Vzpomínková akce Návštěva císaře na bojištích 1866 - historický parní vlak

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt "Návštěva císaře na bojištích 1866 - historický parní vlak" byl závěrečnou akcí cyklu kulturních a společenských aktivit pořádaných u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866 v Královéhradeckém kraji. Tato dvoudenní akce připoměla návštěvu císaře Františka Josefa I. na bojištích u Hradce Králové, České Skalice, Náchoda a Trutnova v listopadu 1866.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, které jeho uskutečnění podpořilo poskytnutím dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje "16KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit" ve výši 25 000 Kč.

Zároveň byl projekt podpořen Městem Česká Skalice, která jeho uskutečnění podpořilo poskytnutím dotace podle smlouvy č. 273/2016/FPÚ ve výši 10 000 Kč.

Celý článek
 

Publikace Tajemný průvodce strážce bojiště

Podpořeno Statutárním městem Hradec Králové.

Publikace "Tajemný průvodce strážce bojiště" autorů Vojtěcha Kesslera, Kateřiny Kesslerové a Jana Květiny, která byla vydána v rámci projektu "Publikace (komix pro děti) Tam u Královýho Hradce", je netradičním, originálním a inovativně pojatým ilustrovaným průvodcem po centrální části královéhradeckého bojiště z 3. července 1866 určená zejména pro mladší zájemce o tuto tématiku. Je koncipována jako výlet zvídavého Matěje a jeho dědy, v jejichž stopách se následně vydává i čtenář. Během výletu nabízí knížka zábavný příběh, obrázky, písničky, jednoduché hry, úkoly i nenásilně podané informace o královéhradecké bitvě.

Publikace vyšla za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, které na její vydání poskytlo dotaci z "Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů" za zachování a obnovu památkového fondu na území města Hradec Králové ve výši 25 000 Kč.

Celý článek
 

Publikace Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866

Podpořeno Statutárním městem Hradec Králové.

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Publikace "Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866" autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka vydaná v rámci projektu "Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866, historie a současnost" je odbornou monografií, která se zabývá dílčí části bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866, a sice střetem pruského a rakouského jezdectva prostoru mezi Střezeticemi, Dlouhými Dvory, Všestary a Probluzí. Výsledek této srážky zabránil katastrofě, kterou by v řadách ustupující rakouské armády znalenal atak nepřátelské kavalerie. Střezetická srážka tak má své neopominutelné místo v rámci zejména rakouského, potažmo českého nazírání na bitvu u Hradce Králové, jako jeden z mála světlých momentů tohoto vojenského střetnutí. Jedná se o souhrnnou práci zachycující jezdeckou srážku ve všech jejích aspektech, včetně jejího odrazu v historické paměti, jehož sledování je dovedeno až k současnému pomníku jezdecké srážky u Střezetic, který byl odhalen 1. července 2016.

Publikace vyšla za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, které na její vydání poskytlo dotaci z "Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů" na zachování a obnovu památkového fondu na území města Hradec Králové ve výši 75 000 Kč.

Dále bylo vydání publikace realizováno také za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který její vydání podpořil poskytnutím dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje „16KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 31 000 Kč.

Celý článek
 

Časopis Bellum 1866 ročník 2016

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1 000 a na celém území naší republiky více než 1 300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2016 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „16KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 22 000 Kč.

Celý článek
 

Oprava secesního pomníku padlým z války roku 1866 v Malé Skalici

Podpořeno městem Česká Skalice.

Umělecky cenný secesní pomník ev. č. 54 v Malé Skalici byl zřízen v roce 1913 českoskalickým sborem vojenských vysloužilců. Vzhledem k dlouhodobému neudržování okolního terénu došlo k navršení okolní zeminy nad úroveň spodního podstavce, čímž byla způsobena povrchová koroze dolních kamenných částí pomníku a celý monument byl dále vystaven zavlhčení, což celkově způsobilo znatelné povrchové defekty.

Oprava pomníku byla v roce 2015 uskutečněna díky dotaci města Česká Skalice ve výši 26.460,-Kč z Grantového programu města Česká Skalice (č. smlouvy 158/2015/GSC).

Celý článek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM