Odhalení obnoveného pomníčku v Litomyšli

Odhalení obnoveného pomníčku v Litomyšli

Takřka šest desítek lidí se sešlo v úterý 28. 5. 2013 v 17. hodin v Litomyšli,  při příležitosti pietního aktu u obnoveného pomníčku Floriana Pinglera. Součástí aktu bylo mimo svěcení pomníčku i čtení všech jmen v Litomyšli zemřelých rakouských a pruských vojáků dostupných z matriky. Akci uspořádal Historický klub Záviš ze Svitav.

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/8/8250/8250453_e444f64507ac43e0e378a441a82de92d/images/DSC_0665.jpg?ver=2http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/8/8250/8250453_e444f64507ac43e0e378a441a82de92d/images/DSCN0030.jpg?ver=2

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/8/8250/8250453_e444f64507ac43e0e378a441a82de92d/images/DSC_0644.jpg?ver=2

 

Brigáda na Tovačovsku

Ve středu 22. května 2013 se uskutečnila brigáda na Tovačovsku. Nejprve bylo upraveno okolí pomníku na Skašovské hrázi (ev. č. 8), posekána tráva a nakonec byl celý pomník tlakovou vodou zbaven řas a lišejníků. Byl zkontrolován stav kříže u mlýna (ev. č. 7) a provedeny drobné úpravy okolí u ústředního pomníku (ev. č. 1) a kříže vedle něj (ev. č. 3). Pískovcový pomník setníka Součka (ev. č. 2) byl očištěn tlakovou vodou od ptačího trusu. Poté byla provedena kontrola kříže (ev. č. 15) na hřbitově v Rokytnici, kde bude muset být výhledově opraven nápis na plechové tabulce. Nakonec bylo upraveno okolí pomníku u hřbitova v Dluhonicích (ev. č. 12), byla posekána tráva v jeho bezprostředním okolí a odstraněn nános zeminy od jeho soklu. Poté byl celý pomník očištěn tlakovou vodou. Za příznivého počasí a po důkladném vyschnutí budou všechny očištěné pomníky hydrofobizovány a tam, kde to bude nutné, budou i obnoveny nápisy. Brigády se zúčastnili Václav Hradil, Petr Hradil (kterým náleží dík za poskytnutí centrály a vysokotlaké myčky), Jiří Jemelka, Ladislav Novák a Jiří Synek.

IMG 3656IMG 3676

IMG 3688IMG 3712

IMG 3723IMG 3756

 

Severní Čechy - Turnov

Dne 5. května nechalo město Turnov instalovat u hřbitova v městské části Hruštice stojan, dle vlastní konstrukce, s naučnou tabulí zabývající se událostmi v roce 1866. Tabule je součástí trasy mezi Chrastavou a obcí Mužský.

P5110720

P5110722

 

Severní Čechy – Klášter Hradiště nad Jizerou

V neděli 18. května D. Koral na mnichovohradišťském bojišti posekal trávu a provedl práce související s úpravou terénu u pomníku e.č. 26, 27, 28-31, 33 a 34.

12

34

 

brigádu na bojišti u Hradce Králové

Dne 4.5. odpoledne uskutečnila Věra Hladíková drobnou brigádu na bojišti u Hradce Králové. V Dohalicích očistila pomník rak.Knebelovy brigády od X.armádního sboru (plastika lva, ev.č.382) od různých nečistot a kameny tvořící podstavec očistila od mechu a lišejníků. Upravila i okolí pomníku. U silnice do Sadové, na louce za býv.cukrovarem, očistila pomníky ev.č. 188, 190 a 191

 

Severní Čechy - Kuřívody

Dne 27. dubna 2013 proběhla brigáda na kuřívodském bojišti zaměřená na odklizení spadlého listí a jehličí v okolí pomníků a aplikaci herbicidu proti růstu nežádoucí vegetace. Hlavní náplň přesto spočívala v již tradičním sběru odpadků všeho druhu podél obou stran silnice E268, při kterém bylo naplněno 26 igelitových pytlů! Ani letošní rok se neobešel bez nějaké rarity, kterou se staly obě bočnice a kostra z gauče. I když některé věci nebo zbytky potravin se nacházely již ve značném stupni rozkladu a silně zapáchaly, neodradilo to J. Náhlovského, P. Nováka a M. Janouška a v dopoledních hodinách D. Korala od záslužné činnosti, když si uvědomíme, že obdobný sběr se provádel také na jaře loňského roku. Pytle poskytnul Městský úřad Ralsko, jehož technické oddělení nashromážděné množství svezlo hned následující pondělí.

Brigáda 27.4.2013

DSCN3124DSCN3127

 

Brigáda Prachov

V sobotu 13.dubna se uskutečnila brigáda na jičínském bojišti. Vzhledem k tomu, že se blíží centrální akce Komitétu v Prachově, byla brigáda zaměřena právě na tuto lokalitu. Zúčastnili se pánové P.Lazurko, M.Trakal, P.Skalský, J.Votrubec, P.Koucký, M.Malach, P.Daníček, M.Drapák, Z.Studený s bratrem Stanislavem.

Hlavním cílem bylo očištění celého pruského pomníku 18.pěšího pluku a srovnání kamenných schodů, vedoucí k pomníku. Dále byl srovnán do roviny vedlejší rakouský pomník, odtažen starý ležící pařez a shrabáno celé prostranství u pomníků.

 

Brigáda na Václavickém bojišti

Brigády se učástnilo 5 členů "Spolku přátel vojenské historie, 6.praporu polních myslivců -Náchod" a já:D,jmenovitě to byli:

Jan Čížek,Martin Štěpař,Radek Teichman se synem Ondrou a Tomáš Böhn.

Naplánované práce byly především na Václavickém bojišti. V celku šlo o teréní úpravy.

Snížený terén byl u pomníků evid.čísel: 79,68 a 85. Za učelem odhalení betonových a pískovcových základů. Tím tak zabránit postupu další vzlínající vlhkosti.

dále očištění a pohrabání uschlé vegetace u památek.číslo: 106,107,83,105, a 108.

proběhly také drobnější práce jako např: sběr odpadků,menší očištění pískovce od mechů a odstranění suchých dřevin.

xx 2

x 3x 4x 5

x 6x 7x 8

x 9x 10x 11

 

 

Instalace nápisových tabulek na několika hrobech mnichovohradišťského bojiště

Instalace nápisových tabulek na několika hrobech mnichovohradišťského bojiště

V pondělí 11. března 2013 na bojišti u Mnichova Hradiště připevnili M. Janoušek a J. Náhlovský u pomníků e.č. 4, 18, 20, 21, 40 - 43 a 45 nové nápisové tabulky udávající počet pohřbených vojáků.

P3110220P3110230P3110241

 

Otevření výstavy Via Belli 1866 v Severočeském muzeu v Liberci

Otevření výstavy Via Belli 1866 v Severočeském muzeu v Liberci

Dne 4. dubna 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření výstavy věnované prusko-rakouské válce roku 1866, která byla instalována k příležitosti 145. výročí postavení pomníku v liberecké Zahradě vzpomínek. Výstavu tvoří panely zapůjčené Komitétem 1866 a fotografie pomníků z prusko-rakouské války roku 1866 z bývalého libereckého okresu. Informační texty doplňuje soupis jednotek, které se dopňovaly v rámci c.k. armády z Liberecka. Rovněž jsou zde uvedeny lokality, kde byly příslušné jednotky v roce 1866 nasazeny proti nepříteli. Za Komitét 1866 se otevření zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, D. Koral, M. Janoušek, P. Lazurko a J. Votrubec. Přitomni byli také členové Klubu vojenské historie z Liberce.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM