Samospráva

Časopis Bellum 1866 ročník 2015

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1000 a na celém území naší republiky více než 1300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2015 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „15KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 13 000 Kč.

Díky této dotaci mohl být v ročníku 2015 uveřejněn např. blok článků týkajících se osoby Josefa Volfa z Máslojed, rozsáhlá studie o obnovení Komitétu 1866 před 25 lety, článek o saských důstojnících padlých u Hradce Králové a Jičína a pohřbených v Drážďanech, či vzpomínky z Rosnic z 3. července 1866 nebo studie o některých památkách na bitvu u Náchoda.

V rámci ročníku 2015 vyšla dvě čísla časopisu Bellum 1866 o rozsahu 112 a 152 stran, obě v nákladu 150 výtisků.

Každý výtisk časopisu Bellum 1866 ročník 2015 byl označen logem Královéhradeckého kraje a textem: „Spolufinancováno Královéhradeckým krajem“.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM