé, že tato publikace by neměla chybět v knihovně žádného ze zájemců o prusko-rakouskou válku roku 1866!

Fucik_-_beda_porazenym


 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 6. října 2012

V sobotu 6. října 2012 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové konalo další zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na programu bylo zejména řešení organizace letošní podzimní valné hromady, která se v sobotu 3. listopadu uskuteční na Chlumu u Hradce Králové a bude spojena s tradičními Dušičkami - pietní vzpomínkou na padlé vojáky. J. Jemelka přítomné seznámil s aktuální fází dokončování generálního katalogu památek z války roku 1866, přičemž přeložil i první verze zestručněné tištěné verze tohoto obřího díla pro některá vytipovaná bojiště. Dále J. Jemelka společně s technickým referentem pro oblast Moravy a Slezska J. Synkem informovali o chystaném vybudování naučné stezky po bojišti z prusko-rakouské války u Tovačova a zároveň o vytváření nové expozice věnované tomuto bojišti na tamním zámku. Rovněž bylo diskutováno zřízení digitálního archivu Komitétu, který by měl zejména spravovat P. Lazurko. Předsednictvo dále odsouhlasilo vyrobení sádrového odlitku v měřítku 1:1 pro zhotovení budoucího Pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Samozřejmostí byly i zprávy technických referentů z jednotlivých bojišť, z nichž vedle běžných udrožovacích prací vyniká sdělení J. Synka ohledně připravovaného restaurování pruského kyrysníka Bülowa v Ivani či informace J. Náhlovského o příslibu magistrátů měst Liberce a Turnova o vybudování tabule naučné stezky i v těchto lokalitách.
 

Brigáda v severních Čechách - Hodkovice nad Mohelkou

V neděli 16. září 2012 na hřbitově v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníku z prusko-rakouské války roku 1866 a 1. světové války J. Náhlovský a D. Koral vypleli plochu, kde se nacházejí okrasné dřeviny, která byla následně opětovně zasypána můlčovací kůrou. Rovněž došlo k odstranění ojedinělých rostlin z prostoru zasypaného kačírkem, který byl v srpnu ošetřen chemickým přípravkem proti růstu nežádoucí vegetace. Dále byly sestřihnuty šlahouny popínavých rostlin a z vrcholových částí vykartáčován ptačí trus. Konečnou fází bylo odstranění mechů z některých částí pomníku a odkopání drnů z prostorů k sousedním náhrobkům. Mulčovací kůru poskytnul MÚ v Hodkovicích n. M.
DSCN2780  DSCN2783
DSCN2784  DSCN2785  DSCN2786
 

Brigáda na mnichovohradišťském bojišti

V pátek 17. srpna proběhla další brigáda na mnichovohradišťském bojišti, která byla opět zaměřená hlavně na sekání trávy. Jelikož přálo počasí, práce se zaměřily i na terénní úpravy a to hlavně u pomníků e.č. 20 a 22, kde došlo k odkopání navršené zeminy s travními trsy a k jejich odvozu. Práce stejného zaměření se u těchto památek vykonaly před šesti lety, ale i přes pravidelné sekání trávy postupem času došlo k navršení terénu, takže nad zemí byla již pouze část obrubníků. U pomníku e.č. 9 byly provedeny podobné terénní úpravy a kříže e.č. 28 - 31 byly navíc natřeny černou barvou. Sekání trávy nebo drobnější práce spojené s úpravou nejbližšího okolí proběhly ve zmíněné lokalitě jednak u uvedených památek, ale rovněž u pomníků e.č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 16, 19, 21, 26, 27, 33, 34 a 35. V rámci spolkové brigády proběhlo i sekání na bojišti u Kuřívod u pomníků e.č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a 13. Okolí centrálního pomníku e.č. 1 nechal posekat Městský úřad Ralsko. Brigády se zúčastnil za Komitét 1866 M. Janoušek, P. Novák a J. Náhlovský. Ruku k dílu přiložil i pozvaný D. Koral, který s iniciativou nového rekruta spolku znovu řádně poznal, že k péči o pomníky nestačí pouze plané řeči, ale rozhodující jsou mozoly a pot.

DSCN2752  DSCN2753  DSCN2758

DSCN2755  DSCN2757  
 

Vzpomínka na Karla Kopala

V neděli 22. července se v dopoledních hodiních sešli na hřbitově v obci Řepov u Mladé Boleslavi lidé, spjatí různým způsobem s bývalým členem Komitétu 1866 Karlem Kopalem. Ten totiž právě před pěti lety (konkrétně 23. září 2007) ve svých 65 letech opustil navždy naše řady. Karel Kopal se především v 90. letech minulého století aktivně podílel na obnově severočeských bojišť z prusko-rakouské války r. 1866, zvláště pak toho u Mnichova Hradiště. Několik let působil v této oblasti také jako technický referent. V neděli přišli do Řepova uctít jeho památku a zároveň si připomenout jeho nedožité 70. narozeniny i 20. výročí do vstupu do Komitétu 1866 jeho příbuzní Miloslava a Pavel Kopalovi, jeho spolupracovník ze Škodovky Jiří Dobeš a zejména kolegové a kamarádi z Komitétu 1866 Petr Koucký, Jiří Jemelka, Jiří Hanuš, Jiří Vilím, Jiří Musílek, Zdeněk Studený, Milan Janoušek, Petr Novák a Martin Barus.
 

Vycházka u Tovačova

V sobotu 14. července 2012 se na bojišti u Tovačova uskutečnila již po sedmnácté tradiční vycházka organizovaná městem Tovačov, které bylo zastoupeno starostou města Mgr. Leonem Bouchalem a kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou. Celkem 38 zájemců o vojenskou historii tohoto regionu prováděl po bojišti člen Komitétu 1866 Jiří Jemelka. Vycházka byla zahájena u kříže poblíž autobusového nádraží (ev. č. MS 07), odkud se všichni přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice (ev. č. MS 06). U centrálního pomníku (ev. č. MS 01) se k účastníkům vycházky připojilo pět zástupců historických jednotek (pěší pluk č. 8 – Jan Kosina, Václav Kosina, Martin Uher a 27. prapor polních myslivců Jan Juna, Jan Březina) v dobových uniformách. Po výkladu o historii byli krátce vzpomenuti zemřelí členové Komitétu 1866, jejichž památka byla následně uctěna minutou ticha a čestnou salvou. Po krátké zastávce u Bezedného dolu se všichni přesunuli k pomníku pruského podplukovníka Behra (ev. č. MS 04), kde byla kastelánkou paní Zajícovou položena kytice věnovaná městem Tovačov. Po poutavém výkladu o průběhu bojů v okolí a po čestné salvě se celá společnost přesunula do Tovačova, kde byla vycházka zakončena přátelským posezením v restauraci U tří králů. Vycházky se zúčastnilo celkem pět členů Komitétu 1866 (Hanuš Jiří, Hradil Václav, Jemelka Jiří, Studený Zdeněk, Synek Jiří) a tři příznivci, kteří s Komitétem 1866 dlouhodobě spolupracují (Bartoš Zdeněk, Novák Ladislav, Štrych Miloslav).

IMG_9598  IMG_9609  IMG_9614

IMG_9657  IMG_9669
IMG_9684
 

Brigáda v severních Čechách – Svijany, Březina

V neděli 15. července proběhla v regionu severních Čech další spolková brigáda, tentokrát zaměřená na další fázi budování druhé větve tamní naučné stezky, která ve své úplné verzi povede z Chrastavy přes Liberecko a Turnovsko k Mnichovu Hradišti, kde se napojí na první větev mapující postup pruské Labské armády od Mimoně. Konkrétně byly vybetonovány základy a do nich umístěny stojany pro informační tabule ve Svijanech-Podolí (u vojenského hřbitova) a v Březině (u kostela sv. Vavřince, u nějž jsou rovněž pohřbeny oběti války 1866). Obě tabule jsou budovány díky ochotě obecních úřadů v obou uvedených obcích, které zbudování těchto naučných tabulích finančně zajistily. Brigády, která byla výrazně komplikována proměnlivým počasím, se zúčastnili M. Janoušek, P. Novák a M. Barus.

15.7._1   15.7._2

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM