Časopis Bellum 1866 ročník 2016

Obrázek

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1 000 a na celém území naší republiky více než 1 300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2016 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „16KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 22 000 Kč.

Díky této dotaci mohl být v ročníku 2016 uveřejněny články např. o zřízení nových pomníků v dubenské bažantnici u České Skalice, ve Svitavách, rozsáhlé studie o událostech roku 1866 v Úpici, Chrudimi, shrnutí nálezů hrobů z roku 1866 na území Královéhradeckého kraje z pohledu archeologa, pojednání o vojenských obětech války roku 1866 v Brně, či studie přibližující některé aspekty jezdecké srážky u Trutnova. Mimo jiné byl publikován i inventář Válečného muzea na Chlumu z let 1936-1954, či životopisná studie o významném regionálním historikovi Josefu Simonovi.

V rámci ročníku 2016 vyšla dvě čísla časopisu Bellum 1866 o rozsahu 112 a 160 stran, obě v nákladu 150 výtisků.

Každý výtisk časopisu Bellum 1866 ročník 2016 byl označen logem Královéhradeckého kraje a textem: „Spolufinancováno Královéhradeckým krajem“.

Obrázek Obrázek