Samospráva

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

 - péče o válečné pomníky a hroby

 - pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

 - publikační činnost

 - podpora rozvoje cestovního ruchu

 - spolková činnost

1) péče o válečné pomníky a hroby

V této pro Komitét 1866 stěžejní oblasti se podařilo celkem opravit dva pomníky na válečných hrobech, konkrétně se jednalo o

- pomník ev.č. NA-103 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CEVH CZE5211-4485) rakouského majora Johanna Jesovitse u Šonova u Nového Města nad Metují

Jesovits pred  Jesovits po 


- pomníku ev.č. HK-306 ( (označení v centrální evidenci válečných hrobů CEVH CZE5205-3679) na hromadném hrobě 17 rakouských a pruských vojáků) v Benátkách na královéhradeckém bojišti; na opravě se podílel také vlastník tohoto pomníku Petr Holeček

 306 pred  306 po

2) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

V rámci oblasti této podpory byly podpořeny pouze dvě níže uvedené akce (další původně plánované nebylo možné s ohledem na platná protiepidemická opatření uskutečnit):

XIV. ročník vzpomínkové akce na padlé v boji o les Svíb v bitvě u Hradce Králové 1866 „Rozsvícený Svíb“ (konáno společně s XXIX. C.k. Manévry), 5. září 2020; plakát, informace o akcifotodokumentace

1. ročník týdenního dětského tábora s tématikou prusko-rakouské války roku 1866 "Historické soustředění 1866", který se konal v obci Prachov (okr. Jičín), 16.-22. 8. 2020; plakát, informace o akci 1, informace o akci 2 (četné externí fotogalerie jsou uvedeny v předchozím odkazu) 

 

3) publikační činnost

V rámci této oblasti bylo podpořeno vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866, který od roku 1990 vydává Komitét 1866.

Bellum 1 2020 obalka  Bellum 2 2020 obalka

  

4) podpora rozvoje cestovního ruchu

V rámci této oblasti se Komitét 1866 zaměřil především na sítť naučných stezek, které propoujují jednotlivá historická bojiště z prusko-rakouské války na území Královéhradeckého kraje, resp. opravu špatného stavu některých zastávek těchto unikátních naučných stezek. Konkrétně se jednalo o tyto činnosti:

- montáž 25 ks nových stojanů (jedná se o zcela nový typ stojanů s plechovou stříškou vyrobený ze dřeva ošetřeného tlakovou impregnací, který by měl být trvanlivější), které nahradily již značně poškozené stojany na naučných stezkách Náchod – Vysokov – Václavice 1866, Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866, Josefov – Smiřice – Chlum 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo a Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866

- montáž 3 ks stojanů menších informačních tabulí (tzv. pavéz, opět se jedná o stojany vyrobené ze dřeva ošetřeného tlakovou impregnací), které nahradily již značně poškozené stojany na naučné stezce Náchod – Vysokov – Václavice 1866

- opravy poškozených stojanů na naučných stezkách Náchod – Vysokov – Václavice 1866 a Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866

- výměna 2 ks poškozených informačních tabulí na naučných stezkách Po stopách války roku 1866 na Hořicku a Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866

Dubno 13 III 2019  Dubno 13 III 2020

Náchod zámek 1 2019  Náchod zámek 1 2020

Šonov pavéza ODB2 2019  Šonov pavéza ODB2 2020

 

5) spolková činnost

V rámci této oblasti byly podpořeny běžné aktivity nezbytné pro řádné fungování činnosti spolku, zejména pokud jde o údržbu spolkového webu, administrativu či jízdní náklady.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM