Grafický list - Ottenfeld

Cena:100,00 Kč

Číslovaný grafický list s reprodukcemi obrazů malíře Rudolfa Otto von Ottenfeld - výtěžek z prodeje bude určen na opravu zanedbaného náhrobku tohoto umělce na pražských Olšanských hřbitovech.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM