Samospráva

Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt "Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice" spočíval v opravě opomenutého - a jednoho z mála v posledích letech neopravovaného - pomníku připomínající padlé z 28. června 1866 v České Skalici. Konkrétně se jednalo o pomník ev. č. CS-46 (v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany je evidován pod č. CZE5209-39235) na parcele č. 999 v zahradě domu č.p. 91. Odborný restaurátorský zásah spočívající v kompletním rozebrání pomníku, doplnění hran a kontur pískovcových částí a jejich hydrofobizaci i nátěru kříže provedla restaurátoka BcA. Pavla Szabová. 

CS 46 před  CS 46 po1  CS 46 po2

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM