Hodiny 8. 5. 2024

Květnová brigáda na bojišti u HK

Obrázek

Na bojišti u HK se uskutečnila 4. května 2024 jarní brigáda, které se zúčastnili: B. Karešová, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek a J. Vilím.
Celá akce proběhla ve Svíbu, kde byly citlivě z pomníků odstraněny plastovými škrabkami a silonovými kartáči mechy, vyřezány náletové dřeviny, posekány ostružiny a tráva, shrabáno listí a vše uklizeno. U pomníku rakouského 51. IR byl mimo toho vyplet plevel z vnitřní plochy oplocení, upraven kamenný zásyp a uříznuty dvě větve z dubu, které se dotýkaly vrcholového kříže, z něhož byl sejmut „indiánský amulet“, který se na vrcholu objevil po loňském létu.
Památky byly ošetřeny v tomto pořadí: č. 223 rak. 11. JB, č. 272 rak. 67. IR, č. 145 npor. Schmidta, č. 149 pyramida na hromadném hrobě, č. 408 rak. 30. JB, č. 152 a č. 153 pyramidy, č. 383 rak. 51. IR, pyramidy č. 146, č. 147, č. 148 a 155 setníka Walderdorfa, č. 157 rak. 1. JB, č. 433 II. prap. rak. 21. IR, č. 269 npor. Uhla, č. 7 plk, Poeckha a č. 206 4. durinského IR 72.
Nakonec bylo uvedeno do pořádku značení šachetních křížů na jižním svahu pod hrobem npor. Schmidta.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis