Zasedání předsednictva Komitétu 5. února 2011

V sobotu dne 5. února 2011 se v areálu Bastionu IV josefovské pevnosti konalo letošní druhé zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, jehož se zúčastnili rovněž členové revizní komise, kteří kontrolovali loňské účetnictví. Předseda Komitétu 1866 Ing. Josef Komárek společně s technickým referentem pro bojiště u Hradce Králové Pavlem Mrkvičkou informoval přítomné o úspěšné opravě 24 pomníků na královéhradeckém bojišti, která byla realizována z prostředků Místní akční skupiny Hradecký venkov (viz i předchozí aktualita). Místopředseda Komitétu 1866 Ing. Radek Teichman sdělil přítomným, že žádost o dotaci z Euroregionu Glacensis na realizaci některých akcí nebyla úspěšná. V důsledku toho se ruší zářijová centrální akce Komitétu 1866 v Broumově - centrální akce bude nouzově spojena se vzpomínkovými akcemi k výročí 145. výročí bitvy u Hradce Králové, které se uskuteční 2. července 2011 na Chlumu u Hradce Králové. Technický referent pro oblast Moravy a Slezka Jiří Jemelka zhodnotil dosavadní práce na generálním katalogu památek z války roku 1866 jako poměrně uspokojivé. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský sdělil přítomným, že podal množství žádostí na obecní úřady kvůli opravám pomníků, které však byly zatím spíše neúspěšné. Předsednictvo se rovněž zabývalo blížící se valnou hromadou, která se uskuteční 26. března v Hradci Králové a která si ze svého středu zvolí nové předsednictvo. Jedním z bodů programu byly rovněž nové informace o sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Nově byla také ustanovena redakční rada spolkového časopisu Bellum 1866. V rámci diskuze proběhla dlouhá debata ohledně pojetí brigád a jejich proplácení - tento bod bude definitivně vyřešen na příštím zasedání předsednictva.
 

Film o získané dotaci

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 podal v loňském roce žádost o dotaci na opravu souboru 24 pomníků z královéhradeckého bojiště na Místní akční skupinu Hradecký venkov, která sdružuje místní mikroregiony Hustířanka, Obce památkové zóny 1866, Nechanicko a Urbanická brázda. Žádost byla úspěšná, a v blízké době se tak začně s rekonstrukčními pracemi. Na  internetových stránkách Místní akční skupiny Hradecký venkov se o tomto projektu objevil dokonce krátký film, který můžete shlédnout pod tímto ODKAZEM a v němž za Komitét hovoří technický referent pro bojiště u Hradce Králové Pavel Mrkvička.
 

Smutná zpráva - František Nemerád

S lítostí a smutkem v srdci oznamujeme, že v sobotu 15. ledna řady Komitétu navždy tragicky opustil náš kolega, spolubojovník, olomoucký patriot a kamarád František Nemerád.
Poslední rozloučení s naším věrným spolupracovníkem se bude konat v pátek 21. ledna v Náměšti na Hané ve 12 hodin. Sraz uniformovaných účastníků pohřbu, kteří budou chtít Frantu vyprovodit na jeho poslední cestě bude tamtéž již v 11 hodin.

Všichni, kdo jste jej znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Franta


Čest jeho památce!
 

Zasedání předsednictva Komitétu 8. ledna 2011

V sobotu 8. ledna 2011 se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo další pravidelné zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Místopředseda Radek Teichman nejprve informoval přítomné o složité situaci s vyútováváním společného česko-polského grantu Kladské pomezí v zrcadle dějin, na němž participuje i Komitét, ze strany hlavního partnera města Kladsko. Poté sdělil příjemnější novinu o úspěšném jednání s Místní akční skupinou Hradecký venkov, která poskytne dotaci na opravu 24 pomníků na královéhradeckém bojišti. Ke konci roku 2010 byla ronvěž dokončena oprava vojenského hřbitova z války r. 1866 v Broumově, kde se letos v září uskuteční centrální akce Komitétu. Technický referent pro oblast Moravy a Slezska Jiří Jemelka shrnul dosavadní práce na generálním katalogu památek z války r. 1866 a vyzval přítomné k finalizaci jednotlivých částí tohoto velmi potřebného centrálního soupisu. Jedním z důležitých bodů jednání byla samozřejmě i sbírka na Pomník padlých koní ze srážky jízdy u Střezetic, na nějž nedávno přispělo např. město Jaroměř či obec Střezetice. Po skončení samotného zasedání se členové předsednictva přesunuli do královédvorského pivovaru Tambor, s jehož majitelem dojednali vzájemnou spolupráci.
 

Severní Čechy (Stráž nad Nisou, Dlouhý Most)

V sobotu dopoledne 11. prosince 2010 v obci Stráž nad Nisou liberecký arciděkan R. Jurnečka vysvětil pomník, který byl v prosinci loňského roku zcela obnoven na místě smrtelného zranění četaře Emericha Berty z rakouského husarského pluku č. 10. Starosta obce K. Jäsche potom odhalil naučnou tabuli u kostela sv. Kateřiny. Tabule je hlavně věnována srážce u Stráže nad Nisou 23. června 1866 a rovněž popisuje historii pomníků věnovaných Emerichovi Bertovi, který padl v uvedené srážce. Před těmito slavnostními akty se uskutečnila přednáška na téma prusko-rakouské války r. 1866, která byla doplněna filmovým materiálem.

IMG_7334      IMG_7371    IMG_7393

Odpoledne proběhl v obci Dlouhý Most konal pietní akt na hřbitově u pomníku padlých z roku 1866, u kterého byla v říjnu 2010 rekonstruována nápisní deska. Přítomná veřejnost se v krátkosti dozvěděla bližší informace o pohřbených a také kdo se podílel na opravě. Po skončení pietního aktu se uskutečnila přednáška na téma prusko-rakouské války roku 1866 na jejímž konci byl křest nové knihy J. Náhlovského Srážka u Dlouhého Mostu 24. června 1866. Kniha se hlavně zabývá průběhem zmíněné srážky, ale také následné pruské okupace obce a nejbližšího okolí. Rovněž je uvedena historie několika pomníků připomínající zemřelé v uvedené srážce. Určitě zaujme osud prvního padlého rakouského důstojníka v Čechách v roce 1866, jehož mrtvola byla na počátku července válečného roku převezena z Turnova do Pardubic. Příslušné kapitoly se podrobně zabývají organizací pruské pěchoty, jednak u postupující pěší kolony a také v táboře při polním tažení. Tyto podrobnosti jsou tímto poprvé uveřejněny v česky psané literatuře, z nichž zajisté za pozornost stojí zajištění tábora proti nepřátelskému přepadu nebo povinnosti vojáků podle táborového řádu popř. rozměry výkopu pro latrínu. Publikaci doplňuje několik desítek černobílých fotografií a také celostránkové barevné fotografie.
Tato publikace není v klasické knihkupecké distribuční síti, lze ji však zakoupit na Obecním úřadě v Dlouhém Mostě či objednat u autora prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obou kulturních akcí se za Komitét 1866 zúčastnil J. Náhlovský, P. Daníček, J. Horký, M. Macek, P. Lazurko, M. Janoušek, P. Novák a J. Votrubec.
IMG_7400   IMG_7411   IMG_7445    IMG_7461                                                                

                                                                     image014
 

Zasedání předsednictva Komitétu 11. prosince 2010

V sobotu 11. prosince 2010 proběhlo ve IV. bastionu josefovské pevnosti poslední letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. V úvodu schůze místopředseda Komitétu Radek Teichman informoval přítomné o jednání v rámci česko-polského projektu Historické rekonstrukce, jehož vyúčtování je velmi zdlouhavé. Předseda Josef Komárek a jednatel Tomáš Kaláb navrhli spolupráci Komitétu s královédvorským pivovarem Tambor, bylo rozhodnuto, že definitivní vyjádření padne na lednové schůzi, která se uskuteční ve Dvoře Králové. Dále proběhla delší diskuze o kompletnosti generálního katalogu památek z prusko-rakouské války r. 1866 a možnosti doplňování Centrální evidence válečných hrobů, kterou vede Ministerstvo obrany. Významnou částí schůze bylo rovněž zhodnocení dosavadní sbírky na Pomník padlých koní u Střezetic - máme předběžně příslíbený příspěvek od některých obcí i jiných právnických osob. Závěr schůze se odehrál v josefovském ateliéru akad. sochaře Petra Nováka, který nám představil  velmi  povedený model budoucího Pomníku padlých koní v měřítku 1:5.
 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 6.11.2010 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové plánovaná podzimní brigáda, které se zúčastnili: Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím. Práce se soustředily zejména na údržbu okolí pomníků v lese Svíb a Holá, kdy byly křovinořezem a motorovou pilou odstraněny náletové dřeviny a shrabáno listí v okolí památek po jejich předchozím očištění. Započali jsme u pomníků ev.č. 223 a 272, při vchodu do lesa Svíb. Ošetřeno bylo také okolí pomníků ev.č. 219, 278, 276 a 159. Pomníky ev.č. 272 a 219 byly již opraveny, pomník ev.č. 278 byl rozpracován a na pomnících ev.č. 276 a 159 kameníci Novotní usilovně pracovali. Pod jejich dohledem byly ze statného dubu u pomníku rakouského pěšího pluku č. 26 uříznuty tři silné větve, které již při pohledu ze silnice památku zakrývaly a přímo ji ohrožovaly. Dále jsme pokračovali „Alejí mrtvých“ po pomnících ev.č. 145 (již opravený, chybí jen osadit litinové oplocení), ev.č. 408, 383, u litinové tabule ev.č. 187 generála von. Fransecky, která již nebyla v křoví v létě k nalezení, byl odstraněn několikaletý nálet, poté na křižovatku s pomníky ev.č. 146, 155, 157 a 433 (tyto čtyři pomníky také již opravené) nakonec na jižní okraj lesa podél pomníků ev.č. 7, 269 až k myslivci ev.č. 292.

Druhá část brigády se odehrála v severozápadní části lesa Holá u pomníků ev.č. 9 a 247, kde stále bojujeme s obrážejícími trnkami, které byly odstraněny před několika lety. Lokalita byla posekána křovinořezem, shrabáno listí a spáleno dřevo od minulé brigády. Dále jsme chtěli pokračovat do Horního Přímu k pomníku ev.č. 320, rakouského pěšího pluku č.74, kde měly být ořezány lípy kolem památky, ale stále sílící déšť brigádu předčasně ukončil. Toto bude dokončeno příležitostně při některé z příštích návštěv bojiště.

 

Brigáda v severních Čechách (Stráž nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Březina)

Dne 27. 11. 2010 se uskutečnila brigáda ve Stráži nad Nisou, kde byl instalován stojan naučné stezky. Zároveň proběhlo odstranění blízkých křovin a úprava terénu. V Hodkovicích nad Mohelkou byl prostor u pomníku z války roku 1866 a 1. světové války zbaven plevelů. V Březině došlo k postavení pomníku na nově vybudovaný základ a k úpravě okolí.
Zúčastnění J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák.
 

Výstava zbraní v Muzeu Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska si Vás dovoluje pozvat na dlouhodobou výstavu "Zbraně. Vojenské zbraně ze sbírek muzea", která bude 27. listopadu 2010 zpřístupněna veřejnosti a na níž budou - jak název napovídá - prezentovány vojenské zbraně, pocházející z depozitářů mladoboleslavského muzea. Výrazně zde bude zastoupena i výzbroj související s prusko-rakouskou válkou r. 1866, prezentován by zde měl být i Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Výstava dlouhodobá a není zatím známo datum jejího ukončení, takže zájemci mají reltivně dostetak času tuto zajímavou prezentaci muzejních sbírek navštívit.
Na přípravě výstavy se podílel člen Komitétu 1866 a zaměstnanec mladoboleslavského muzea Filip Krásný.

Plakat-Zbrane

 

Brigáda v severních Čechách - Březina, Mnichovo Hradiště, Bílá Hlína, Rokytá, Kuřívody

V sobotu  6. 11. 2010 se uskutečnila brigáda zaměřená hlavně na vybetonování základu k pomníku e.č. 53, který se nachází na hřbitově v obci Březina. Za několik desetiletí se spodní část památky nacházela značně zasypaná v okolním terénu. U Mnichova Hradiště byla posekána tráva a uhrabáno okolí pomníku e.č. 41 a uhrabáno okolí u pomníku e.č. 42 . Stejně zaměřené aktivity proběhly v okolí Bílé Hlíny u pomníku e.č. 2, 4 a 5, u Rokyté (Ševčína) e.č. 1 a u centrálního pomníku e.č. 1 na kuřívodském bojišti. Zúčastnění J. Náhlovský a M. Barus.

    611-br    611-do  611-ku
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM