Vojenský hřbitov z prusko-rakouské války roku 1866 v České Skalici

Popis: m_pp1_03

Vojenský hřbitov z prusko-rakouské války roku 1866 byl zřízen v roce 1893 na místě pohřbených vojáků, kteří  padli v bitvě u České Skalice 28.6.1866. Postupně na tento hřbitov byly přemisťovány exhumované ostatky a pomníky, které musely být odstraněny při výstavbě vodního díla Rozkoš a rozšiřování mezinárodní silnice E 67.  Původní hřbitov zřízený u Č. Skalice po skončení prusko-rakouské války byl po roce 1893 rozšířen o druhou část (zadní část). Oplocení obou částí hřbitova bylo dřevěné, osazené do pískovcových sloupků. Vojenský hřbitov je dnes tvořen 2 lichoběžníkovými částmi oddělenými původním dřevěným plotem s kamennými sloupky z červeného pískovce. Původní oplocení se nezachovalo, stávající pletivový plot je silně zkorodovaný, pletivo neopravitelné.

Celý článek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM