Časopis Bellum 1866 ročník 2017

Obrázek

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Časopis Bellum 1866 vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. a obsahuje historické studie zabývající se průběhem bojů prusko-rakouské války a dalšími událostmi roku 1866 v Královéhradeckém kraji, ale i v oblasti Liberecka, Moravy, či Německa nebo Itálie. Podstatnou část obsahu periodika tvoří i zprávy o opravách a údržbě památek vztahujících se k této válce, kterých je na území Královéhradeckého kraje (především v prostoru bojišť u Hradce Králové, Jičína, Náchoda, České Skalice či Trutnova) téměř 1 000 a na celém území naší republiky více než 1 300. Kromě toho jsou v časopisu Bellum 1866 uveřejňovány i překlady soudobé literatury o válce roku 1866 či archivních materiálů vážících se k tomuto roku.

Ročník 2017 vyšel za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu „17KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 25 000 Kč.

Díky této dotaci mohl být v ročníku 2017 uveřejněny články např. o jezdecké srážce u Střezetic, o úmrtí prince Hohenlohe-Langenburg na královéhradeckém bojišti, studie o válce roku 1866 na Sobotecku, zhodnocení nálezů z osaria na Chlumu, či výpis z kroniky Nového Města nad Metují. Mimo jiné byla publikována i zajímavá studie o veliteli rakouské Severní armády polním zbrojmistru Benedekovi, či články o opravě pomníku 25. praporu polních myslivců ve Václavicích na Náchodsku nebo o vzniku válečného muzea na Chlumu.

V rámci ročníku 2017 vyšla dvě čísla časopisu Bellum 1866 o rozsahu 112 a 172 stran, obě v nákladu 150 výtisků.

Každý výtisk časopisu Bellum 1866 ročník 2017 byl označen logem Královéhradeckého kraje a textem: „Spolufinancováno Královéhradeckým krajem“.

Obrázek Obrázek