Samospráva

Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

- péče o válečné pomníky a hroby

- pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

- publikační činnost

- podpora rozvoje cestovního ruchu

- spolková činnost

1) péče o válečné pomníky a hroby

V této pro Komitét 1866 stěžejní oblasti se podařilo celkem opravit sedm pomníků na válečných hrobech, konkrétně se jednalo o

- kompletní opravu pomníku ev.č. JC-32, CEVH CZE5207-4353 (pomník připomínající vojáky pruského 1. poznaňského pěšího pluku č. 18 padlé v bitvách u Jičína 29. června 1866 a u Hradce Králové 3. července 1866; Prachov, obec Holín, okr. Jičín), mediální prezentace opravy, informace o odhalení opraveného pomníku,

KUHK23 JC 32 před  KUHK23 JC 32 po

 - celkovou obnovu pomníku ev.č. NA-67, CEVH CZE5211-4473 (pomník všeobecného věnování připomínající padlé vojáky z bitvy u České Skalice 28. června 1866; Kleny, obec Provodov-Šonov, okr. Náchod), mediální prezentace opravy,

KUHK23 NA 67 před  KUHK23 NA 67 po

 - celkovou opravu pomníku ev.č. NA-109, CEVH CZE-5211-4501 (pomník všeobecného věnování připomínající padlé vojáky z bitvy u České Skalice 28. června 1866; Šeřeč, obec Provodov-Šonov, okr. Náchod), mediální prezentace opravy,

KUHK23 NA 109 před  KUHK23 NA 109 po

 - celkovou opravu pomníku ev.č. HK-121, CEVH CZE5205-3754 (pomník na hrobě sedmi pruských, čtyřech saských a dvou rakouských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. července 1866; Probluzi, obec Dolní Přím, okr. Náchod),

KUHK23 HK121 před  KUHK23 HK121 po

 - opravu nápisové desky na pomníku ev.č. NA-72, CEVH CZE-5211-4509 (pomník na hrobě rakouského poručíka Alfreda Gilio Rimoldi dela Spada; Václavice, obec Provodov-Šonov, okr. Náchod), mediální prezentace opravy,

KUHK23 NA 72 před  KUHK23 NA 72 po

 - opravu nápisu na pomníku ev.č. HK-407, CEVH CZE5205-4129 (pomník připomínající poslední boj rakouské dělostřelecké baterie č. 7./XII setníka Josefa Kuhna; Lípa, obec Všestary, okr. Hradec Králové),

KUHK23 HK407 před1  KUHK 23 HK407 před2  KUHK23 HK407 po1  KUHK23 HK407 po2

 - výměnu čepování vrcholového kříže a základní očištění pomníku ev.č. JC-93, CEVH CZE5207-27086 (společný obelisk připomínající padlé všech armád bojujících v bitvě u Jičína 29. června; obec Kbelnice, okr. Jičín).

 

2) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

V rámci oblasti této podpory byly podpořeny pouze níže uvedené akce, zejména vzpomínkového charakteru vztahující se k válečnému roku 1866

 - Rozsvícený Svíb, 17. ročník, 10. června 2023; plakát, informace o akci

 - pietní akce k odhalení kříže na hrobě z války roku 1866 v lokalitě Hejcmanka na královéhradeckém bojišti, 3. července 2023; plakát, informace o akci

 - vzpomínková akce na královéhradeckém bojišti „Dušičky 1866“, 21. října 2023; plakát; informace o akcifofogalerie z akce

 - akce Rozsvícené Dubno, u České Skalice, 4.listopadu 2023; plakát; informace o akci 1, informace o akci 2

 

3) publikační činnost

V rámci této oblasti bylo podpořeno vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866, který od roku 1990 vydává Komitét 1866.

2023 1  2023 2

Informace o vydání byla publikována také na spolkovém webu - zde

 

4) podpora rozvoje cestovního ruchu

V rámci této oblasti se Komitét 1866 zaměřil především na sítť naučných stezek, které propoujují jednotlivá historická bojiště z prusko-rakouské války na území Královéhradeckého kraje, resp. opravu špatného stavu některých zastávek těchto unikátních naučných stezek. Konkrétně se jednalo o montáž 10 ks nových stojanů (jedná se o zcela nový typ stojanů s plechovou stříškou vyrobený ze dřeva ošetřeného tlakovou impregnací, který by měl být trvanlivější), které nahradily zastaralé a poškozené stojany na naučných stezkách Josefov – Smiřice Chlum 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo a Bitva u Jičína 29. června 1866. Ve dvou případech byla vyrobena i nová inforabule, neboť původní byla poškozená - jednalo se o zastávku č. 11 Zámezí Naučné stezky Bitva u Jičína 29. června 1866 a zastávku č. 12 Vilantice Naučné stezky Bitva u Dvora Králové nad Labem. V Náchodě se podařilo obnovit zastávku č. 0 Náchod nádraží, která byla odstraněna před několika lety v souvislosti s rekonstrukcí železnční stanice, přičemž vnější podoba stojanu této tabule odpovídá normovaným stojanům, které používá město Náchod. Kromě tohoto posledního případu bylo osazení nových stojanů a tabulí provedeno v rámci spolkových brigád.

tabule NS Zámezí před  tabule NS Zámezí po  tabule NS Nechanice po  tabule NS Nechanice před  tabule NS Smiřice před  tabule NS Smiřice po  tabule NS Třesovice před  tabule NS Třesovice po

 

5) spolková činnost

V rámci této oblasti byly podpořeny běžné aktivity nezbytné pro řádné fungování činnosti spolku, zejména pokud jde o jízdní náklady.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM