Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

Dne 17.4.2010 se uskutečnila na královéhradeckém bojišti jarní brigáda. Tato akce byla tentokrát zaměřena, stejně jako na ostatních bojištích, na ošetření a nátěry tabulí naučných stezek a případnou úpravu okolí těchto tabulí. Brigády se účastnili: Jiří Kozák, Jiří Musílek, Pavel Mrkvička a Jiří Vilím. Během dopoledne však musel kolega Musílek odjet za svou prací. Roman Pokorný se omluvil s tím, že si vykoná brigádu dle našich požadavků až mu zaneprázdněnost dovolí.

Ve třech lidech jsme se tedy věnovali údržbě tabulí na naučné stezce vedoucí jižním křídlem bojiště od Cerekvice přes Nechanice a Hrádek do Rozběřic ke „Šramovu kříži“. To znamená, že bylo ošetřeno celkem 26 kusů tabulí. Cestou byla pořizována fotodokumentace k připravovaným opravám památek. Pomoc nabídl se členy 18. pěšího pluku také Jan Šmíd, který by dodělal spojovací trasu z Hořiněvsi do Josefova.

V podvečer jsme skončili u muzea na Chlumu, kde nás kolega Chvojka provedl po budově nového muzea.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1. května 2010

Dne 1. května 2010 se uskutečnilo v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové další ze zasedání předsednictva Komitétu 1866. Na jeho počátku referoval místopředseda R. Teichman přítomným o problémech s vyúčtováním projektu Historické rekonstrukce a o dalších akcích souvisejících s tímto projektem. Za nepřítomného technického referenta pro severní Čechy J. Náhlovského seznámil přítomné opět R. Teichman s podrobnostmi smluv, které byly Komitétem uzavřeny se sedmi obcemi v okolí Mnichova Hradiště, z jejichž prostředků bude financováno vydání skládaček a průvodců po tamní naučné stezce. Jednotliví techničtí referenti pak informovali o aktualitách ze svých regionů. Technický referent pro Moravu a Slezsko J. Jemelka podal další informace o chystané centrální akci v Tovačově a dále informoval o konferenci o drobných památkách, jíž se za Komitét zúčastnil a kde o naší činnosti rovněž přednesl příspěvek. Do Komitétu byli následně přijati dva noví členové. Předseda J. Komárek vyzval k větší aktivitě pracovní skupinu, zabývající se shromažďováním financí pro stavbu pomníku ve Střezeticích. R. Teichman a P. Mrkvička informovali o možnosti financovat opravy některých pomníků prostřednictvím zdrojů z Místních akčních skupin (MAS), které jsou aktivní téměř na celém území státu. Právě P. Mrkvička podal na MAS Hradecký venkov žádost na opravu 24 pomníků na královehradeckém bojišti.
 

Severní Čechy (Kuřívody, Mnichovo Hradiště)

Severní Čechy (Kuřívody, Mnichovo Hradiště):
Dne 3.4.2010 proběhla brigáda na bojišti u Kuřívod, zaměřená hlavně na sběr odpadků podél silnice E268 mezi pomníky e.v. 1 a 13. Při sběru bylo nashromážděno 16 igelitových pytlů s odpadky a mezi kuriozity letošního sběru patří WC mísa se splachovadlem a zářivkové těleso. Uvedený počet pytlů sice nedosáhl loňského počtu 19 kusů, ale nicméně se vyrovnal roku 2008. Je to důkaz, že si někteří "lidé" úsek dlouhý cca 1,5 km stále pletou s domácím prostředím, kde také odhazují vše nepotřebné na podlahu. Další práce spočívaly v odstranění čtyř mohutných pařezů u pomníku e.č. 6 a 7 a rovněž se u všech pomníku na tomto bojišti uhrabalo okolí. Na bojišti u Mnichova Hradiště u pomníku v lokalitě "V Dolcích" se vyřezaly zbývající náletové dřeviny a uhrabalo okolí, čímž se odstranily poslední zbytky po skládce odpadu, která zde v minulosti svévolně vznikla. Zúčastnění J. Náhlovský, P. Novák a M. Macek se zástupkyní KVH Česká Lípa, několik hodin byl rovněž přítomen M. Bratrych.
 

Komitét 1866 - 13.11.2009 - Severní Čechy (Stráž nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou)

Dne 10.10.2009 byl obnovien ve Stráži n. N. pomník, který připomíná místo, kde došlo ke zranění četaře c.k. husarského pluku č. 10 Emericha Berty. Pomník byl postaven v roce 1902 a v 60. letech minulého století zničen, viz. článek v Bellum 1/2007. Výrobu kamenného podstavce a vlastní montáž provedla firma Kamenictví Novotný, kovové prvky zajistilo umělecké kovářství p. Postracha a betonový základ zhotovil J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák v rámci spolkové brigády 1.11.09. Náklady spojené s obnovou pomníku hradil z rozpočtu Obecní úřad Stráž n. N. Dne 1.11. uvedení členové Komitétu 1866 také provedli v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníku z války roku 1866 a 1. světové války rozsáhlý úklid a odstranění popínavých rostlin.

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 10.10.2009 - Severní Čechy (Kuřívody, Boseň)

Dne 10.10.09 proběhla brigáda zaměřená v Kuřívodech na instalaci křížků, u pomníku e.č. 6, 7 a 11, které byly nově vyrobeny. Jedná se o náhražku křížků z roku 2007, které byly odcizeny, tato skutečnost se zjistila v srpnu, viz aktuality z 12. 8. 2009. Na finančním pokrytí jejich výroby ve výši 1.300,- Kč. se podílelo 6 členů Komitétu 1866 z vlastních prostředků. Ve jmenované lokalitě byla také vysekána tráva v blízkosti pomníku e.č. 1, 6 a 7 a proběhla kontrola zbývajících pomníků u hlavní silnice. V Bosni probíhaly práce zaměřené na zabetonování držáků tabule naučné stezky Mimoň-Boseň. Zúčastnění J. Náhlovský, M. Barus, M. Janoušek, P. Novák a J. Woisetschläger. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 13.10.2009 - Informace o zasedání předsednictva 3. 10. 2009

Místopředseda R. Teichman přítomné informoval o jednání s partnery, kteří se spolu s Komitétem 1866 podílí na realizaci česko-polského projektu Historické rekonstrukce, jež se uskutečnilo 21. září v polské Nyse. Poté byly kladně zhodnoceny proběhnuvší akce, především vzpomínková akce, která se 26. září uskutečnila ve Dvoře Králové nad Labem. Neradostnou informaci přinesl technický referent královehradeckého bojiště P. Mrkvička – havárií bylo poškozeno nově opravené oplocení vojenského hřbitova v Sadové, škoda byla odhadnuta na 15 000 Kč. Oproti tomu však byla dokončena oprava souboru pomníku na Hejcmance nedaleko Rozběřic. Technický referent pro Moravu J. Jemelka podal zprávu o probíhající rekonstrukci ústředního pomníku v Tocačově. J. Náhlovský, technický referent pro severní Čechy, referoval o třech vrcholových křížích, které byly na počátku srpna zcizeny z pomníků na kuřívodském bojišti. Šest členů Komitétu 1866 se rozhodlo přispět ze svých prostředků na výrobu kopií, které budou v nejbližší době osazeny na pomníky. V rámci projektu Historické rekonstrukce byla vytvořena čtyřčlenná skupina, jejímž úkolem bude příprava nových internetových stránek Komitétu 1866 a Portálu 1866. Další pracovní skupina má pak na starosti přípravu textových podkladů pro informačně-propagační materiál plánované výstavby pomníku jezdecké bitvy u Střezetic. Výsledek jejich práce má být představen na Valné hromadě, která se uskuteční 24. října na Chlumu  

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 27.8.2009 - Severní Čechy (Boseň)

Odpoledne 27.8.2009 proběhly práce na pomníku, který se nachází na boseňském hřbitově. Pomník se nakláněl směrem k hřbitovní zdi a jeho části byly zcela uvolněné. Proto se celý pomník rozebral, odstranily se kořeny popínavých rostlin a vybudoval se nový základ. Materiál pro zhotovení základu poskytnul Obecní úřad Boseň. Dále se vysekala tráva u dvou křížů v okolí zmiňované obce. Zúčastnění: J. Náhlovský, M. Barus, M. Janoušek, J. Votrubec a J. Woisetschlaeger. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 26.8.2009 - Informace o průběhu Valné hromady konané na Chlumu 24.10.2009

27. Valná hromada Komitétu 1866 se konala v sobotu 24. října v restauraci Na Bojišti v obci Chlum. Účastnilo se jí 29 řádných a jeden zasloužilý člen našeho spolku. Valná hromada měla na programu jediný bod - projednání vybudování pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Místopředseda R. Teichman informoval přítomné především o činnosti pracovní skupiny, která se v tomto směru angažovala. Přečetl také závěr textu připravované propagační brožury, která by nám měla pomoci získat dostatečné finanční prostředky. Poté se slova ujal předseda J. Komárek, který přestavil svou ideovou i reálnou vizi pomníku, s níž zavládl v podstatě většinový souhlas. Krátká diskuze pak byla přerušena odchodem na „dušičkový" pietní akt, který se konal na na nově zrenovovaném vojenském hřbitůvku Hejcmank u Rozběřic. Po návratu do restaurace byla vyhlášena pauza na oběd, během níž probíhala diskuze o pomníku především v kuloárech. Protože nikdo neměl výraznějších námitek, byla idea pomníku schválena a valná hromada ukončena. Poté se ještě několik členů předsednictva vydalo za sochařem Novákem, se kterým konzultovali další možné podoby pomníku.

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Komitét 1866 - 12.8.2009 - Severní Čechy

Dne 11.8.2009 (úterý) bylo zjištěno na bojišti u Kuřívod u pomníku e.č. 6 a 7 odcizení křížku z vrcholového dílu. Jedná se o stejnou záležitost, která byla zmíněna ve zprávě z brigády v sobotu 8.8.2009. Ztráta křížků, jeden váží několik dekagramů, které se na zmíněných pomníkách ještě při sobotní brigádě nacházely je důkazem toho, že na zmíněné bojiště docházejí pochybné existence, lépe řečeno lůza, které si patrně dokazují svoji sílu a ukazují na totální hloupost. Bohužel ničí práci lidí, kteří během několika let dokázali zcela zničené památky obnovit a pravidelně udržovat jejich okolí, pro poctivé návštěvníky, kteří mají zájem o historii nebo si váží práce lidí, kteří se ve volném čase věnují záchraně památek a nezáleží ke kterému časovému období se vztahují. O opakovaném odcizení památek byl informován Městský úřad Ralsko, v jehož lokalitě se kuřívodské bojiště nachází. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 12.8.2009 - Severní Čechy

V sobotu 8.8.2009 proběhla brigáda v okolí Kláštera Hradiště nad Jizerou a Kuřívod. Práce byly hlavně zaměřeny na vysekání trávy v okolí pomníků a stojanů naučné stezky. U Kláštera Hradiště n. J. se vysekala tráva u pomníku na hřbitově, u všech pomníků směrem na Jívinu a Dolní Rokytu a taktéž u pomníku pruského myslivce Wolfa a křížů, které se nacházejí v blízkosti zmíněného pomníku. Rovněž proběhla kontrola zda památky neutrpěly škody po několika vichřicích. Na kuřívodském bojišti bylo zjištěno několik stromů, které byly poničeny v těsné blízkosti pomníků e.č. 6 a 7, ale ty již byly pokáceny a odvezeny. U zbývajících pomníků na tomto bojišti nenápachaly povětrnostní živly žádné škody. Taktéž nebyly zjištěny škody na již postavených tabulích zdejší naučné stezky. Co odolalo prudkým přílivům větru, to ovšem neodolalo lidské chamtivosti a nepochopitelné hlouposti. U pomníku e.č. 11 bylo zjištěno odcizení křížku, který se nacházel na vrcholovém dílu. Zarážející je skutečnost, že kříž měl výšku okolo 30 cm a váhu několik dekagramů, tzn. pro učely ,,zbohatnutí" při prodeji ve sběrně naprosto nevhodný. Zúčastnění na brigádě J. Náhlovský, J. Horký, O. Král, T. Vondryska a J. Votrubec. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM