Historické kalendárium

Historické kalendárium - nejbližší výročí

Výročí Datum Název
114 24. 5. 1908 Odhalení pomníku s pamětní deskou Viléma prince zu Schaumburg-Lippe na Chlumu
124 24. 5. 1898 Úmrtí arcivévody Leopolda, velitele rakouského VIII. armádního sboru
126 25. 5. 1896 Úmrtí Franze Kuhn von Kuhnefeld, velitele rakouských vojsk v Tyrolích
146 25. 5. 1876 Úmrtí Franze von John, náčelníka štábu rakouské Jižní armády
123 27. 5. 1899 Vysvěcení pomníku na památku bitvy u Kolína (1757), jehož vznik byl iniciován "Ústřední spolek pro udržování hrobů a pomníků na bojištích z roku 1866 v Čechách"

 

Zobrazit kompletní historické kalendárium

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM