Samospráva

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2022

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

- péče o válečné pomníky a hroby

- pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

- publikační činnost

- podpora rozvoje cestovního ruchu

- spolková činnost

1) péče o válečné pomníky a hroby

V této pro Komitét 1866 stěžejní oblasti se podařilo celkem opravit dva pomníky na válečných hrobech, konkrétně se jednalo o

- kompletní opravu pomníku ev.č. HK-308, CEVH CZE5205-3681(hromadný hrob rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. července 1866, v Benátkách, okr. Hradec Králové)

HK 308 před opravou  HK 308 po opravě

- výměnu poškozeného vrcholového kříže pomníku ev.č. JC-14, CEVH CZE5207-4369 (pomník na hromadném hrobě saských vojáků a saského setníka Subeho, kteří padli v bitvě u Jičína 29. června 1866, u obce Dílce)

JC 14 před  JC 14 po opravě

- kompletní opravu pomníku ev.č. SV-21, CEVH CZE-5206-4252 (pomník na hromadném hrobě 13 pruských vojáků, kteří padli ve srážce u Svinišťan 29. června 1866, u obce Miskolezy); pomník byl opravován ve dvou fázích, neboť během opravy na něj spadl při vichřici strom

SV 21 před  SV 21 během  SV 21 po opravě 

- kompletní opravu pomníku ev.č. TU-84, CEVH CZE5214-4756 (pomník na hromadném hrobě rakouských a pruských vojáků, padlých v bitvě u Stříteže 28. června 1866, ve Střítěži)

TU 84 před  TU 84 po opravě

- kompletní opravu pomníku ev.č. TU-88, CEVH CZE5214-4789 (pomník na hrobě rakouského kadeta Thegera, zemřelého následkem zranění v bitvě u Stříteže 28. června 1866, v obci Staré Buky)

TU 88 před  TU 88 po opravě

 

2) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

V rámci oblasti této podpory byly podpořeny pouze níže uvedené akce, zejména vzpomínkového charakteru vztahující se k válečnému roku 1866

 - „1866 on-line hra“, vědomostní hra ve webovém prostředí pro zájemce z řad široké veřejnosti, 19. února 2022; informace o konání 1, informace o konání 2

 - Rozvícený Svíb, 16. ročník, 11. června 2022; plakát, fotogalerie z akce

 - Vzpomínková akce ke 156. výročí bitvy u Jičína 29. června 1866, 17. září 2022; plakát, informace o akci 1, informace o akci 2, informace o akci 3, fotogalerie z akce

 - vzpomínková akce na královéhradeckém bojišti „Dušičky 1866“, 29. října 2022; plakát; informace o akci, fofogalerie z akce

 

3) publikační činnost

V rámci této oblasti bylo podpořeno vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866, který od roku 1990 vydává Komitét 1866.

2022 1  2022 2

 

4) podpora rozvoje cestovního ruchu

V rámci této oblasti se Komitét 1866 zaměřil především na sítť naučných stezek, které propoujují jednotlivá historická bojiště z prusko-rakouské války na území Královéhradeckého kraje, resp. opravu špatného stavu některých zastávek těchto unikátních naučných stezek. Konkrétně se jednalo o montáž 45 ks nových stojanů (zcela nový typ stojanů s plechovou stříškou vyrobený ze dřeva ošetřeného tlakovou impregnací), které nahradily již značně poškozené stojany na naučných stezkách Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo, Bitva u Jičína 29. června 1866, Po stopách války roku 1866 na Hořicku a Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866 (příložené fotografie jsou jen výběrové).

Josefov před  Josefov po 2

Starý hřbitov před  Starý hřbitov po

sv. Gotthard před  sv. Gotthard po

Libotov před  Libotov po

 

5) spolková činnost

V rámci této oblasti byly podpořeny běžné aktivity nezbytné pro řádné fungování činnosti spolku, zejména pokud jde o jízdní náklady.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM