BITVA U ČESKÉ SKALICE 28. ČERVNA 1866

05. 1. 2023 17:00:00
05. 1. 2023 18:30:00
akce
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
1866
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Srdečně zveme na naši čtvrteční přednášku BITVA U ČESKÉ SKALICE 28. ČERVNA 1866.
Tomáš Vondryska z Muzea Boženy Němcové v České Skalici se bude ve své přednášce věnovat krvavé bitvě u České Skalice z 28. června 1866, která proběhla v rámci prusko-rakouské války. Přednášející seznámí posluchače nejen s průběhem bitvy, ale také s odvrácenou tváří války v podobě činnosti polních lazaretů, pohřbívání padlých vojáků, rozsáhlých škod na majetku civilního obyvatelstva, okupací města nepřátelským pruským vojskem či zákeřnou nemocí zvanou cholera. Výklad doplní o vzpomínky přímých účastníků bitvy i obyvatel České Skalice, kteří navzdory hrozícímu válečnému nebezpečí neopustili své domovy. Prostřednictvím dobových i současných fotografií nás v závěru přednášky přenese na zajímavá místa českoskalického bojiště s jeho mnohdy málo známými válečnými památkami.
Přednáška se koná ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 17.00 hodin a jste na ni srdečně zváni! Vstup zdarma.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM