Historické kalendárium - kompletní přehled

Výročí Datum Název
17 6. 3. 2007 Úmrtí Ing. Ctirada Beneše, předního znalce rakouského vojenského námořnictva a čestného člena Komitétu 1866
136 9. 3. 1888 Úmrtí pruského krále Wilhelma I.
219 14. 3. 1805 Narození Eduarda hraběte Clam-Gallase, velitele rakouského I. armádního sboru
133 17. 3. 1891 Úmrtí Eduarda hraběte Clam-Gallase, velitele rakouského I. armádního sboru
133 17. 3. 1891 Úmrtí Franze von Zichlinski, velitele pruského 2. madeburského pěšího pluku č. 27
166 17. 3. 1858 Narození Alfréda Rudolfa, dlouhodobého jednatele "Spolku pro udržování válečných památek na bojišti Královéhradeckém z roku 1866"
103 20. 3. 1921 Úmrtí Jana Bernata, mnichovohradišťského děkana a v letech 1916-1921 místopředsedy „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
196 20. 3. 1828 Narození pruského prince Friedricha Karla, velitele pruské 1. armády
139 21. 3. 1885 Úmrtí Johann Geisslera, velitele pevnosti Josefov
227 22. 3. 1797 Narození pruského krále Wilhelma I.
196 23. 3. 1828 Narození Augusta van der Groebena, velitele "mrtvé baterie" z královéhradecké bitvy
131 27. 3. 1893 Úmrtí Leopolda von Edelsheim, velitele rakouské 1. lehké jezdecké divize
208 27. 3. 1816 Narození Franze von Zichlinski, velitele pruského 2. madeburského pěšího pluku č. 27
181 30. 3. 1843 Narození Františka Kabeláče, podporučíka rakouského 21. pěšího pluku po válce popraveného za zbabělost
217 30. 3. 1807 Narození Karla Schulze, velitele brigády rakouského VIII. armádního sboru, padlého u České Skalice
221 30. 3. 1803 Narození Alberta von Roon, pruského ministra války
34 31. 3. 1990 Konání 1. valné hromady obnoveného "Komitétu pro udržování památek z války roku 1866"
209 1. 4. 1815 Narození Otto von Bismarcka, pruského kancléře
118 4. 4. 1906 Úmrtí Wilhelma prince zu Schaumburg-Lippe, prvního protektora "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
125 4. 4. 1899 Úmrtí arcivévody Arnošta, velitele III. rakouského armádního sboru
58 7. 4. 1966 Úmrtí Bohuslava Peterky, krajského konzervátora památkové péče a ochránce památek z války r. 1866, zejména na bojištích u Náchoda a České Skalice
197 11. 4. 1827 Narození Georga Grivićice, brigádníka rakouskouho X. armádního sboru
147 15. 4. 1877 Úmrtí Konstanse von Voigts-Rhetz, náčelníka štábu pruské 1. armády
117 16. 4. 1907 Úmrtí Jana Eduarda Tomoly, sochaře, autora pomníku jízdy u Náchoda
152 16. 4. 1872 Úmrtí Adolfa von Bonin, velitele pruského I. armádního sboru
126 17. 4. 1898 Narození Bohuslava Peterky, krajského konzervátora památkové péče a ochránce památek z války r. 1866, zejména na bojištích u Náchoda a České Skalice
187 18. 4. 1837 Narození Rudolfa von Ulmstein, dlouholetého předsedy "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
158 21. 4. 1866 Mobilizace rakouské Jižní armády
207 22. 4. 1817 Narození Gideona von Krismanić, šéfa operační kanceláře rakouské Severní armády
196 23. 4. 1828 Narození Alberta Saského, velitele saského armádního sboru a v letech 1873-1902 saského krále
94 24. 4. 1930 Úmrtí Václava Weinzettla, významného sochaře, architekta a druhého technického referenta „Ústředního spolku pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách“
133 24. 4. 1891 Úmrtí Helmuta von Moltke, náčelníka pruského generálního štábu
143 27. 4. 1881 Úmrtí Ludwiga von Benedek, velitele rakouské Severní armády
158 27. 4. 1866 Mobilizace rakouské Severní armády
115 2. 5. 1909 Úmrtí Dominika Hudského, v letech 1906-1909 předsedy Spolku pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866
158 4. 5. 1866 Počátek mobilizace pruské armády
182 5. 5. 1842 Narození Bedřicha Presla, v letech 1889-1906 předsedy Spolku pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866
123 8. 5. 1901 Úmrtí Čeňka Schäferlinga, dlouholetého technického referenta „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
198 10. 5. 1826 Narození Leopolda von Edelsheim, velitele rakouské 1. lehké jezdecké divize
157 12. 5. 1867 Vysvěcení Fürstenbergského kříže na Chlumu
158 12. 5. 1866 Ludwig von Benedek převzal vrchní velení nad rakouskou Severní armádou
205 15. 5. 1819 Narození Ferdinanda Poschachera von Poschach, velitele brigády rakouského I. armádního sboru
105 16. 5. 1919 Konání poslední valné hromady "Ústředního spolku", která rozhodla o ukončení jeho činnosti
205 19. 5. 1819 Narození Aloise Procopa von Kunsti, velitele rakouského pěšího pluku č. 25, padlého u Tovačova
134 21. 5. 1890 Úmrtí Eduarda von Fransecky, velitele pruské 7. pěší divize
148 23. 5. 1876 Úmrtí Gideona von Krismanić, šéfa operační kanceláře rakouské Severní armády
116 24. 5. 1908 Odhalení pomníku s pamětní deskou Viléma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu
126 24. 5. 1898 Úmrtí arcivévody Leopolda, velitele rakouského VIII. armádního sboru
128 25. 5. 1896 Úmrtí Franze Kuhn von Kuhnefeld, velitele rakouských vojsk v Tyrolích
148 25. 5. 1876 Úmrtí Franze von John, náčelníka štábu rakouské Jižní armády
125 27. 5. 1899 Vysvěcení pomníku na památku bitvy u Kolína (1757), jehož vznik byl iniciován "Ústřední spolek pro udržování hrobů a pomníků na bojištích z roku 1866 v Čechách"
215 27. 5. 1809 Narození Gustava Fragnera von Fragnern, velitele brigády rakouského VIII. armádního sboru
172 30. 5. 1852 Narození Viléma Dokoupila, ředitele sochařské školy v Hořicích a prvního technického referenta "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
188 1. 6. 1836 Narození Jana Kropáčka, v letech 1893-1906 předsedy „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
211 2. 6. 1813 Narození Tasila hraběte Festetics de Tolna, velitele rakouského IV. armádního sboru
93 6. 6. 1931 Úmrtí Karla Janků, řídícího učitele v Provodově, historika, autora knihy"Bitva na Dobeníně u Náchoda"
201 6. 6. 1823 Narození arcivévody Leopolda, velitele rakouského VIII. armádního sboru
136 15. 6. 1888 Úmrtí Wilhelma Fridricha, velitele pruské 2. armády a budoucího německého císaře Friedricha III.
139 15. 6. 1885 Úmrtí pruského prince Fridricha Karla, velitele pruské 1. armády
176 15. 6. 1848 Narození Jana Nepomuka Steinského, zakladatele "Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém"
158 16. 6. 1866 Vpád pruských vojsk do Saska, Hanoverka a Hessenska
158 17. 6. 1866 Císař František Josef I. vydává válečný manifest
122 19. 6. 1902 Úmrtí Alberta Saského, velitele saského armádního sboru a v letech 1873-1902 saského krále
158 20. 6. 1866 Itálie vyhlásila válku Rakousku
122 22. 6. 1902 Odhalení litinové pamětní desky Emmericha Berty na místě jeho smrtelného zranění ve Stráži nad Nisou
158 22. 6. 1866 Pruské oddíly překročily české zemské hranice
112 23. 6. 1912 Znovuodhalení pomníku padlých v Kokoníně u Jablonce nad Nisou
158 24. 6. 1866 Bitva u Custozy
158 24. 6. 1866 Srážka u Dlouhého Mostu
158 25. 6. 1866 Srážka u Hodkovic nad Mohelkou
158 26. 6. 1866 Srážka u Kuřívod
158 26. 6. 1866 Srážka u Sychrova
158 26. 6. 1866 Srážka u Svijan-Podolí
158 26. 6. 1866 Noční boje u hradu Kosti
118 27. 6. 1906 Odhalení pomnku praporu polních myslivců č. 6 ve Vysokově
141 27. 6. 1883 Úmrtí Otakara Jedličky, autora knihy
156 27. 6. 1868 Odhalení pomníku rakouského X. armádního sboru v Trutnově na Šibeníku
158 27. 6. 1866 Bitva u Trutnova
158 27. 6. 1866 Bitva u Náchoda
158 27. 6. 1866 Bitva u Bad Langensalzy (mezi pruskou a hannoverskou armádou)
158 27. 6. 1866 Srážka u Osvětimi
158 28. 6. 1866 Bitva u Nového Rokytníku
158 28. 6. 1866 Bitva u České Skalice
158 28. 6. 1866 Bitva u Mnichova Hradiště
118 29. 6. 1906 Vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla na vojenském hřbitově v Kbelnici
131 29. 6. 1893 Založení „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
148 29. 6. 1876 Odhalení centrálního pomníku bitvy u Jičína na Letné
158 29. 6. 1866 Bitva u Jičína
158 29. 6. 1866 Bitva u Dvora Králové nad Labem
158 29. 6. 1866 Srážka u Svinišťan
209 30. 6. 1815 Narození Wilhelma von Ramming, velitele rakouského VI. armádního sboru
28 1. 7. 1996 Vyhlášení bojiště u Hradce Králové za památkovou zónu
148 1. 7. 1876 Úmrtí Wilhelma von Ramming, velitele rakouského VI. armádního sboru
157 2. 7. 1867 Odhalení saského pomníku na výšině Horka u Dílců
193 2. 7. 1831 Narození Franze Josepha Ludwiga Ponze von Panz, prvního rakouského padlého důstojníka
128 3. 7. 1896 Odhalení pomníku rakouského praporu polních myslivců č. 8 ve Svíbu (tzv. Myslivec)
157 3. 7. 1867 Vysvěcení mauzolea v Lípě postaveného baronem Liebigem
158 3. 7. 1866 Bitva u Hradce Králové
158 4. 7. 1866 Bitba u Dermbachu (Prusové porazily bavorské vojsko)
157 7. 7. 1867 Odhalení pomníku rakouského 12. pěšího pluku u Svíbu (tzv. Říman)
158 8. 7. 1866 Srážka u Rudoltic
158 8. 7. 1866 Praha obsazena pruským vojskem
58 10. 7. 1966 Úmrtí Josefa Simona, vlastivědného pracovníka, historika, středoškolského profesora, dlouholetého funkcionáře Komitétu 1866 (v letech 1945-1952 jeho místopředseda), autora mnoha studií o válce roku 1866
158 10. 7. 1866 Jezdecká srážka u Žďáru
158 11. 7. 1866 Srážka u Tišnova
158 13. 7. 1866 Arcivévoda Albrecht přebral velení nad celou rakouskou brannou mocí
158 14. 7. 1866 Bitva u Kralic a Biskupic
220 14. 7. 1804 Narození Ludwiga von Benedek, velitele rakouské Severní armády
158 15. 7. 1866 Bitva u Tovačova
207 15. 7. 1817 Narození Franze Kuhn von Kuhnefeld, velitele rakouských vojsk v Tyrolích
119 16. 7. 1905 Odhalení pomníku jezdecké srážky u Dlouhého Mostu
217 16. 7. 1807 Narození Konstanse von Voigts-Rhetz, náčelníka štábu pruské 1. armády
103 17. 7. 1921 Narození Václava Buriana, výzamného historika, mj. autora knihy "Bitva u Tovačova roku 1866"
210 19. 7. 1814 Narození Ludwiga Karla von Gablenz, velitele rakouského X. armádního sboru
158 20. 7. 1866 Námořní bitva u Visu
158 22. 7. 1866 Bitva u Bratislavy-Lamače
158 22. 7. 1866 Úmrtí Alphonse Wimpffena, velitele rakouského 20. pěšího pluku
51 23. 7. 1973 Úmrtí Bohumíra Tuhého, významného sběratele zbraní a autora knihy "Armády Rakouska, Saska a Pruska – organizace, výzbroj a výstroj ve válce roku 1866"
120 24. 7. 1904 Odhalení pomníku s bustou saského krále Alberta v Probluzi
158 26. 7. 1866 Podepsání mikulovského příměří
67 30. 7. 1957 Úmrtí Hugo Kmínka, v letech 1922-1957 předsedy Spolku pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866
126 30. 7. 1898 Úmrtí Otto von Bismarcka, pruského kancléře
102 31. 7. 1922 Úmrtí Jana Nepomuka Steinského, zakladatele "Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém"
147 2. 8. 1877 Úmrtí Karla Friedricha von Steinmetz, velitele pruského V. armádního sboru
188 2. 8. 1836 Narození Dominika Hudského, v letech 1906-1909 předsedy Spolku pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866
207 3. 8. 1817 Narození arcivévody Albrechta, velitele rakouské Jižní armády
200 8. 8. 1824 Narození arcivévody Arnošta, velitele III. rakouského armádního sboru
158 9. 8. 1866 Úmrtí Wolfa von Pfuel, velitele pruské 2. těžké jízdní brigády (zemřel na choleru)
214 11. 8. 1810 Narození Alfreda von Heninksteina, náčelníka štábu rakouské Severní armády
183 12. 8. 1841 Narození Karla Janků, řídícího učitele v Provodově, historika, autora knihy
128 15. 8. 1896 Odhalení pomníku rakouského 49. pěšího pluku u lesa Holá
122 17. 8. 1902 Odhalení veteránského pomníku ve Varnsdorfu
194 18. 8. 1830 Narození Františka Josefa I., rakouského císaře
177 19. 8. 1847 Narození Josefa Düricha, významného českého politika a v letech 1893-1916 místopředsedy „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
120 21. 8. 1904 Odhalení pomníku obětem války r. 1866 v Lanškrouně
185 21. 8. 1839 Narození Čeňka Schäferlinga, dlouholetého technického referenta „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
158 23. 8. 1866 Uzavření pražského míru
196 23. 8. 1828 Narození Alphonse Wimpffena, velitele rakouského 20. pěšího pluku
215 28. 8. 1809 Narození Friedricha Johanna Wilhelma Hillera von Gärtringen, velitele pruské 1. gardové pěší divize
20 30. 8. 2004 Úmrtí Olgy Peterkové, ochránkyně památek z války roku 1866 a čestné členky Komitétu 1866
154 1. 9. 1870 Úmrtí Georga Grivičiče, velitele brigády rakouského X. armádního sboru
140 2. 9. 1884 Úmrtí Karla Eberharda Herwartha von Bittenfeld, velitele pruské Labské armády
148 3. 9. 1876 Odhalení pomníku na vojenském hřbitově v kladských Dušníkách (Duszniki Zdrój)
228 4. 9. 1796 Narození Karla Eberharda Herwartha von Bittenfeld, velitele pruské Labské armády
122 7. 9. 1902 Odhalení pomníku rakouského 4. pěšího pluku "Deutschmeister" v Rozběřicích
137 12. 9. 1887 Úmrtí Augusta von Werder, velitele pruské 3. pěší divize
216 12. 9. 1808 Narození Augusta von Werder, velitele pruské 3. pěší divize
125 17. 9. 1899 Odhalení veteránského pomníku v Mostě
158 17. 9. 1866 Úmrtí Františka Kabeláče, podporučíka rakouského 21. pěšího pluku po válce popraveného za zbabělost
26 18. 9. 1998 Úmrtí Václava Buriana, výzamného historika, mj. autora knihy "Bitva u Tovačova roku 1866"
126 20. 9. 1898 Úmrtí Theodora Fontaneho, autora knihy
156 20. 9. 1868 Vysvěcení pomníku padlých z roku 1866 v Liberci
122 21. 9. 1902 Odhalení pomníku rakouského 51. pěšího pluku ve Svíbu
20 25. 9. 2004 Úmrtí Rudolfa Pokorného, popularizátora a ochránce památek z války r. 1866
119 28. 9. 1905 Slavnostní umístění ostatků Ludwiga von Gablenze do útrob pomníku na vrchu Šibeník v Trutnově
101 1. 10. 1923 Narození Olgy Peterkové, ochránkyně památek z války roku 1866 a čestné členky Komitétu 1866
122 2. 10. 1902 Odhalení veteránského pomníku v Jiřetíně pod Jedlovou
131 3. 10. 1893 Odhalení pomníku Baterie mrtvých na Chlumu
169 7. 10. 1855 Narození Václava Sochora, malíře, autora obrazů Baterie mrtvých a Srážka jízdy u Střezetic
131 8. 10. 1893 Založení "Lokálního spolku pro udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec"
128 11. 10. 1896 Odhalení pomníku rakouského I. armádního sboru na Chlumu
155 18. 10. 1869 Narození Hugo Kmínka, v letech 1922-1957 předsedy Spolku pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866
193 18. 10. 1831 Narození Wilhelma Friedricha, velitele pruské 2. armády a budoucího německého císaře Friedricha III.
112 20. 10. 1912 Odhalení pomníku padlých z války r. 1866 v Opavě
224 26. 10. 1800 Narození Helmuta von Moltke, náčelníka pruského generálního štábu
128 1. 11. 1896 Odhalení lazaretního pomníku v Novém Městě nad Metují
125 2. 11. 1899 Vysvěcení Ossaria na Chlumu
157 10. 11. 1867 Odhalení pomníku padlých vojáků z r. 1866 v Kamiennej Górze
221 11. 11. 1803 Narození Adolfa von Bonin, velitele pruského I. armádního sboru
214 14. 11. 1810 Narození Johann Geisslera, velitele pevnosti Josefov
131 16. 11. 1893 Narození Aloise Pospíšila, okresního konzervátora vojenských památek a ochránce válečných hrobů z roku 1866 na Jičínsku
136 16. 11. 1888 Iniciativa Jana Nepomuka Steinského na honu v lese Svíb ke zřízení spolku pečujícího o válečné hroby
217 16. 11. 1807 Narození Eduarda von Fransecky, velitele pruské 7. pěší divize
37 18. 11. 1987 Úmrtí Aloise Pospíšila, okresního konzervátora vojenských památek a ochránce válečných hrobů z roku 1866 na Jičínsku
97 19. 11. 1927 Úmrtí Viléma Dokoupila, ředitele sochařské školy v Hořicích a prvního technického referenta "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
135 20. 11. 1889 Narození Bohumíra Tuhého, významného sběratele zbraní a autora knihy "Armády Rakouska, Saska a Pruska – organizace, výzbroj a výstroj ve válce roku 1866"
209 20. 11. 1815 Narození Franze von John, náčelníka štábu rakouské Jižní armády
108 21. 11. 1916 Úmrtí Františka Josefa I., rakouského císaře
106 23. 11. 1918 Úmrtí Herrmanna Schellhardta, dlouholetého místopředsedy "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
43 24. 11. 1981 Královéhradecké bojiště prohlášeno ONV v Hradci Králové za oblast klidu
195 27. 11. 1829 Narození Victora Bindera von Bindersfeld, velitele rakouského 49. pěšího pluku
94 29. 11. 1930 Úmrtí Františka Waldeka, druhého předsedy "Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Králove-hradeckém"
136 2. 12. 1888 Konání ustavující schůze „Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Králove-hradeckém“
167 4. 12. 1857 Narození Josefa Tausika, dlouholetého jednale „Ústředního spolku pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách“ a autora průvodce po královéhradeckém bojišti
215 4. 12. 1809 Narození Wolfa von Pfuel, velitele pruské 2. těžké jízdní brigády
35 9. 12. 1989 Ustavení přípravného výboru "Komitétu pro udržování památek z války roku 1866"
190 12. 12. 1834 Narození Wilhelma prince zu Schaumburg-Lippe, prvního protektora
79 17. 12. 1945 Úmrtí Bedřicha prince zu Schaumburg-Lippe, v letech 1906-1919 protektora "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
158 17. 12. 1866 Dokočení stavby Fürstenbergského kříže na Chlumu
132 21. 12. 1892 Konání ustavující valné hromady „Ústředního spolku pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách“
168 22. 12. 1856 Narození Otakara Jedličky, autora knihy "Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866"
178 25. 12. 1846 Narození Jana Bernata, mnichovohradišťského děkana a v letech 1916-1921 místopředsedy „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
179 26. 12. 1845 Narození Jana Eduarda Tomoly, sochaře, autora pomníku jízdy u Náchoda
228 27. 12. 1796 Narození Karla Friedricha von Steinmetz, velitele pruského V. armádního sboru
205 30. 12. 1819 Narození Theodora Fontaneho, autora knihy "Der deutsche Krieg von 1866"
162 4. 1. 1862 Narození Václava Weinzettla, významného sochaře, architekta a druhého technického referenta „Ústředního spolku pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách“
142 5. 1. 1882 Narození Josefa Simona, vlastivědného pracovníka, historika, středoškolského profesora, dlouholetého funkcionáře Komitétu 1866 (v letech 1945-1952 jeho místopředseda), autora mnoha studií o válce roku 1866
109 6. 1. 1915 Úmrtí Jana Kropáčka, v letech 1893-1906 předsedy „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
81 11. 1. 1943 Úmrtí Josefa Tausika, dlouholetého jednale „Ústředního spolku pro udržování vojenských pomníků z roku 1866 v Čechách“ a autora průvodce po královéhradeckém bojišti
97 12. 1. 1927 Úmrtí Josefa Düricha, významného českého politika a v letech 1893-1916 místopředsedy „Spolku pro udržování pomníků a hrobů padlých vojínů v politickém okresu Mnichovo-Hradišťském“
118 19. 1. 1906 Úmrtí Bedřicha Presla, v letech 1889-1906 předsedy Spolku pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866
105 19. 1. 1919 Úmrtí Rudolfa von Ulmstein, dlouholetého předsedy "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
12 21. 1. 2012 Úmrtí Miroslava Vycpálka, prvního místopředsedy obnoveného Komitétu 1866
90 24. 1. 1934 Narození Rudolfa Pokorného, popularizátora a ochránce památek z války r. 1866
150 28. 1. 1874 Úmrtí Ludwiga Karla von Gablenz, velitele rakouského X. armádního sboru (sebevražda)
142 29. 1. 1882 Úmrtí Alfreda von Heninksteina, náčelníka štábu rakouské Severní armády
156 30. 1. 1868 Narození Bedřicha prince zu Schaumburg-Lippe, v letech 1906-1919 protektora "Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách"
157 1. 2. 1867 Odhalení pamětní desky Emmericha Berty na kostele sv. Kateřiny ve Stráži nad Nisou
141 7. 2. 1883 Úmrtí Tasila hraběte Festetics de Tolna, velitele rakouského IV. armádního sboru
12 11. 2. 2012 Úmrtí Lubomíra Uhlíře, velkého znalce a popularizátora dějin habsburské armády a člena Komitétu 1866
203 16. 2. 1821 Narození Carla Poecka, velitele rakouské brigády, padlého ve Svíbu
129 18. 2. 1895 Úmrtí arcivévody Albrechta, velitele rakouské Jižní armády
145 23. 2. 1879 Úmrtí Alberta von Roon, pruského ministra války
89 23. 2. 1935 Úmrtí Václava Sochora, malíře, autora obrazů Baterie mrtvých a Srážka jízdy u Střezetic
110 24. 2. 1914 Úmrtí Alfréda Rudolfa, dlouhodobého jednatele "Spolku pro udržování válečných památek na bojišti Královéhradeckém z roku 1866"

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM