Pavel_Mrkvi__ka__4d521ba525178.jpg

Pavel Mrkvička - Jiří Vilím: Vzpomínka na rok 1866 na starých pohlednicích

Cena:399,00 Kč

Kniha přestavuje v kvalitních reprodukcích celkem 376 pohlednic z 19. a počátku 20. století, vztahujcích se k bojištím z prusko-rakouské války r. 1866 zachycujícím zejména tamní pomníky. Publikace se především zaměřuje na klasická východočeská bojiště (Hradec Králové, Náchod, Trutnov, Jičín), ale stranou nezůstávají ani pomníky v severních Čechách či na Moravě, opomenout rovněž nelze pohlednice dokumentující dnes již neexistující pomníky např. ve Varnsdorfu či Mostu. Na pohlednicích jsou vedle pomníků v menší míře vyobrazeny rovněž reprodukce obrazů s tématikou prusko-rakouské války.  Ke každé pohlednici (případně jejich souboru, který zobrazuje stejný objekt) je přiložena popiska se základními informacemi o daném pomníku. Grafická stránka knihy je velmi zdařilá, jak můžete posoudit v následujícím náhledu. 
pohlednice_-_nahled

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM