Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

 - péče o válečné pomníky a hroby

 - pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

 - publikační činnost

 - podpora rozvoje cestovního ruchu

 - spolková činnost

Celý článek
 

Obnova původního vzhledu pomník pruského 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi (obec Dolní Přím)

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt "Obnova původního vzhledu pomník pruského 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi (obec Dolní Přím)" spočíval již s ohledem na svůj název v rekonstrukci původního vzhledu zmíněné památky z prusko-rakouské války roku 1866. Konkrétně se jednalo o doplnění pomníku o repliku plastiky pruské orlice, která od doby vzniku pomníku v roce 1867 zdobila jeho vrchol. Tento cenný originál byl v roce 1999 odcizen a pomník byl od té doby pouze žalostným torzem svého původního celkového vzhledu a uměleckého záměru. Replika plastiky pruské orlice byla zhotovena z umělého bronzu, což by mělo eliminovat možnost jejího dalšího odcizení. Plastika byla na vrchol pomníku osazena v březnu 2020, čímž byl úspěšně obnoven jeho původní vzhled.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje, který na tento účel poskytl podle smlouvy č. 19RGI02-0428 dotaci ve výši 42 000 Kč.

Na projektu se rovněž darem ve výši 20 000 Kč podílela Garda města Hradec Králové, z.s.

Celý článek
 

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2019

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2019“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

 - péče o válečné pomníky a hroby

 - pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

 - publikační činnost

 - podpora rozvoje cestovního ruchu

 - spolková činnost

Celý článek
 

Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt "Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice" spočíval v opravě opomenutého - a jednoho z mála v posledích letech neopravovaného - pomníku připomínající padlé z 28. června 1866 v České Skalici. Konkrétně se jednalo o pomník ev. č. CS-46 (v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany je evidován pod č. CZE5209-39235) na parcele č. 999 v zahradě domu č.p. 91. Odborný restaurátorský zásah spočívající v kompletním rozebrání pomníku, doplnění hran a kontur pískovcových částí a jejich hydrofobizaci i nátěru kříže provedla restaurátoka BcA. Pavla Szabová. 

Celý článek
 

Rekonstrukce pomníku Spícího lva v dubenské bažantnici a úprava jeho okolí

Podpořeno městem Česká Skalice.

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Podpořeno obcí Provodov-Šonov.

Projekt "Rekonstrukce pomníku Spícího lva v dubenské bažantnici a úprava jeho okolí" spočíval v komplexní opravě pomníku Spícího lva, který je po symbolické i umělecké stránce jedním z nejvýznamnějších pomníků historického bojiště u České Skalice z 28. června 1866, a také v úpravě jeho okolí. Rekonstrukce zastavila celkovou degradaci pomníku, zejména jeho plastických částí, které byly odborně restaurovány, jakož i ohrožení statiky celé památky, které bylo vyřešeno novým betonovým základem pod ujíždějící stupně pomníku. Zároveň bylo důstojným způsobem upraveno okolí pomníku (tzv. čestný dvůr), které bylo doplněno základním návštěvnickým servisem - lavičkami, odpadkovým košem, stojanem na kola a informační tabulí.

Projekt byl realizován za finanční podpory

 - města Česká Skalice, které jeho uskutečnění podpořilo poskytnutím dotace na základě veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo jednací MUCS/1544/2018/KONT/Jan ve výši 300.000,-Kč,

 - Královéhradeckého kraje, který jeho uskutečnění podpořil poskytnutím dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje "18RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce" ve výši 30.000,-Kč,

 - obecního úřadu Provodov-Šonov, který jeho uskutečnění podpořil poskytnutím dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 3/2018 ve výši 30.000,-Kč.

Celý článek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM