Hodiny 5. 7. 2023

157. výročí bitvy u Hradce Králové – 30. června – 1. července 2023

Obrázek

V pátek 30. červena 2023 byly vzpomínkové akce zahájeny v Hradci Králové tradičním podvečerním programem pro širokou veřejnost na labské náplavce u Eliščina nábřeží a pietním zvoněním na zvon Augustin na Bílé věži. Tohoto programu se krom početných diváků a příslušníků vojenských historických jednotek jako vzácní hosté zúčastnili také Herta Margarete a Sandor Habsburg-Lothringen. Tito držitelé čestného patronátu nad tradiční historickou vojenskou jednotkou královéhradeckého pěšího pluku č. 18, v čemž navazují na svého předka arcivévodu Ludvíka Salvátora, který byl posledním čestným majitelem pěšího plulu č. 18 za habsburské monarchie, již v odpoledních hodinách téhož dne navštívili centrum královéhradeckého bojiště na Chlumu, kde zavítali do muzea, zúčastnili se pietní bohoslužby v kostele Proměnění Páně a uctili památku padlýchu pomníku rakouského I. armádního sboru, jehož součástí byl také pěší pluk č. 18.

V sobotu 1. července se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 157. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili ministr pro evropské záležitosti M. Dvořák, poslanec Evropského parlamentu T. Zdechovský, senátor J. Holásek, náměstek hejtman a Královéhradeckého kraje P. Bulíček, náměstkyně primátorky města Hradce Králové I. Dvořáková, vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu J. Hrubecký, zástupce krajského vojenského ředitelství kapitán J. Boušek, farář římskokatolické farnosti Nechanice M. Benko, starosta obce Všestary M. Derner, starostka obce Máslojedy B. Karešová a místostarosta P. Sailer, starostka obce Hoříněves a předsedkyně Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 J. Kuthanová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zemský komtur Bavorského vojenského řádu I. Dubec, hradecký komtur Ferdinandus Orden 1561 P. Kábrt, zástupce Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Z. Bohdanecký, zástupce Křižovníků s červeným srdcem P. Enc, zástupce Řádu německých rytířů T. Both, adjutant štábu pruských vojsk J. M. Bohdanecký a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Po projevech starosty M. Dernera, ministra M. Dvořáka, náměstka P. Bulíčka, náměstkyně I. Dvořákové, europoslance T. Zdechovského, senátora J. Holáska a předsedy Komitétu 1866 M. Suchého pronesl farář M. Benko krátkou modlitbu za vojáky padlé na královéhradecké bojišti. Následovalo pokládání velkého množství věnců a kytic k pomníku Baterie mrtvých, čestné salvy (6. prapor polních myslivců O. Krále, Gardový fyzilírský pluk R. Dufka, baterie J.Vilím-J. a M. Musílek), státní hymny České republiky a rakouská a pruská hymna, které zahrála kapela 6. praporu polních myslivců z Náchoda. Čestnou stráž u pomníku, které velel J. Slouka, tvořili J. Náhlovský, J. Třešňák, M. Čuboň a V. Hájek. Zcela mimořádně bylo na konec pietního aktu zařazeno poděkování J. Náhlovskému v uniformě 9. setniny 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, který již 27 let slouží v čestné stráži u Baterie mrtvých. V letošním roce byla čestná stráž u pomníku doplněna o 5 vlakonosičů pruských a 5 rakouských, jejichž přítomnost podrtrhla slavnostní charakter pietního aktu. V závěru veškeré vojsko shromážděné u pomníku za zvuků řízného pochodu defilovalo před tribunou a před odchodem do tábora zdravilo čestné hosty.

V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá komentovaná bitevní ukázka na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti s tématem „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866.“

Obrázek Obrázek Obrázek

Obrázek

Zpět na výpis