Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

V sobotu 9. 4. 2011 se uskutečnila brigáda na bojišti u Kuřívod, která byla zaměřena na sběr odpadků po obou stranách silnice E268. V úseku dlouhém cca 1,5 km. mezi pomníky e.č. 1 - 13 bylo nasbíráno 19 igelitových pytlů, což je po roce opětovný důkaz o chování některých lidí. Byl překročen loňský počet 16 pytlů, ale letos se nepodařilo najít větší předměty jako např. záchodová mísa nebo zářivkové těleso. Další práce spočívaly v uhrabání listí v okolí všech památek a u pomníku e.č. 1 byla odkopána zemina a prostor zarovnán pro lepší sečení trávy. U pomníku e.č. 6 a 7 došlo k odstranění nadzemních částí dvou pařezů, které zbyly po těžbě dřeva. Zúčastnění: J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák a M. Macek se zástupkyní Klubu vojenské historie z České Lípy.
 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu  16. dubna 2011 se uskutečnila za krásného počasí plánovaná brigáda na královéhradeckém bojišti. Akce se zúčastnilo nezvyklé množství lidí. Podpořit nás přišli čtyři příslušníci historického 18. pěšího pluku i se svými „ratolestmi“, jmenovitě: Čermák Zdeněk, Kolín Tomáš, Němec Jiří a Zakl Karel. Dále to byli osvědčení členové Komitétu: Hladíková Věra, Kozák Jiří, Mrkvička Pavel, Musílek Jiří, Pokorný Roman a Vilím Jiří.

Brigáda začala v lokalitě u Sv. Aloise v Horním Přímu. Jedna skupina se věnovala úpravě okolí tamějších pomníků a hlavně spálení suchého roští po předchozích brigádách. Skupina druhá úpravě okolí pomníku ev.č.320, rakouského 74. pěšího pluku. Po dohodě se starostou obce byly pokáceny tři lípy v těsné blízkosti pomníku, které svými větvemi odíraly obelisk. Větve byly na místě spáleny, dřevo odvezeno a na místě vysazeny tři habry, které byly opatřeny kůly a ochranou proti okusu zvěří. Poté skupina „osmnáctníků“ odjela do Probluze, kde upravila okolí památky ev.č.66 saského npor. Stieglitze, poté se vydala do Svíbu, kde ohrabala a uklidila okolí památek zejména na frekventovaných trasách. Druhá skupina se vydala přes Hořiněves, kde jsme shlédli a zdokumentovali nově opravené pomníky na okraji vsi a na místním hřbitově, do Račic n.Trotinou ke Spálenému mlýnu, k loni poškozenému pomníku ev.č.248 na hrobě pruského por. Sperlicha, který se bude opravovat. Zde jsme odstranili křoviny z okolí památky, a hmota se spálila. Zúčastnění konstatovali, že na příští brigádě odstraníme zbytek náletu pod pomníkem. Nakonec jsme se přemístili k pyramidě ev.č.268 nad Rodovem, kde byly odstraněny spodní větve obou lip, které zakrývaly zmíněnou pyramidu a bylo upraveno okolí pomníku. Škoda, že v okolí vzniká divoká skládka, která lokalitu značně znehodnocuje. O této skutečnosti bude zpraven místní obecní úřad.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 5. března 2011

V sobotu 5. března 2011 se v areálu Bastionu IV v josefovské pevnosti konalo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na počátku jednání seznámil místopředseda Radek Teichman přítomné s výsledky komplexní kontroly projektu Historické rekonstrukce, kterou provedlo Centrum pro regionál rozvoj v Hradci Králové a při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky; samotný projekt definitivně skončí 31. března 2011. Někteří techničtí referenti rovněž informovali o průběžné finalizaci generálního katalogu památek z války roku 1866 a zároveň konzultovali jednotlivé problémy s garantem tohoto katalogu Jiřím Jemelkou. Ten rovněž sdělil přítomným příznivou zprávu, že se kolegům Vlastimilu Grofovi a Tomáši Vondryskovi povedlo obejvit pohřešovanou pamětní desku poručíka Frankenbergera v Prostějově. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský mj. informoval o tom, že v tomto roce vznikne další tabule naučné stezky po severních Čechách, tentokráte v Bosni, jejíž zhotovení přislíbil tamní obecní úřad. Část programu byla rovněž věnována novým informacím ke sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Jedním z podstatných částí zasedání byla příprava 30. výroční valné hromady Komitétu 1866, která se uskuteční v sobotu 26. března od 10 hodin v sále Muzea východních Čech v Hradci Králové a jejímž hlavním programem budou volby do nového předsednictva.
 

Nové informace ke zničenému pomníku rakouského 49. pěšího pluku

Jak jsme rovněž na tomto místě informovali 22. srpna 2010, v noci z 18. na 19. srpna byl vandalským nájezdem zničen pomník rakouského 49. pěšího pluku u vsi Holá na královéhradeckém bojišti, z něhož je od té doby pouze žalostné torzo.

PICT0028


Aktuální informace v celé této kauze však jsou velmi pozitivní. Přikročilo se totiž k realizaci opravy celého pomníku, kterou financuje Královéhradecký kraj a realizuje firma "Umělecké kovářství Červenka a Pospíchal Hlinsko". Oprava pomníku má být hotova k 30. červnu tohoto roku, takže při připomenutí 145. výročí bitvy u Hradce Králové již budeme moci obdivovat pomník v celé jeho původní kráse.

P1040972

 

Nové publikace

Konec roku 2010 a počátek roku 2011 byl z hlediska Komitétu 1866 hojný na nové publikace, které bychom Vám chtěli v tomto článku blíže představit.

Na prvním místě jmenujme určitě nejprestižnější a dlouhoočekávanou publikaci nazvanou Vzpomínka na rok 1866 na starých pohlednicích, kterou po dlouhodobé práci vydali Pavel Mrkvička a Jiří Vilím. Kniha přestavuje v kvalitních reprodukcích celkem 376 pohlednic z 19. a počátku 20. století, vztahujcích se k bojištím z prusko-rakouské války r. 1866, a to zejména těm klasickým východočeským, z nichž prim hraje přirozeně to královéhradecké. Pohlednice zachycují především jednotlivé vojenské památky, stranou však nezůstávají ani reprodukce některých obrazů či klasické pohledice malých obcí, na nichž tvoří pomník pouze jeden z několika symbolů obce.
Cena publikace odpovídá jejímu rozsahu i velmi kvalitnímu grafickému zpracování a byla stanovena na 590 Kč. Členové Komitétu 1866 mají však možnost pořídit publikaci se slevou na letošní jarní valné hromadě, která se uskuteční 26. března v Hradci Králové.

Pohlednice

Knihu je možné objednat prostřednictvím našeho e-shopu ZDE.


Celé východní Čechy jsou již protkány hustou sítí naučných stezek po bojištích z prusko-rakouské války roku 1866. Pro většinu z nich již také existuje tištěný průvodce, který supluje jednotlivé tabule naučných stezek a poskytuje tak čtenáři možnost vybavit se teoretickými znalostmi ještě před návštěvou samotného bojiště. Je až paradoxní, že jedny z posledních tištěných průvodců byly nedávno vydány pro dvě ze čtyřech naučných stezek, které prmárně procházejí nejvýznamnějším královéhradeckým bojištěm. Jedná se o průvodce k naučným stezkám "Les Svíb" a "Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 - ústup rakouské armády". Oba průvodce si zachovávají podobu dříve vydaných publikací tohoto typu - tj. celobarevné stránky s množstvím doporovodných obrázků včetně fotek jednotlivých památek, které se nacházejí poblíž daných zastávek naučné stezky.
NS_stup     NS_Svb_-_aktual
Oba průvodce si můžete objednat v našem e-shopu ZDE.

Zároveň bych zde chtěl ještě připomenout novou publikaci z pera Jiřího Náhlovského, který tradičně čtenáře seznamuje s poněkud opomíjenými bojišti severních Čech. Po srážkách u Kuřívod a u Chrastavy nyní podrobil svému zájmu střet u Dlouhého Mostu nedaleko Liberce, který se odehrál 24. června 1866. Nová publikace se nesoustředí pouze na samotné střetnutí, ale věnuje také přítomnosti pruských vojsk v Dlouhém Mostu a stranou samozřejmě neponechává ani dějiny péče o památky na tento střet dovedené až do současnosti.
Dlmost
U této publikace pouze připomínám, že nebyla dána do běžné distribuce a lze si ji opatřit na Obecním úřadě v Dlouhém Mostě či přímo u autora, jehož lze kontaktovat e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

Zasedání předsednictva Komitétu 5. února 2011

V sobotu dne 5. února 2011 se v areálu Bastionu IV josefovské pevnosti konalo letošní druhé zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, jehož se zúčastnili rovněž členové revizní komise, kteří kontrolovali loňské účetnictví. Předseda Komitétu 1866 Ing. Josef Komárek společně s technickým referentem pro bojiště u Hradce Králové Pavlem Mrkvičkou informoval přítomné o úspěšné opravě 24 pomníků na královéhradeckém bojišti, která byla realizována z prostředků Místní akční skupiny Hradecký venkov (viz i předchozí aktualita). Místopředseda Komitétu 1866 Ing. Radek Teichman sdělil přítomným, že žádost o dotaci z Euroregionu Glacensis na realizaci některých akcí nebyla úspěšná. V důsledku toho se ruší zářijová centrální akce Komitétu 1866 v Broumově - centrální akce bude nouzově spojena se vzpomínkovými akcemi k výročí 145. výročí bitvy u Hradce Králové, které se uskuteční 2. července 2011 na Chlumu u Hradce Králové. Technický referent pro oblast Moravy a Slezka Jiří Jemelka zhodnotil dosavadní práce na generálním katalogu památek z války roku 1866 jako poměrně uspokojivé. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský sdělil přítomným, že podal množství žádostí na obecní úřady kvůli opravám pomníků, které však byly zatím spíše neúspěšné. Předsednictvo se rovněž zabývalo blížící se valnou hromadou, která se uskuteční 26. března v Hradci Králové a která si ze svého středu zvolí nové předsednictvo. Jedním z bodů programu byly rovněž nové informace o sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Nově byla také ustanovena redakční rada spolkového časopisu Bellum 1866. V rámci diskuze proběhla dlouhá debata ohledně pojetí brigád a jejich proplácení - tento bod bude definitivně vyřešen na příštím zasedání předsednictva.
 

Film o získané dotaci

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 podal v loňském roce žádost o dotaci na opravu souboru 24 pomníků z královéhradeckého bojiště na Místní akční skupinu Hradecký venkov, která sdružuje místní mikroregiony Hustířanka, Obce památkové zóny 1866, Nechanicko a Urbanická brázda. Žádost byla úspěšná, a v blízké době se tak začně s rekonstrukčními pracemi. Na  internetových stránkách Místní akční skupiny Hradecký venkov se o tomto projektu objevil dokonce krátký film, který můžete shlédnout pod tímto ODKAZEM a v němž za Komitét hovoří technický referent pro bojiště u Hradce Králové Pavel Mrkvička.
 

Smutná zpráva - František Nemerád

S lítostí a smutkem v srdci oznamujeme, že v sobotu 15. ledna řady Komitétu navždy tragicky opustil náš kolega, spolubojovník, olomoucký patriot a kamarád František Nemerád.
Poslední rozloučení s naším věrným spolupracovníkem se bude konat v pátek 21. ledna v Náměšti na Hané ve 12 hodin. Sraz uniformovaných účastníků pohřbu, kteří budou chtít Frantu vyprovodit na jeho poslední cestě bude tamtéž již v 11 hodin.

Všichni, kdo jste jej znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Franta


Čest jeho památce!
 

Zasedání předsednictva Komitétu 8. ledna 2011

V sobotu 8. ledna 2011 se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo další pravidelné zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Místopředseda Radek Teichman nejprve informoval přítomné o složité situaci s vyútováváním společného česko-polského grantu Kladské pomezí v zrcadle dějin, na němž participuje i Komitét, ze strany hlavního partnera města Kladsko. Poté sdělil příjemnější novinu o úspěšném jednání s Místní akční skupinou Hradecký venkov, která poskytne dotaci na opravu 24 pomníků na královéhradeckém bojišti. Ke konci roku 2010 byla ronvěž dokončena oprava vojenského hřbitova z války r. 1866 v Broumově, kde se letos v září uskuteční centrální akce Komitétu. Technický referent pro oblast Moravy a Slezska Jiří Jemelka shrnul dosavadní práce na generálním katalogu památek z války r. 1866 a vyzval přítomné k finalizaci jednotlivých částí tohoto velmi potřebného centrálního soupisu. Jedním z důležitých bodů jednání byla samozřejmě i sbírka na Pomník padlých koní ze srážky jízdy u Střezetic, na nějž nedávno přispělo např. město Jaroměř či obec Střezetice. Po skončení samotného zasedání se členové předsednictva přesunuli do královédvorského pivovaru Tambor, s jehož majitelem dojednali vzájemnou spolupráci.
 

Severní Čechy (Stráž nad Nisou, Dlouhý Most)

V sobotu dopoledne 11. prosince 2010 v obci Stráž nad Nisou liberecký arciděkan R. Jurnečka vysvětil pomník, který byl v prosinci loňského roku zcela obnoven na místě smrtelného zranění četaře Emericha Berty z rakouského husarského pluku č. 10. Starosta obce K. Jäsche potom odhalil naučnou tabuli u kostela sv. Kateřiny. Tabule je hlavně věnována srážce u Stráže nad Nisou 23. června 1866 a rovněž popisuje historii pomníků věnovaných Emerichovi Bertovi, který padl v uvedené srážce. Před těmito slavnostními akty se uskutečnila přednáška na téma prusko-rakouské války r. 1866, která byla doplněna filmovým materiálem.

IMG_7334      IMG_7371    IMG_7393

Odpoledne proběhl v obci Dlouhý Most konal pietní akt na hřbitově u pomníku padlých z roku 1866, u kterého byla v říjnu 2010 rekonstruována nápisní deska. Přítomná veřejnost se v krátkosti dozvěděla bližší informace o pohřbených a také kdo se podílel na opravě. Po skončení pietního aktu se uskutečnila přednáška na téma prusko-rakouské války roku 1866 na jejímž konci byl křest nové knihy J. Náhlovského Srážka u Dlouhého Mostu 24. června 1866. Kniha se hlavně zabývá průběhem zmíněné srážky, ale také následné pruské okupace obce a nejbližšího okolí. Rovněž je uvedena historie několika pomníků připomínající zemřelé v uvedené srážce. Určitě zaujme osud prvního padlého rakouského důstojníka v Čechách v roce 1866, jehož mrtvola byla na počátku července válečného roku převezena z Turnova do Pardubic. Příslušné kapitoly se podrobně zabývají organizací pruské pěchoty, jednak u postupující pěší kolony a také v táboře při polním tažení. Tyto podrobnosti jsou tímto poprvé uveřejněny v česky psané literatuře, z nichž zajisté za pozornost stojí zajištění tábora proti nepřátelskému přepadu nebo povinnosti vojáků podle táborového řádu popř. rozměry výkopu pro latrínu. Publikaci doplňuje několik desítek černobílých fotografií a také celostránkové barevné fotografie.
Tato publikace není v klasické knihkupecké distribuční síti, lze ji však zakoupit na Obecním úřadě v Dlouhém Mostě či objednat u autora prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obou kulturních akcí se za Komitét 1866 zúčastnil J. Náhlovský, P. Daníček, J. Horký, M. Macek, P. Lazurko, M. Janoušek, P. Novák a J. Votrubec.
IMG_7400   IMG_7411   IMG_7445    IMG_7461                                                                

                                                                     image014
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM