Obrázek
Portál věnovaný válečným událostem v roce 1866 na našem území
Historie, památky, instituce, spolky, sdružení obcí apod.

Prozkoumejte události roku 1866 a vzpomínky na něj

Historie války 1866 v Čechách a na Moravě

21. června
1866

K oficiálnímu vyhlášení války došlo 21. června 1866.

23. června až 15. července
1866

V rozmezí 23. června až 15. července 1866 došlo na severním bojišti k řadě větších či menších střetů na českém a moravském území (u Chrastavy, Dlouhého Mostu, Kuřívod, Svijan-Podolí, Náchoda, Trutnova, Mnichova Hradiště, České Skalice, Svinišťan, Dvora Králové nad Labem, Jičína, Hradce Králové, Tovačova a Dubu nad Moravou), které z většiny dopadly pro rakousko-saské vojsko neúspěšně.

22. července
1866

V poledne 22. července vstoupilo v platnost pětidenní příměří, během kterého měl být v jihomoravském Mikulově vyjednán předběžný mír. Předběžný mikulovský mír byl uzavřen 26. července 1866

23. srpna
1866

Válka byla ukončena 23. srpna 1866 mírem, uzavřeným v Praze.