Hodnostní systém

Hodnosti

Hodnosti


Pěchota
Polní myslivci
DělostřelciPěchota

Hodnost Hodnostní označení Výzbroj Popys funkce

Vyšší důstojníci

   

 

Společným znakem vyšších důstojníků byla zlacená dracounová porta , lemující límec a rukávové manžety zbrojního kabátu . Barva porty shodná s barvou knoflíků. Na límci zbrojního kabátu šesticípé dracounové zlaté či stříbrné hvězdy , barvou opačné k barvě porty . Kolem horního okraje čáka široká zlacená dracounová porta, dělené po délce na tři díly dvěma úzkými černými proužky.

Oberst
Plukovník


Egalisace


Čáko vz. 1862

Plukovník ( Oberst ) – 3 hvězdy. Velitel pluku. Při formování armádních sborů r. 1866 je známo několik případů, že po dobu války převzal velení brigády ( v níž jeho pluk ani nebyl ) a po válce se vrátil zpět ke svému pluku. Za války též přebíral velení brigády , když její velitel padl nebo byl raněn . Tak kupř. velitel 15. pěšího pluku plukovník von Roth převzal po bitvě u České Skalice 28.6.1866 velení brigády po GM von Kreyssenovi, který v bitvě padl.

Oberstlieutenant
Podplukovník


Egalisace


Čáko vz. 1862

Podplukovník ( Oberstlieutenant ) – 2 hvězdy. Zástupce plukovníka. Obvykle velel samostatnému nebo detašovanému praporu. V nezbytných případech přejímal velení nad celým plukem.

Major
Major


Egalisace

Čáko vz. 1862

Major ( Major ) – 1 hvězda. Velitel praporu

Nižší důstojníci

   

Společným znakem nižších důstojníků byly zlaté či stříbrné dracounové šesticípé distinkční hvězdy na límci zbrojního kabátu – barva hvězd shodná s barvou knoflíků. Kolem horního okraje čáka zlacená dracounová porta , u hodnosti setníka ji po délce na polovinu dělil úzký černý proužek.

Hauptmann
Setník


Egalisace


Čáko vz. 1862

Setník I. třídy , setník II. třídy ( Hauptmann I. Classe , Hauptmann I. Classe ) – 3 hvězdy. Velitel setniny.

Oberlieutenant
Nadporučík


Egalisace


Čáko vz. 1862

Nadporučík ( Oberlieutenant ) – 2 hvězdy. Zástupce velitele setniny , důstojník v této hodnosti obvykle zastával funkci plukovního adjutanta

Unterlieutenant
Podporučík


Egalisace


Čáko vz. 1862

Podporučík I. třídy , podporučík II. třídy ( Unterlieutenant I. Classe , Unterlieutenant II. Classe ) – 1 hvězda . Velitel čety, důstojníci této hodnosti většinou též ve funkci praporních adjutantů.

Poddůstojníci

   

 

Společným znakem poddůstojníků byla žlutá bavlněná porta kolem horního okraje čáka. U hodnosti četaře a šikovatele ji po délce na dvě poloviny dělil úzký černý proužek. Na límci zbrojního kabátu bílé nitěné šesticípé hvězdy.

Feldwebel
Šikovatel


Egalisace


Čáko vz. 1862

Desátník ( Corporal ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy, navíc kolem límce zbrojního kabátu úzká žlutá bavlněná porta. Dohlížel na chod celé setniny.

Zugsführer
Četař


Egalisace


Čáko vz. 1862

Četař ( Zugsführer ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy.

Corporal
Desátník


Egalisace


Čáko vz. 1862

Desátník ( Corporal ). Na límci zbrojního kabátu nosil 2 hvězdy. Byl velitelem družstva, dohlížel na pořádek, byl pověřen základním výcvikem.

Mužstvo

     

Gefreiter
Svobodník


Egalisace


Čáko vz. 1862

Svobodník ( Gefreiter ). Na límci zbrojního kabátu nosil 1 bílou nitěná šesticípá hvězda, okolo horního okraje čáka černožlutá šňůra. Zaváděl služby a hlídky , někdy vykonával i poddůstojnickou službu. Byl zbaven povinnosti vykonávat úklidové práce.

Gemeiner
Prostý


Egalisace


Čáko vz. 1862

Prostý ( Gemeiner ). Bez distinkcí.


 

 

Polní myslivci

Hodnost Hodnostní označení Čáko Popys funkce

Vyšší důstojníci

   

 

Společným znakem vyšších důstojníků byla zlacená dracounová porta , lemující límec a rukávové manžety zbrojního kabátu . Barva porty shodná s barvou knoflíků. Na límci zbrojního kabátu šesticípé dracounové zlaté či stříbrné hvězdy , barvou opačné k barvě porty . Trubka na klobouku byla zlacená a měli na klobouku černozlatou dracounovou šňůru, zakončenou vzadu dvěma žaludy.

Oberst
Plukovník

-

Oberstleutnant
Podplukovník

-

Major
Major

-

Nižší důstojníci

   

Společným znakem nižších důstojníků byly zlaté či stříbrné dracounové šesticípé distinkční hvězdy na límci zbrojního kabátu – barva hvězd shodná s barvou knoflíků. Kolem horního okraje čáka zlacená dracounová porta , u hodnosti setníka ji po délce na polovinu dělil úzký černý proužek.

Hauptmann
Setník

-

Oberlieutenant
Nadporučík

-

Unterlieutenant
Podporučík

-

Poddůstojníci

   

 

Společným znakem poddůstojníků byla žlutá bavlněná porta kolem horního okraje čáka. U hodnosti četaře a šikovatele ji po délce na dvě poloviny dělil úzký černý proužek. Na límci zbrojního kabátu bílé nitěné šesticípé hvězdy.

Oberjäger
Nadmyslivec

-

Zugsführer
Četař

-

Unterjäger
Podmyslivec

-

Mužstvo

     

Patrouilleführer
Závodčí

-

Jäger
Myslivec

-

 

 

Polní myslivci

Hodnost Hodnostní označení Čáko Popys funkce

Vyšší důstojníci

   

 

Společným znakem vyšších důstojníků byla zlacená dracounová porta , lemující límec a rukávové manžety zbrojního kabátu . Barva porty shodná s barvou knoflíků. Na límci zbrojního kabátu šesticípé dracounové zlaté či stříbrné hvězdy , barvou opačné k barvě porty . Kolem horního okraje čáka široká zlacená dracounová porta, dělené po délce na tři díly dvěma úzkými černými proužky.

Oberst
Plukovník


Čáko vz. 1862

-

Oberstleutnant
Podplukovník


Čáko vz. 1862

-

Major
Major


Čáko vz. 1862

-

Nižší důstojníci

   

Společným znakem nižších důstojníků byly zlaté či stříbrné dracounové šesticípé distinkční hvězdy na límci zbrojního kabátu – barva hvězd shodná s barvou knoflíků. Kolem horního okraje čáka zlacená dracounová porta , u hodnosti setníka ji po délce na polovinu dělil úzký černý proužek.

Poddůstojníci

   

 

Společným znakem poddůstojníků byla žlutá bavlněná porta kolem horního okraje čáka. U hodnosti četaře a šikovatele ji po délce na dvě poloviny dělil úzký černý proužek. Na límci zbrojního kabátu bílé nitěné šesticípé hvězdy.

Feuerwerker
Ohněstrůjce


Čáko vz. 1862

Desátník ( Corporal ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy, navíc kolem límce zbrojního kabátu úzká žlutá bavlněná porta. Dohlížel na chod celé setniny.

Zugsführer
Četař


Čáko vz. 1862

Četař ( Zugsführer ). Na límci zbrojního kabátu nosil 3 hvězdy.

Corporal
Desátník


Čáko vz. 1862

-

Mužstvo

     

Vormeister
Nápředník


Čáko vz. 1862

-

Ober - Kanonier
Naddělostřelec


Čáko vz. 1862

-

Unter-Kanonier
Poddělostřelec


Čáko vz. 1862

-


Autor textu Oldřich Krsek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM