Samospráva

Oprava pomníků z prusko-rakouské války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové

Popis projektu:m_pp2_04

Projekt spočíval v celkovém zajištění údržby naučných stezek a cyklotras v rozsahu:

1. Údržba  5 naučných stezek a cyklostezek na bojišti 1866 u Hradce Králové

2. Údržba pomníků z roku 1866 na naučných stezkách na bojišti u Hradce Králové

3. Uspořádání propagačního pochodu tradičních historických jednotek po bojišti 1866

Obsah projektu je součástí širší koncepce Komitétu 1866 zaměřené na popularizaci bojišť v rámci projektu VIA BELLI 1866. Zajištění pravidelné údržby naučných stezek, cyklotras a pomníků z roku 1866 je nezbytné s ohledem na zajištění kvality prožitku návštěvníků bojiště – zarostlé zastávky naučných stezek a pomníky.

Bylo obnoveno celkem 14 památek na válečných hrobech z r. 1866 na trasách jednotlivých naučných stezek.

Propagační pochod historických jednotek dne 4.7.2008 po bojišti z roku 1866 u Hradce Králové byl zaměřen na popularizaci méně známých míst královéhradeckého bojiště a je také upoutávkou ke kulturním akcím spojeným se 142. výročím bitvy u Hradce Králové. Propagačního pochodu se zúčastnila více než stovka vojáků tradičních historických jednotek z ČR.Katastrální území: Máslojedy, Dohalice, Rozběřice, Trotina, Horní Přím, Neděliště
Počet pomníků: 23 ks
Opraveno v r. 2008  
23 ks
Finanční prostředky poskytl:  
Magistrát města Hradce Králové 50.000 Kč
Obec Máslojedy 50.000 Kč
Obec Všestary 50.000 Kč
Obec Dohalice 17.000 Kč
Obec Cerekvice n.B. 26.000 Kč
Obec Hněvčeves 10.000 Kč
Celkové náklady opravu v r. 2008: 399.382 Kč
Náklady na údržbu naučných stezek v r. 2008: 45.000 Kč


Stav pomníků na jaře r. 2008: m_pp2_01

Soubor 14 typových křížů na hromadných hrobech byl v minulosti značně poškozen, většina památek zanikla. Komitét 1866 nechal zhotovit kopie původních typových křížů a osadil je na původní místa.

Zbývajících p kamenných pomníků bylo silně zasaženo biomasou (mechy a lišejníky) a kámen byl narušeny exhaláty, které ve spojitosti s krystalizujícími sloučeninami solí vyvěraly z kamene napovrch a tvořily silné krusty, které za přispění povětrnostních vlivů hloubkově narušovaly kámen. Pomníky vykazovali také značné mechanické poškození profilací, rohů a říms. Některé kamenné prvky nebylo možné restaurovat a musely být nahrazeny věrnými kopiemi. Statika několika pomníků m_pp2_02byla narušena. Kovové prvky pomníků vykazovali hloubkovou korozi, část kovových prvků chyběla.. Písmo bylo z větší části již nečitelné, lokálně nečitelné.

 

Restaurátorský postup opravy pomníků:

- očištění pomníků

- demontáž kamenných prvků, jejich restaurování, event. zhotovení kopií

m_pp2_03- demontáž kovových částí jejich očištění a konzervace

- výroba modelů poškozených resp. chybějících kovových částí, zhotovení kopií a jejich instalace

- sanace základů,

- odstranění krust, poškozených částí a uvolněných plomb

- vyspravení plomb, modelování profilací a  doplnění spár,

- zpevnění kamene prostředky Porozil Z resp. ZV,

- hydrofobizace konzervačními prostředky Porosil VV,

- biocidní ošetření kamene,

- obnova písma

- údržba zeleně

p.č. Obec Bojiště Materiál Cena DPH 19% Celková cena vč. DPH 19%
1 Rozběřice HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
2 Rozběřice HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
3 Horní Přím HK pískovec     litina 6 200,00 1 178,00 7 378,00
4 Máslojedy HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
5 Máslojedy HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
6 Máslojedy HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
7 Neděliště HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
8 Neděliště HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
9 Neděliště HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
10 Probluz HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
11 Smiřice HK pískovec     litina 9 700,00 1 843,00 11 543,00
12 Máslojedy HK pískovec     litina 6 200,00 1 178,00 7 378,00
13 Dohalice HK pískovec     litina 6 200,00 1 178,00 7 378,00
14 Máslojedy HK pískovec     litina 6 200,00 1 178,00 7 378,00
CELKOVÁ CENA 121 800,00 23 142,00 144 942,00

 

E.č. Obec Bojiště Materiál Cena DPH 19% Celková cena vč. DPH 19%
258 Všestary HK pískovec, mramor 34 000,00 6 460,00 40 460,00
260 Všestary HK Pískovec 16 000,00 3 040,00 19 040,00
261 Všestary HK Pískovec 15 000,00 2 850,00 17 850,00
259 Všestary HK Pískovec 9 000,00 1 710,00 10 710,00
90 Hněvčeves HK pískovec     litina 24 500,00 4 655,00 29 155,00
243 Mokrovousy HK Pískovec 13 000,00 2 470,00 15 470,00
140 Máslojedy HK pískovec     litina 34 000,00 6 460,00 40 460,00
141 Máslojedy HK Pískovec 5 500,00 1 045,00 6 545,00
259 Cerekvice n.B HK Pískovec 25 000,00 4 750,00 29 750,00
CELKOVÁ CENA 176 000,00 33 440,00 209 440,00
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM