Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt "Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice" spočíval v opravě opomenutého - a jednoho z mála v posledích letech neopravovaného - pomníku připomínající padlé z 28. června 1866 v České Skalici. Konkrétně se jednalo o pomník ev. č. CS-46 (v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany je evidován pod č. CZE5209-39235) na parcele č. 999 v zahradě domu č.p. 91. Odborný restaurátorský zásah spočívající v kompletním rozebrání pomníku, doplnění hran a kontur pískovcových částí a jejich hydrofobizaci i nátěru kříže provedla restaurátoka BcA. Pavla Szabová. 

Celý článek
 

Rekonstrukce pomníku Spícího lva v dubenské bažantnici a úprava jeho okolí

Podpořeno městem Česká Skalice.

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Podpořeno obcí Provodov-Šonov.

Projekt "Rekonstrukce pomníku Spícího lva v dubenské bažantnici a úprava jeho okolí" spočíval v komplexní opravě pomníku Spícího lva, který je po symbolické i umělecké stránce jedním z nejvýznamnějších pomníků historického bojiště u České Skalice z 28. června 1866, a také v úpravě jeho okolí. Rekonstrukce zastavila celkovou degradaci pomníku, zejména jeho plastických částí, které byly odborně restaurovány, jakož i ohrožení statiky celé památky, které bylo vyřešeno novým betonovým základem pod ujíždějící stupně pomníku. Zároveň bylo důstojným způsobem upraveno okolí pomníku (tzv. čestný dvůr), které bylo doplněno základním návštěvnickým servisem - lavičkami, odpadkovým košem, stojanem na kola a informační tabulí.

Projekt byl realizován za finanční podpory

 - města Česká Skalice, které jeho uskutečnění podpořilo poskytnutím dotace na základě veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo jednací MUCS/1544/2018/KONT/Jan ve výši 300.000,-Kč,

 - Královéhradeckého kraje, který jeho uskutečnění podpořil poskytnutím dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje "18RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce" ve výši 30.000,-Kč,

 - obecního úřadu Provodov-Šonov, který jeho uskutečnění podpořil poskytnutím dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 3/2018 ve výši 30.000,-Kč.

Celý článek
 

Oprava pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt "Oprava pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny" spočíval v kompletním odborném restaurování pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny (okres Hradec Králové), který je jednou z četných obětí bitvy u Hradce Králové 3. července 1866. Pomník, který krátce po válce nechala zřídit rodina padlého, byl dlouhodobě v havarijním stavu. V průběhu ledna až května 2018 byl pomník postupně rozebrán, kamenné i kovové části prošly restaurátorským zásahem, korpus pomníku byl znovu slepen dohromady a byl do něj osazen vrcholový litinový kříž. Po nezbytných úpravách okolního terénu, které byly provedeny v rámci spolkové brigády Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s., byl pomníku navrácen původní důstojný stav.

Celková oprava pomníku byla v roce 2018 uskutečněna díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje, který na tento účel poskytl podle smlouvy č. 17RGI02-0208 dotaci ve výši 75 000 Kč.

Celý článek
 

Oprava typového kříže z války r. 1866 v České Skalici

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt "Oprava typového kříže z války roku 1866 v České Skalici" spočíval v kompletním odborném restaurování soklu jednoho z tzv. typových křížů, jimiž jsou označeny hromadné hroby z bitvy u České Skalice (28. června 1866) u tamní železniční trati. Celá památka byla zároveň osazena na nový základ, byl natřen její litinový kříž a proběhla i úprava jejího okolního terénu. Díky těmto pracem a především díky restaurátorskému zásahu je sokl typového kříže zachráněn a bude dále sloužit jako důstojná památka na vojáky, kteří padli v okolí České Skalice 28. června 1866.

Oprava typového kříže byla v roce 2017 uskutečněna díky dotaci města Česká Skalice ve výši 5.000,-Kč z Grantového programu města Česká Skalice (č. smlouvy MUCS/4894/2017/KONT/JAN).
Celý článek
 

Časopis Bellum 1866 ročník 2017

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1 000 a na celém území naší republiky více než 1 300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2017 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „17KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 25 000 Kč.

Celý článek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM