Oprava pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt "Oprava pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny" spočíval v kompletním odborném restaurování pomníku pruského poručíka Emila Sperlicha u Habřiny (okres Hradec Králové), který je jednou z četných obětí bitvy u Hradce Králové 3. července 1866. Pomník, který krátce po válce nechala zřídit rodina padlého, byl dlouhodobě v havarijním stavu. V průběhu ledna až května 2018 byl pomník postupně rozebrán, kamenné i kovové části prošly restaurátorským zásahem, korpus pomníku byl znovu slepen dohromady a byl do něj osazen vrcholový litinový kříž. Po nezbytných úpravách okolního terénu, které byly provedeny v rámci spolkové brigády Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s., byl pomníku navrácen původní důstojný stav.

Celková oprava pomníku byla v roce 2018 uskutečněna díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje, který na tento účel poskytl podle smlouvy č. 17RGI02-0208 dotaci ve výši 75 000 Kč.

Celý článek
 

Oprava typového kříže z války r. 1866 v České Skalici

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt "Oprava typového kříže z války roku 1866 v České Skalici" spočíval v kompletním odborném restaurování soklu jednoho z tzv. typových křížů, jimiž jsou označeny hromadné hroby z bitvy u České Skalice (28. června 1866) u tamní železniční trati. Celá památka byla zároveň osazena na nový základ, byl natřen její litinový kříž a proběhla i úprava jejího okolního terénu. Díky těmto pracem a především díky restaurátorskému zásahu je sokl typového kříže zachráněn a bude dále sloužit jako důstojná památka na vojáky, kteří padli v okolí České Skalice 28. června 1866.

Oprava typového kříže byla v roce 2017 uskutečněna díky dotaci města Česká Skalice ve výši 5.000,-Kč z Grantového programu města Česká Skalice (č. smlouvy MUCS/4894/2017/KONT/JAN).
Celý článek
 

Časopis Bellum 1866 ročník 2017

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1 000 a na celém území naší republiky více než 1 300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2017 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „17KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 25 000 Kč.

Celý článek
 

Vzpomínková akce Návštěva císaře na bojištích 1866 - historický parní vlak

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt "Návštěva císaře na bojištích 1866 - historický parní vlak" byl závěrečnou akcí cyklu kulturních a společenských aktivit pořádaných u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866 v Královéhradeckém kraji. Tato dvoudenní akce připoměla návštěvu císaře Františka Josefa I. na bojištích u Hradce Králové, České Skalice, Náchoda a Trutnova v listopadu 1866.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, které jeho uskutečnění podpořilo poskytnutím dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje "16KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit" ve výši 25 000 Kč.

Zároveň byl projekt podpořen Městem Česká Skalice, která jeho uskutečnění podpořilo poskytnutím dotace podle smlouvy č. 273/2016/FPÚ ve výši 10 000 Kč.

Celý článek
 

Publikace Tajemný průvodce strážce bojiště

Podpořeno Statutárním městem Hradec Králové.

Publikace "Tajemný průvodce strážce bojiště" autorů Vojtěcha Kesslera, Kateřiny Kesslerové a Jana Květiny, která byla vydána v rámci projektu "Publikace (komix pro děti) Tam u Královýho Hradce", je netradičním, originálním a inovativně pojatým ilustrovaným průvodcem po centrální části královéhradeckého bojiště z 3. července 1866 určená zejména pro mladší zájemce o tuto tématiku. Je koncipována jako výlet zvídavého Matěje a jeho dědy, v jejichž stopách se následně vydává i čtenář. Během výletu nabízí knížka zábavný příběh, obrázky, písničky, jednoduché hry, úkoly i nenásilně podané informace o královéhradecké bitvě.

Publikace vyšla za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, které na její vydání poskytlo dotaci z "Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů" za zachování a obnovu památkového fondu na území města Hradec Králové ve výši 25 000 Kč.

Celý článek
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM