Samospráva

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2019

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2019“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

 - péče o válečné pomníky a hroby

 - pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

 - publikační činnost

 - podpora rozvoje cestovního ruchu

 - spolková činnost

1) péče o válečné pomníky a hroby

V této pro Komitét 1866 stěžejní oblasti se podařilo celkem opravit sedm pomníků na válečných hrobech, konkrétně se jednalo o

 - pomník ev.č. HK-2 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CZE5205-4018) rakouského setníka Wilhelma Weila von Weilenfeld u Račic nad Trotinou na bojišti u Hradce Králové, na jehož opravě se podílela také obec Račice nad Trotinou

č.2c před  č.2d po

 

 - pomník ev.č. HK-193 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CZE5205-4118) pruských důstojníků Ferdinanda von Notz a Gustava von Rechenberg ve vsi Lípa na bojišti u Hradce Králové, na jehož opravě se podílela také obec Všestary a Klub vojenské historie Předměřice nad Labem, z.s.

č.193a před  č.193c po

 

- pomník ev.č. HK-249 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CZE5205-3759) rakouského 18. pěšího pluku ve vsi Probluz na bojišti u Hradce Králové, na jehož opravě se podílel také Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18, z.s.

č.249a před  č.249 hotovo

 

 - pomník ev.č. HK-320 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CZE5205-3734) rakouského 74. pěšího pluku u vsi Horní Přím na bojišti u Hradce Králové, na jehož opravě se podílela obec Dolní Přím

č.320a před  č.320e po

 

 - pomník ev. č. NA-81 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CZE5211-4470) nad hromadným hrobem padlých vojáků (pravděpodobně ve většina příslušníků rakouskéhé 20. pěšího pluku) z bitvy u Náchoda u vsi Václavice na náchodském bojišti

Václavice před  Václavice po  

 

 - pomník ev. č. CS-2 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CZE5211-4452) pruského poručíka Felixe Prodzynského v lese Dubno u vsi Kleny na bojšiti u České Skalice

Dubno Prondzynski před  Dubno Prondzynski po

 

 - pomník ev. č. CS-3 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CZE5211-26339) rakouského 75. pěšího pluku v lese Dubno u vsi Kleny na bojšiti u České Skalice

IR 75 1 IR 75 hotovo

 

2) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

V rámci oblasti této podpory byly podpořeny níže uvedené vzpomínkové akce, které byly vesměs spojeny s odhalováním nově opravených památek, které jsou zmíněny v předchozích řádcích. Konkrétně se jednalo o následující akce:

XIII. ročník vzpomínkové akce na padlé v boji o les Svíb v bitvě u Hradce Králové 1866 „Rozsvícený Svíb“, 8. června 2019; informace o akci, fotodokumentace

Slavnostní odhalení opravených památek z války roku 1866 Benátky – Račice nad Trotinou, 17. srpna 2019; informace o akci, fotodokumentace

Slavnostní odhalení opravených památek z války roku 1866 Lípa – Rosnice, 15. září 2019; informace o akci, fotodokumentace

Vzpomínková akce u příležitosti 100. výročí úmrtí barona Rudolfa von Ulmensteina, 28. září 2019; informace o akci, fotodokumentace

Slavnostní odhalení opravených památek z války roku 1866 Probluz – Horní Přím, 26. října 2019; informace o akci, fotodokumentace

 

3) publikační činnost

V rámci této oblasti bylo podpořeno vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866, který od roku 1990 vydává Komitét 1866.

2019 1  2019 2

 

4) podpora rozvoje cestovního ruchu

V rámci této oblasti byly opraveny čtyři stojany informačních tabulí (tzv. pavéz) v Plotištích nad Labem, v lese Dubno na českoskalickém bojišti, u evangelického hřbitova ve Václavicích a na tzv. Wimpffenově stezce u téže obce na náchodském bojišti.

Dále byl vypracován souhrnný Pasport stavu naučných stezek zřízených Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, z.s., na území Královéhradeckého kraje, který se stane podkladem pro plán celkové obnovy těchto stezek v bucoucích letech.

 

5) spolková činnost

V rámci této oblasti byly podpořeny běžné aktivity nezbytné pro řádné fungování činnosti spolku, zejména pokud jde o administrativu či jízdní náklady.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM