Otevření nové naučné stezky a expozice v Tovačově

Otevření nové naučné stezky a expozice v Tovačově

            V sobotu 30. března 2013 se v Tovačově konalo od 13.30 hodin slavnostní otevření nové naučné stezky „Po stopách bitvy u Tovačova 1866“, které moderovala kastelánka tovačovského zámku paní Květa Zajícová a kterému přihlíželo přibližně 60 diváků. Po krátkých projevech starosty města Mgr. Leona Bouchala a zástupce Komitétu 1866 Jiřího Synka byla odhalena informační tabule před Pernštejnskou věží tovačovského zámku, kterou naučná stezka začíná. Atmosféru celého slavnostního aktu dotvářela přítomnost skupiny 17 členů spolků vojenské historie pod velením Vladimíra Holíka, kteří zajišťovali čestnou stráž u informační tabule a také čestné salvy z dobových zbraní. V uniformách 8. pěšího pluku barona Gerstnera to byli zástupci Vojensko-historického spolku v Brně (Vladimír Holík, Vladimír Holík ml., Jiří Holík, Boris Fiedler, Pavel Bednář, Milan Hepnárek, Tomáš Řezníček) a další jejich kolegové z Prostějova, Olomouce a Tovačova (Jan Kosina, Václav Kosina, Josef Melichar, Martin Uher, Petr Labaš, Tomáš Zemánek). Dále byl dvěma členy zastoupen 27. prapor polních myslivců z Olomouce (Jan Juna a Jan Březina) a také Brněnský městský střelecký sbor (Pavel Hofmann a Jiří Hofmann). Mezi diváky se objevily i dvě dámy v dobových kostýmech (Zdenka Junová a Veronika Fiedlerová). Korunu českou zastupoval předseda její olomoucké pobočky MUDr. Pavel Andrš.

            Poté se všichni přesunuli na vnitřní nádvoří tovačovského zámku, v jehož Arkádovém křídle se veřejnosti otvírala nová stálá expozice věnovaná bojům v okolí města v roce 1866. Uniformovaní vojáci utvořili na nádvoří špalír a po slavnostním přestřihnutí pásky provedeném starostou města za asistence kastelánky zámku a místostarosty Marka Svobody a po salvě z pušek, jejíž účinky znásobila příznivá akustika uzavřeného nádvoří, si již mohli návštěvníci prohlédnout exponáty v nové expozici.

            Celý program uzavřel v 14.45 Jiří Synek svou přednáškou v obřadním sálu ve druhém patře Vídeňského křídla zámku, v jejímž průběhu seznámil zájemce s historií prusko-rakouské války, boji v okolí Tovačova a Přerova a také s péčí o památky z války roku 1866.

            Celé akce se zúčastnili členové Komitétu 1866 Václav Hradil, Jiří Jemelka, Zdeněk Klobouk, Jan Kosina, Zdeněk Otruba a Jiří Synek a také příznivci tohoto spolku Zdeněk Bartoš, Jindřich Bartošek, Petr Indrák, František Jemelka a Ladislav Novák.

            Je nutno vyjádřit poděkování vedení města a zámku Tovačov, díky nimž se celá akce mohla realizovat a také všem příslušníkům spolků vojenské historie, kteří pod příkladným velením Vladimíra Holíka podtrhli důstojnost těchto slavnostních okamžiků.

           

Všechny fotky z této akce najdete na serveru RAJČE

 

01 Tovačov04 Tovačov07 Tovačov

 

 

Nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866

Právě vyšlo nové číslo spolkového časopisu Komtétu pro udržování památek z války roku 1866 Bellum 1866. Vzhledem k tomu, že se jedná o první číslo v daném ročníku, jeho obsah úzce souvisí s naším spolkem jako takovým. Stěžejní část je tvořena výroční zpráva za rok 2012, obsahující zejména zprávy z jednotlivých bojišť. Další významnou složku pak tvoří zápisy ze schůzí předsednictva i z valných hromad. Číslo je dále doplněno několika vzpomínkami na bývalé členy Komitétu a nově vytvořenou rubrikou - kalendáriem. Podrobnější informaco o obsahu naleznete v našem e-shopu, kde lze časopis (včetně starších čísel) také objednat. Členové Komitétu 1866 nové číslo obdrží na valné hromadě 20. dubna v Hradci Králové.

 

Drobná brigádka před Velikonocemi

Dne 23.3. proběhla malá akce na starém hřbitově u kostela sv.Jana Křtitele v Dohaličkách, kde R. Bílek a V. Hladíková s dcerkou očistili od ptačího trusu pomníky č.179-181, 12, 35 a na zdi zasazenou desku na památku 223 vojáků zde pohřbených (ev.č.301).

PICT0082PICT0074PICT0075

 

PICT0076

 

Termín 34. valné hromady

Po mimořádném setkání členů předsednictva Komitétu 1866 byl termín 34. valné hromady stanoven na sobotu 20. dubna, a to od 10 hodin. Místo kononání zůstává nezměněno - Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Podrobnější informace se členové Komitétu 1866 dozví v tradičním Bulletinu, který v blízké době obdrží.

 

Nová korespondenční adresa Komitétu 1866

Rádi bychom na totmo místě upozornili všechny členy Komitétu 1866, naše příznivce, spřátelené spolky a instituce, úřady i širokou veřejnost na nově používanou korespondenční adresu:

RNDr. Tomáš Kaláb, jednatel
Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Sídliště Hegerova 934
572 01 Polička

Stávající korespondenční adresa (Eliščino nábřeží 465, Muzeum východních Čech, 500 01 Hradec Králové) zůstává i nadále v platnosti, ovšem pro urgentnější potřeby využívejte, prosím, aktualizovanou adresu.

 

Pozvánka - naučná stezka a nová stálá expozice v Tovačově

V sobotu 30. března 2013 se v Tovačově uskuteční slavnostní otevření naučné stezky "Po stopách bitvy u Tovačova 1866", s čímž bude spojena i vernisáž nové stálé expozice v tovačovském zámku, které bude věnována událostem prusko-rakouské války roku 1866 v tomto regionu.

Komitét 1866 a Město Tovačov si Vás na tuto akci dovolují srdečně pozvat (program a další informace na přiloženém plakátu).

POzvánka Tovačov 2013

 

Odložení termínu konání 34. valné hromady Komitétu 1866

Vzhledem k neočekávaným organizačně-technickým potížím jsme nuceni přistoupit k odložení termínu 34. výroční valné hromady. Náhradní termín bude včas oznámen. Místo valné hromade se v sobotu 16. března 2013 v budově Muzea východních Čech uskuteční mimořádné setkání členů předsednictva a revizní komise.

vzhledem k neočekávaným organizačně-technickým potížím jsme nuceni přistoupit k odložení termínu 34. výroční valné hromady. Náhradní termín bude včas oznámen. Místo valné hromady se v sobotu 16. března 2013 uskuteční mimořádné setkání členů předsednictva a revizní komise na stejném místě, tedy v Muzeu východních Čech v dětském ateliéru od 9,30 hod.

 

Odcizení cenných kovových prvků ze dvou památek na prusko-rakouskou válku

Na počátku nového roku se hned dva pomníky připomínající události války roku 1866 staly terčem nájezdu barbarů. Spíše než o záležitosti spojené se sběrem kovů se pravděpodobně jednalo o účelovou krádež.

Ve čtvrtek 10. ledna bylo zjištěno, že u pomníku rakouského I. armádního sboru na Chlumu byly odcizeny ozdobné řetězy. Deset let poté, co byla z tohoto pomníku odcizena plastika orla (nahrazena kopií v roce 2005), tak z pomníku zmizel i další cenný původní artefakt z roku 1896.

retezy 1  retezy 2

V sobotu 19. ledna pak bylo zjištěno odcizení kovové plastiky orlice s rozepjatými křídly (rozpětí cca 1,7 metru) z vrcholu pomníku 25. praporu polních myslivců u kostela ve Václavicích na Náchodsku. Vzniklá škoda byla vyčíslena přibližně na 450 000 Kč a o celé události referovala i některá média, např. ZDE.

                                                        orl 1  orl 2

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 19. ledna 2013

V sobotu 19. ledna 2013 se v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo letošní první zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman seznámil přítomné s výsledkem auditu, který provedli pracovníci ministerstva financí v materiálech projektu „Historické rekonstrukce“ a který vyhodnotili jako bezproblémový s pouze dvěma méně významné závady. Rozsáhlá diskuze byla věnována koncepci oceňování členů a případných příznivců Komitétu 1866, která byla nakonec odsouhlasena a bude předložena ke schválení valné hromadě. Ta se bude konat 16. března v Muzeu východních Čech a bude po dvou letech opět volební. Právě přípravě této valné hromady se stala dalším tématem zasedání předsednictva. Petr Lazurko rovněž sdělil přítomným plány na centrální akci Komitétu 1866, který se letos uskuteční 11. května v Prachově u Jičína.

 

Vánoční brigáda na královéhradeckém bojišti

Ve dnech 26.–27.prosince 2012 provedla Věra Hladíková drobnou brigádu na královéhradeckém bojišti. 26. 12. odpoledne na vojenském hřbitově v Hradci Králové-Pouchově uklidila kalichy od vyhořelých svíček, konkrétně z centrálního pomníku (e.č. 87) a z pyramidy na hrobě 6 pruských vojínů (e.č. 284). Na hrobě generálmajora Carla Schulze, jeho choti Elišky a armádního pobočníka npor. Pavla z Moseru (ev.č.281) pak očistila nápisní desku od steklého vosku.

Dne 27. 12. v odpoledních hodinách, za větrného, leč poměrně teplého počasí (+80C) jsem v Dlouhých Dvorech, v okolí skupiny pomníků u býv. ovčína (e.č. 11, 20, 21 a 124) vysbírala odpadky. Cestou do Probluzi se zastavila ve Střezeticích a očistila pomník všeobecného věnování (e.č. 241). V Probluzi, na starém hřbitově u kostela, posbírala vyhořelé svíčky a rozbité sklo, od lišejníku očistila typovou pyramidu (e.č. 233) a pultový pomník rakouského 18.pěšího pluku (e.č. 249), částečně pomník rakouského 8. kyrysnického pluku (spodní část obelisku). Brigáda pak byla ukončena v 17 hodin, kdy již na práci nebylo vidět.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM