Časopis Bellum 1866 ročník 2015

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1000 a na celém území naší republiky více než 1300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2015 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „15KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 13 000 Kč.

Celý článek
 

Časopis Bellum 1866 ročník 2014

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1000 a na celém území naší republiky více než 1300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2014 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „14KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 10 000 Kč.

Celý článek
 

Oprava pomníků z prusko-rakouské války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové

Popis projektu:m_pp2_04

Projekt spočíval v celkovém zajištění údržby naučných stezek a cyklotras v rozsahu:

1. Údržba  5 naučných stezek a cyklostezek na bojišti 1866 u Hradce Králové

2. Údržba pomníků z roku 1866 na naučných stezkách na bojišti u Hradce Králové

3. Uspořádání propagačního pochodu tradičních historických jednotek po bojišti 1866

Obsah projektu je součástí širší koncepce Komitétu 1866 zaměřené na popularizaci bojišť v rámci projektu VIA BELLI 1866. Zajištění pravidelné údržby naučných stezek, cyklotras a pomníků z roku 1866 je nezbytné s ohledem na zajištění kvality prožitku návštěvníků bojiště – zarostlé zastávky naučných stezek a pomníky.

Bylo obnoveno celkem 14 památek na válečných hrobech z r. 1866 na trasách jednotlivých naučných stezek.

Propagační pochod historických jednotek dne 4.7.2008 po bojišti z roku 1866 u Hradce Králové byl zaměřen na popularizaci méně známých míst královéhradeckého bojiště a je také upoutávkou ke kulturním akcím spojeným se 142. výročím bitvy u Hradce Králové. Propagačního pochodu se zúčastnila více než stovka vojáků tradičních historických jednotek z ČR.

Celý článek
 

Vojenský hřbitov z prusko-rakouské války roku 1866 v České Skalici

Popis: m_pp1_03

Vojenský hřbitov z prusko-rakouské války roku 1866 byl zřízen v roce 1893 na místě pohřbených vojáků, kteří  padli v bitvě u České Skalice 28.6.1866. Postupně na tento hřbitov byly přemisťovány exhumované ostatky a pomníky, které musely být odstraněny při výstavbě vodního díla Rozkoš a rozšiřování mezinárodní silnice E 67.  Původní hřbitov zřízený u Č. Skalice po skončení prusko-rakouské války byl po roce 1893 rozšířen o druhou část (zadní část). Oplocení obou částí hřbitova bylo dřevěné, osazené do pískovcových sloupků. Vojenský hřbitov je dnes tvořen 2 lichoběžníkovými částmi oddělenými původním dřevěným plotem s kamennými sloupky z červeného pískovce. Původní oplocení se nezachovalo, stávající pletivový plot je silně zkorodovaný, pletivo neopravitelné.

Celý článek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM