Jiří Náhlovský: Srážka u Kuřívod 26. června 1866

Cena:80,00 Kč

Publikace se věnuje prvnímu většímu střetnutí prusko-rakouské války r. 1866 na území Čech - srážce u Kuřívod, která se odehrála 26. června 1866. Podorbně je především popsána samotná srážka, přičemž bylo využito jak plukovních dějin tak místních narativních pramenů. Výraznou část publikace také tvoří soupis a dějiny všech  pomníků, které zde srážku připomínají. Publiakce je doplněna množstvím dobových kreseb a historických i současných fotografií.
Rok vydání: 2006
Počet stran: 110


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM