Závěrečná zpráva

Na webu 1866.cz byla zveřejněna závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu "Záchrana památek historického významu na Královéhradecku" z Euroregionu Glacensis, z něhož byl mj. opraven soubor 19 pomníků na královéhradeckém bojišti a zřízena česko-polská putovní výstava Via belli 1866. Podrobnosti ZDE.
 

Monografie o zakladateli Komitétu Janu Nepomukovi Steinském

Člen Komitétu 1866 Jaroslav Dvořák vydal letos již druhou knižní publikaci, jejíž přípravou strávit několik let. Po knize s medailonky rakouských důstojníků padlých v prusko-rakouské válce r. 1866 (Libellus honoris - podrobněji viz níže) obrátil nyní svou pozornost na klíčovou osobnost v dějinách péče o památky z prusko-rakouského konfliktu, a sice na zakladatele Komitétu 1866 Jana Nepomuka Steinského. Představovaná publikace s názvem Jan Nepomuk Steinský. Otec válečných hrobů z roku 1866 je první biografií této nepřehlédnutelné osobnosti vůbec. Na více jak dvouset stranách je líčen Steinského život od jeho narození (se zajímavým exkurzem o původu jeho rodu) a mládí, přes účast ve válečném tažení r. 1866, v němž přišel o pravou ruku, a jeho další zapojení do armádní služby v řadách zeměbrany, až po vrcholné období v čele jím založeného Komitétu pro udržování pomníků na bojišti královéhradeckém na sklonku 19. a počátku 20. století. Autor se v závěru knihy rovněž věnuje Steinského osudům za první republiky až po jeho smrt v pražské invalidovně v roce 1922. Publikace však není pouhým jednoduchým životopisem, autor se velmi podrobně věnuje i dějinám jak královéhradeckého komitétu, tak i Ústředního spolku, čímž výrazně přispívá k poznání dějin celé péče o památky z prusko-rakouské války. Čtenáře pak jistě potěší otištění četných dobových fotografií a reprodukcí dokumentů, opomenout nelze ani pečlivě zpracované přílohy.
Kniha, která vyšla pouze v omezeném nákladu, stojí 360 Kč a k dostání je pouze u autora samotného. Objednat si ji lze nejlépe prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Steinsky_obalka

 

Průzkum stavu památek na severní Moravě a ve Slezsku


V úterý 4. října 2011 provedli J. Synek spolu s J. Jemelkou průzkum stavu památek z války roku 1866 na severní Moravě a ve Slezsku a současně zjišťovali chybějící dokumentační údaje. Nejprve byla navštívena kaple sv. Rocha ve Valašském Meziřící (ev. č. MS 63), vystavěná jako poděkování za záchranu před epidemií cholery v roce 1866 a kříž na hřbitově v Lichnově (ev. č. MS 58) připomínající oběti cholery z roku 1866. V Ostravě-Heřmanicích byl na hřbitově zkontrolován kříž zbudovaný místní rodinou jako poděkování za ochranu ve válce roku 1866 (ev. č. MS 61). Původně stál v nedalekém Hrušově v místech zdevastovaných v roce 1997 záplavami. Zásluhou Statutárního města Ostravy byl kříž zrestaurován a přenesen na své nynější místo. V Ostravě se průzkumu účastnil i dlouholetý spolupracovník Komitétu 1866 pan Zdeněk Bartoš. Ve Věřňovicích, těsně u polských hranic, kde se nachází kříž (ev. č. 38) věnovaný padlým ve válce roku 1866, bylo zjištěno, že z oplocení kříže zmizela malá nápisní tabulka a nápisy tesané do podstavce kříže jsou již značně nečitelné. Poté následovala návštěva hřbitova v Opavě, při které bylo zjištěno, že hrob setníka Paumgartena (ev. č. MS 36) z 18. praporu polních myslivců je v havarijním stavu (dochází k rozestupování jednotlivých bloků, ze kterých je hrobka sestavena) a neúspěšně bylo pátráno po pylonu přeneseném ze starého evangelického hřbitova (ev. č. MS 46). V Písečné, severně od Jeseníka, byla zdokumentována deska věnovaná faráři J. Wernerovi (ev. č. MS 56) a opravený pomník husara Szökötze (ev. č. MS 35). Z krátkého jednání se starostou obce Ing. Janem Konečným vyplynulo, že obec v roce 2012 plánuje odhalit Szökötzův opravený pomník spolu s informační tabulí věnovanou památkám z prusko-rakouské války, jejíž textovou i obrazovou část vytvořil J. Jemelka, na jaře roku 2011. Starosta byl upozorněn na stav desky faráře Wernera a bylo jím přislíbeno její očištění a zvýraznění písma. Po přejezdu do Náměště na Hané, kde je pohřben náš kamarád a člen Komitétu 1866 František Nemerád, který tragicky zahynul 15. 1. 2011, byla bohužel zjištěna další tragédie. Půl roku po Františkovi zemřela také jeho manželka Markéta. Nakonec byl v nedalekém Třebčíně zdokumentován nově zjištěný a opravený kříž postavený v roce 1867 na památku obětí cholery 1866. Veškeré zjištěné údaje pak byly následně zpracovány do generálního katalogu válečných hrobů 1866.IMG_1683 IMG_1709 IMG_1728

IMG_1773 IMG_1827 IMG_1835 IMG_1868
 

Brigáda na bojišti u České skalice 18. 9. 2011

 

V sobotu 18. 9. 2011 jsem spolu s kamarády uspořádal pracovní brigádu na bojišti u České Skalice. Záměrem bylo navrácení pomníčku e.č. 53 na původní místo po jeho celkové restauraci, která trvala čtyři měsíce. Tento klasický typový křížek s litinovým oplocením se nachází v Havlíčkově ulici v městské části zvané Malá Skalice. Stav památky byl celkově velmi špatný a jednalo se spíše o nevzhledné torzo zarostlé v hustých keřích. Se souhlasem majitele pozemku jsme s kolegou J. Kuťákem pískovcový soklík i torzo litinového oplocení převezli do restaurátorských dílen kameníků Novotných a uměleckého kováře Milana Postracha. Náklady na opravu ve výši 18 000,- jsme však částečně museli pokrýt vlastními prostředky. Za velkého zájmu místních obyvatel jsme při této brigádě pomníček vrátili zpět na místo a upravili terén v jeho okolí. Po celodenní práci se nám tak podařilo uvést do důstojné podoby další kousek skalického bojiště. Chtěl bych tímto poděkovat všem nadšencům kteří mi pomáhají a této brigády se zúčastnili (J. Jakl, J. Kuťák, L. Moucová, A. Stuchlík, M. Vošahlík). 
pred_opravou brigada brigada_1 brigada_2 brigada_3 brigada_4 brigada_5 brigada_6 brigada_7 brigada_8 brigada_9 brigada_10 


 

Nová publikace

Rádi bychom Vás zde informovali o nové publikaci k tématice prusko-rakouské války roku 1866. Nejedná se - jak bývá obvyklé - o knihu o bitvách či pomnících, ale o autobiografický spis trutnovského starosty Hieronyma Rotha. Každému zájemci o válku 1866 je jistě znám osud 19 trutnovských měšťanů, kteří byli kvůli údajné zákeřné střelbě Trutnovanů do zad bojujícíc Prusů zajati a několik měsíců drženi v pruské pevnosti Hlohov. Právě starosta Roth, který byl jedním z hlavních křívě obviněných, pak po návratu domů sepsal své paměti z této kritické doby, které podávají naprosto autentický pohled na tuto kritickou dobu. Spis ještě v 19. století vyšel několikrát v němčině a zásluhou člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a technického referenta pro oblast Dvůr Králové nad Labem Ing. Pavla Tschiedla byl až nyní přeložen do češtiny.
Publikaci vydalo Podkrkonošské muzeum v Trutnově, kde si také můžete publikaci objednat pod tímto odkazem - ZDE.

Roth

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 17. září 2011

V sobotu 17. června 2011 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman informoval přítomné o kontrole tří projektů Intereg IIIA realizovaných v období 2003-2006, kterou provedl Finanční úřad v Hradci Králové bez negativního nálezu. Dále byli členové předsednictva seznámeni s dokončením oprav několika pomníků z projektu Záchrana památek historického významu na Královéhradecku. Jednotliví techničtí referenti poté informovali o aktuálním děním ze svých bojišť. Nové aktivity týkající se sbírky na Pomník padlých koní pak popsal místopředseda Vlastimil Grof. Proběhla rovněž diskuze ohledně aktualizace internetových stránek Komitétu a Jiří Jemelka vyzval technické referenty k finalizaci prací na generálním katalogu památek z války roku 1866.
 

Náhrobek generála Clausewitze v Čejči opraven

Dne 6. září 2011 byla v jihomoravské obci Čejč nedaleko Hodonína dokončena oprava náhrobku pruského generálporučíka Karla Friedricha Wilhelma von Clausewitze, velitele 2. pruské pěší divize, který zde 31. července 1866 zemřel na choleru. Finančně se na zajištění celé akce podílela obec Čejč, hlavní část peněz však byla získána z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem obrany ČR. Na přípravě dokumentace k žádosti o dotaci a také podobu celé realizace opravy náhrobku obec Čejč spolupracovala s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Vlastní restaurování náhrobku generálporučíka von Clausewitze provedl v období od května do září 2011 restaurátor František Pavúček.

Cejc_1 Cejc_2 Cejc_3
Cejc_4 Cejc_5 Cejc_6
 

Nový pomník v Tlumačově

V sobotu 3. září 2011 byl ve městě Tlumačově (mezi Hulínem a Otrokovicemi) slavnostně vysvěcen nově zbudovaný pomník věnovaný občanům Tlumačova, kteří se účastnili prusko-rakouské války roku 1866 v řadách c. k. rakouské armády. Tvůrce pomníku, akademický sochař, restaurátor a člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Mgr. Josef Petr, slavnostně předal nový pomník po vysvěcení kancléřem olomouckého arcibiskupství P. Antonínem Baslerem starostovi města Tlumačov Ing. Antonínu Jonáškovi. Atmosféru celého slavnostního aktu dotvářela vystoupení pěveckého sboru Moravan z Kroměříže a účast 25 členů spolků vojenské historie – 11 v mysliveckých uniformách praporů polních myslivců č. 5 a 6 pod velením Radka Teichmana a 14 příslušníků pěchoty z I. a III. praporu brněnského 8. pěšího pluku barona Gerstnera a královéhradeckého 18. pěšího pluku velkoknížete Konstantina pod velením Vladimíra Holíka, kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníku, čestnou salvu a na závěr také divácky velmi atraktivní ukázky pořadových cvičení, střeleb a překvapivou ukázku bodákového útoku na sevřené šiky diváků, za kterou byli odměněni bouřlivým potleskem. Za Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se akce zúčastnili J. Čížek, J. Hanuš, V. Hradil, J. Jemelka, J. Petr, J. Synek, R. Teichman a L. Teichmanová. Slavnostnímu odhalení nového pomníku přihlíželo přibližně 260 diváků.

Tlumaov_1  Tlumaov_2  Tlumaov_3

Tlumaov_5  Tlumaov_4  Tlumaov_6

 

Srpnová činnost Komitétu 1866 v severních Čechách - Dlouhý Most, Hodkovice n. M., Klášter Hradiště n. J., Ptýrov, Kuřívody

Dne 5. 8. 2011 provedl J. Náhlovský a M. Janoušek instalaci stojanu s naučnou tabulí v obci Dlouhý Most v blízkosti pomníku z roku 1866. Tabule je součástí naučné stezky, která má začátek v Chrastavě. Zabývá se hlavně jezdeckou srážkou u zmíněné obce 24. června 1866 a historií 4 pomníků k této srážce. Text je také doplněn obrazovým materiálem z dobových snímků a vyobrazeních tehdejších barevných unifororem. V Hodkovicích nad Mohelkou na hřbitově byl chemickým roztokem postříkán plevel a rostoucí traviny před pomníkem z válek 1866 a 1914-18.

Dlouhy_Most_-_1    Dlouhy_Most_-_2


Dne 6. 8. 2011 se uskutečnila brigáda v okolí Kláštera Hradiště nad Jizerou zaměřená na sekání trávy a úpravu nejbližšího okolí několika památek. Tradičně se aktivita soustředila na pomníky e.č. 10 až 16 u Kláštera Hradiště n. J. Další sekání proběhlo u pomníku e.č. 32 vedle klášterského kostela a u pomníku e.č. 7, u kterého byl natřen i kříž. Dále bylo nákladně upraveno okolí pomníku e.č. 6. Na závěr pracovního dne se práce přesunuly k Ptýrovu k pomníkům e.č. 33 a 34. Zúčastnění J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák.

Klaster_Hradiste_-_Bila_Hlina Klaster_Hradiste_-_Jivina Klaster_Hradiste_hrbitov_-_1 Klaster_Hradiste_hrbitov_-_2
Klaster_Hradiste_les_-_1 Klaster_Hradiste_les_-_2  Ptyrov
 

Sekání trávy proběhlo 21. 8. 2011 i na kuřívodském bojišti v obsazení J. Náhlovský a P. Novák, kteří uvedené práce uskutečnili u pomníků e.č 6, 7, 11 a 12.

Kurivody_c._6_-_1  Kurivody_c._6_-_2

Dne 25.8.2011 M. Janoušek a P. Novák natřeli stojan naučné stezky v Ševčíně, dva v Klášteře Hradiště n. J. a také dva v Mnichově Hradišti.
 

Vycházka po bojišti u Tovačova 9. července 2011

V sobotu 9. července 2011 se pro veřejnost konala tradiční vycházka po bojišti u Tovačova, kterou v této podobě již po 16. pořádalo Město Tovačov, zastupované kastelánkou tovačovského zámku, paní Květou Zajícovou. Spoluorganizátory byli příslušníci klubů vojenské historie a především Komitét 1866, jehož člen, pan Jiří Jemelka, tuto akci vedl a komentoval. V 10.30 hodin byla vycházka zahájena poblíž autobusového nádraží u kříže věnovaného padlému důstojníku rakouského 71. pěšího pluku. Zde průvodce účastníkům přiblížil historický rámec a průběh prusko-rakouské války v roce 1866 a vzpomněl též na dva pravidelné účastníky těchto vycházek, kteří se dlouhodobě velmi aktivně zapojovali do oprav a údržby tovačovských památek a v nedávné době náhle zemřeli – na paní MUDr. Martu Haluzovou z Olomouce a na pana Mgr. Františka Nemeráda, člena Komitétu 1866 a příslušníka historického pěšího pluku č. 8.

Dalšími zastávkami byly kříž věnovaný padlému rakouskému vojáku na konci Tovačova v Olomoucké ulici a pomník 108 rakouským a jednomu pruskému vojákovi u Bezedného dolu. Pak se všichni přesunuli k pomníku pruského podplukovníka von Behra (velitele fyzilírského praporu pěšího pluku č. 44), kde J. Jemelka přiblížil historii této památky a popsal jednotlivé fáze bitvy u Tovačova, která v těchto místech proběhla 15. července 1866. Poslední zastávka byla u ústředního pomníku věnovaného padlým rakouským vojákům a důstojníkům, kde byl na závěr pietně položen věnec věnovaný organizátory.

Vycházky, která se konala za krásného letního počasí, se zúčastnilo celkem 87 zájemců a 8 členů Komitétu 1866 (J. Jemelka, J. Hanuš, J. Synek, Z. Studený, K. Mašková, J. Stískal, J. Kosina, V. Kosina). Čestnou stráž u jednotlivých pomníků a provedení čestných salv, věnovaných nejen padlým v tovačovském střetnutí, ale také oběma výše uvedeným osobnostem, zajišťovalo 6 členů spolků vojenské historie – čtyři v uniformě 8. pěšího pluku (J. Melichar, J. Kosina, V. Kosina, M. Uher) a dva v uniformě 27. praporu polních myslivců (J. Juna, J. Březina). Doplnil je i jeden „zatoulaný“ francouzský voják z napoleonských válek s markytánkou.

Vycházka byla po 14. hodině zakončena posezením a přátelskou debatou v příjemném prostředí restaurace U tří králů.

IMG_8881  IMG_8938

IMG_8919 IMG_8947

IMG_9005

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM